Botanisk museum er soppenes egen bank

Sopp fra hele verden samles i sirlig orden i sin egen bank på Tøyen. Banksjef er Gro Gulden, som et helt yrkesliv har hatt oversikt og orden over de mange tusen soppartene som finnes her i landet.

BANKSJEF: – Jeg skulle gjerne hatt et liv til og startet med den kunnskapen jeg har nå, sier Gro Gulden .  Foto: Ståle Skogstad (©)

Gro Gulden er biolog og mykolog og førstekonservator ved Botanisk museum på Tøyen, med ansvar for museets samlinger av sopp. Museet er dermed banken der soppartene oppbevares, og Gulden er bankansvarlig. – Samlingene har vi som dokumentasjon for artene og deres utbredelse. Vi og andre museer i verden kan ikke bare ha navn og data om soppene på papir, det må finnes håndfast materiale som kan underkastes mikroskopiske og kjemiske undersøkelser. Ikke minst moderne DNA-undersøkelser. Et eller annet sted i verden må det oppbevares en prototyp for hver eneste art som er fullverdig vitenskapelig beskrevet og navngitt. Her i Oslo har vi typer for mer enn 500 sopparter, forteller Gulden.

Det er nemlig ingen forsker som har privilegiet å reise verden rundt og observere alle aktuelle arter til en soppgruppe som skal utredes. Mange er sjeldne, og andre dukker bare opp en uke eller to hvert tiende år. Da er det lettere å ta turen til Gulden og soppene hennes. Ofte sendes en sopp til en forsker i andre deler av verden dersom han eller hun trenger å studere den, og sopp fra andre museer sendes til norske.

Inntil slutten av 1800-tallet ble prototyper av sopp lagret på sprit, men i dag er soppen på Tøyen tørket materiale. Hver innsamlet sopp er beskrevet både i arkivet og i en ny ambisiøs database Gulden og hennes medarbeidere jobber med. Gjennom enkle søk på nettet kan man nå finne hvilken sopp som finnes hvor i landet, og få opplysninger om den. Dette kjempearbeidet er ikke ferdig, men er i gang. På grunn av DNA-analyser, er det også en del sopp som må klassifiseres på nytt. Fremdeles finnes soppene på Botanisk museum, sammen med plantene, selv om de ikke er planter selv. Gro Gulden drømmer om at det en dag vil finnes et eget bygg for sopp og soppforskning. – Jeg skulle gjerne hatt et liv til og startet med den kunnskapen jeg har nå, sier Gulden, som er fornøyd med livet så lenge hun får holde på med soppen sin, reise ut og samle i sommerhalvåret, og forske og skrive artikler om vinteren.

Emneord: Zoologiske og botaniske fag, Systematisk botanikk, Matematikk og naturvitenskap Av Linn Stalsberg
Publisert 1. feb. 2012 12:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere