Farlig tuberkulose på frammarsj

Mange har antatt at oppblomstringen av tuberkulose i nordvest-Russland skyldes vanskelige sosiale og økonomiske forhold. Men stipendiat Olga S. Toungoussova (28) oppdaget at spredningen er forårsaket av en spesiell type tuberkulose som er mer smittsom, har en høyere andel multiresistens og vokser fortere enn andre varianter av sykdommen.

SMITTEFARE: Tuberkulosesykehuset i Arkhangelsk. Foto: Privat (©)

Det var som internasjonal masterstudent ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo at Olga S. Toungoussova begynte å studere tilbakekomsten av tuberkulose i Arkhangelsk Oblast i nordvest-Russland. Oblasten (provinsen) er fire ganger større enn Frankrike i areal og huser 1,5 millioner innbyggere. Hun ønsket å finne grunnene til at flere og flere ble smittet, utviklet sykdommen og døde av tuberkulose i området.

Hypotesen var at årsaken kunne være sosioøkonomisk. Det vil si at nyere tilfeller av tuberkulose skyldtes lavere levestandard og økt arbeidsløshet etter sovjetimperiets fall. Så viste det seg ikke å være tilfellet. I stedet fant Toungoussova ut at tuberkulosen i Arkhangelsk Oblast er karakterisert ved at den tilhører en variant av tuberkelbasillen kalt Beijing-stammen, eller W-Beigjing.

Oppsiktsvekkende

– Dette var oppsiktsvekkende og overraskende, sier Toungoussova. Som doktorgradsstipendiat har hun fortsatt sitt arbeid med tuberkelbasillen i Arkhangelsk. Deler av arbeidet hennes er allerede publisert i Journal of Clinical Microbiology og The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. En artikkel om tuberkulosesmitte blant innsatte i fengsler i området er sendt inn til publisering, mens enda en artikkel om vekstmønsteret av W-Beijing basillene snart skal sendes inn til publisering.

Olga S. Toungoussova

TUB-FORSKER: Olga S. Toungoussova. Foto: Privat (©)

Det finnes effektive medisiner på markedet mot tuberkulose som streptomycin, isoniazid og rifampicin. Problemene oppstår imidlertid når tuberkelbasillen muterer og blir resistent mot disse medikamentene.

Ved undersøkelse av tuberkulosestammer fra 119 pasienter fra Arkhangelsk Oblast fant Toungoussova at 56 prosent av stammene var resistente, det vil si motstandsdyktige mot én eller flere typer behandling, mens 25 prosent var multiresistente, det vil si motstandsdyktige mot alle typer behandling.

For å måle veksthastigheten til tuberkelbasillene bodde Toungoussova en uke på laben på Folkehelsa i september og november i fjor.

– Jeg måtte sjekke veksten av tuberkelbasillene hver tredje time. Heldigvis var det en god sofa på biblioteket jeg kunne sove på, ler Toungoussova.

Frykter epidemi

W-Beijing tuberkulose ble først oppdaget på pasienter i Beijing-provinsen i Kina og USA. Stammen er nå spredd over hele verden og er årsaken til flere nylige oppblomstringer av tuberkulose.

– I 2000 ble det registrert 104 tilfeller av tuberkulose per 100 000 innbyggere i Arkhangelsk. Dette er over grensen av hva WHO definerer som risikoen for en tuberkuloseepidemi, 100 tilfeller per 100 000 innbyggere. En epidemi er definert ved 1000 tilfeller per 100 000 innbyggere, forklarer Toungoussova.

Hun vil sluttføre sin doktorgrad på tuberkulose i Arkhangelsk Oblast våren 2004 og er nå i ferd med å kartlegge de biologiske sidene av W- Beijing tuberkelbasillene.

– Jeg har funnet ut at W-Beijing-stammene er mer multiresistente, eller resistente mot de to viktigste tuberkulosemedikamentene rifampicin og isoniazid, samt mer smittsom enn andre typer tuberkulose. Det viser seg også at vekstmønsteret til basillen er annerledes, og at dette avhenger av stammenes resistensmønster. Det jeg fant ved studier av tuberkulosen i Arkhangelsk, var at i motsetning til dem med ”gammeldagse tuberkelbasiller”, hadde langt flere pasienter med W-Beijing tuberkulose basiller med helt identisk DNA. Dette forteller at disse pasientene var smittet nylig og at basillene ikke hadde ligget latent i kroppen slik de ”gammeldagse basillene” bruker å gjøre, sier Toungoussova.

Når tuberkulosen er multiresistent mot behandling, må det hardere skyts til.

– Resistens betyr at tuberkelbasiller ikke blir drept av medikamentene og tuberkulosebehandlingen ikke fungerer. Da må man i gang med 2. linjebehandling, og denne behandlingen er mye, mye dyrere og har flere bivirkninger. Men det er akkurat nå søkt om støtte til medisiner fra The Green Light Committee innen WHO, sier Toungoussova.

Gir resultater

Olga S. Toungoussovas forskning har bidratt til å bekjempe tuberkulosen i Arkhangelsk Oblast.

– I 1998 startet det et samarbeid mellom Norge og Russland for å bekjempe tuberkulose i Arkhangelsk Oblast. Finansielle midler og teknisk støtte ble gitt av Nasjonalforeningen for hjerte- og lungesyke og Nasjonalt folkehelseinstitutt i Norge. I dag brukes den såkalte DOTS-strategien til å bekjempe tuberkulosen, sier Toungoussova.

DOTS står for Directly Observed Treatment, Short Course, og bak forkortelsen skjuler det seg en enkel, men essensiell strategi for å gi tuberkulosepasienter korrekt medisinsk behandling. Ved å kurere pasientene, forhindres videre smitte. En person med tuberkulosebasillen kan smitte mellom ti til 15 personer i året. Toungoussova har ikke gjort noen undersøkelser på om den multiresistente tuberkelbasillen av W-Beijing tuberkulosen kan smitte flere, men alt tyder på at den er mer smittsom og at den gir sykdom hos flere av dem som blir smittet.

W-Beijing er funnet i Norge, men bare i små forekomster. Vi har ennå ikke opplevd et utbrudd med stammen som i Arkhangelsk. Stammen er nå funnet over hele verden, med unntak av Sverige av de land det er nærliggende å sammenlikne Norge med.

 

Fakta

Millioner dør Tuberkulose er en infeksjonssykdom forårsaket av basillen Mycobacterium tuberculosis, og den smitter ved dråpesmitte. Tuberkulose er nå på frammarsj over hele verden. Verdens helseorganisasjon, WHO, regner med at flere dør av tuberkulose nå enn noen gang tidligere i historien. Hvert år dør to millioner mennesker av tuberkulose. WHO anslår at en tredjedel av verdens befolkning for tiden er infisert og karakteriserer dett som ”en global krise”. Sykdommen ble introdusert til mennesket så tidlig som for 10 000 år siden, da våre forfedre startet med husdyrhold.

Symptomene på tuberkulose er hoste som varer i over tre uker, ekspektorat eller oppspytt fra lungene og ofte blod i ekspektoratet. Smerter i brystet samt vekttap og feber er også vanlige symptomer.

Emneord: Medisinske fag, Helsefag, Samfunnsmedisin, sosialmedisin, Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk Av Elisabeth Kirkeng Andersen
Publisert 1. feb. 2012 12:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere