2004 - Side 4

Publisert 5. okt. 2004 00:00
En av statens viktigste oppgaver er å sikre sine borgeres menneskerettigheter, men staten er likevel historiens største menneskerettighetsforbryter. Stater trenger sterkere insentiver enn i dag for å respektere menneskerettighetene, mener forsker Anne Julie Semb.
Publisert 1. apr. 2004 00:00
I Norge og Sverige oppfattes prostitusjon i stor grad som seksualisert vold, mens man i Danmark ikke problematiserer sexhandelen som et sosialt problem på samme måte.– Kriminalisering er ikke et universelt botemiddel, sier sosiolog May-Len Skilbrei som forsker på debatter om prostitusjon i Skandinavia.