- Får mer kontakt

Solveig Sehlin (27) fra Askim hadde aldri sendt en e-post før hun begynte på den praktisk-pedagogiske utdanningen. Nå har hun lært seg de digitale verktøyene, men er usikker på hvor mye av denne kunnskapen hun vil få bruk for som lærer.

OPPFØLGING: Solveig Sehlin (t.v.) føler hun har fått bedre kontakt med både lærere og medstudenter etter at hun begynte å bruke elektroniske redskaper. Her ansikt til ansikt med medstudent Stine Solhaug og lærer Anders Isnes . Foto : Ståle Skogstad (©)

Solveig Sehlin har hovedfag i engelsk og har hele tiden hatt planer om å bli lærer i tysk og engelsk. Nå går hun andre semesteret på den praktisk-pedagogiske utdanningen ved Universitetet i Oslo og er blitt en ”digital forsøkskanin”. Det synes hun er helt ok.

– Før jeg begynte på lærerutdanningen, hadde jeg knapt nok forholdt meg til datamaskiner. Jeg hadde bare brukt ren tekstbehandling da jeg skrev hovedfagsoppgaven. Det var tungt i begynnelsen å skulle lære seg Classfronter. Nå synes jeg det er greit, men jeg kan ikke si at jeg er frelst, sier Solveig.

Bruker e-post

Alle Solveigs skriftlige arbeider blir nå lagt ut digitalt i forskjellige ”rom”, og veiledningen skjer også på disse digitale møteplassene. Veiledningen som foregår elektronisk, blir ofte fulgt opp i personlige møter med veileder. Solveig har også laget egen hjemmeside.

– Studietiden jeg bruker i det fysiske og det digitale miljøet, fordeler seg om lag 50/50. Jeg har ikke Internett-tilgang hjemme, men er innom et par ganger i uken for å sjekke hva som skjer i de digitale rommene. Det blir lite bruk av chat. Da er det lettere å treffes, snakke på telefonen eller sende en e-post, sier hun.

Solveig synes hun har fått bedre kontakt med lærerne og medstudentene etter at hun har begynt å bruke digitale redskaper.

– Det er ikke lett å ta ordet i en forelesning. Det er enklere å få respons gjennom for eksempel e-post. Da vet jeg at jeg får svar i løpet av noen dager, sier hun.

Litt uklart

Solveig synes at en del av faget flyter, at det blir gitt uklar og motstridende informasjon og at det er vanskelig å vite hva som kreves til eksamen. Hun er også skeptisk til hvor mye det er bruk for den digitale kunnskapen ute i skolehverdagen.

– Et problem er at skolene ikke har godt nok utstyr. Likevel tror jeg at jeg vil få bruk for noe. Å kommunisere med elevene på e-post er en mulighet. I tillegg lærer vi å være kritiske til informasjonen på Internett og kan hjelpe elevene til å finne gode ressurser på nettet, sier hun.

FAKTA: 81 prosent av lærerne i skolen har tilgang til Internett på jobben, men bare 10 prosent har integrert Internett i undervisningen. Dette viser en undersøkelse gjennomført på oppdrag av Læringssenteret. Hele 51 prosent av lærerne ønsker imidlertid å bruke Internett mer. Kanskje ikke så rart at den samme undersøkelsen viser at 73 prosent av elevene mener lærerne bør lære seg mer om Internett. (Kilde: Mimir)

Emneord: Pedagogiske fag, Samfunnsvitenskap, Matematikk og naturvitenskap, Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap Av Johannes W. Løvhaug
Publisert 1. feb. 2012 12:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere