Ny studie: Hjelp for bekkenplager

En ny behandlingsstudie gir håp om hjelp til kvinner med bekkenrelaterte plager etter fødselen.

NY TRENING: Britt Stuge hjelper Birgitte Overland med øvelser. Stuge har forsket på et nytt treningsopplegg som har gitt gode resultater for kvinner med bekkenplager. Foto: Ola Sæther(©)

Bekkenrelaterte smerter går som regel over etter fødselen, men ikke for alle. I verste fall blir unge mødre uføretrygdet før de fyller 30. Fysioterapeut og forskningsstipendiat Britt Stuge møtte mange av disse i klinikk og begynte å forske for å finne ut mer om hvorfor så mye behandling ikke virket godt nok.

– Det gjør et dypt inntrykk å se unge mødre mer eller mindre invalidiserte på grunn av bekkenrelaterte smerter etter en fødsel. ”Det er bare å trene”, har kanskje leger og annet helsepersonell fortalt dem, men generell trening medfører ofte mye smerter og kan gjøre vondt verre. Som fysioterapeut i klinikk opplevde jeg en økende frustrasjon over ikke å kunne bistå disse jentene med dokumentert behandling. Jeg fant ut at det nesten ikke fantes forskning på feltet og at det var mye uklarhet rundt diagnostiske kriterier for korsrygg og bekkenplager og ingen sikker behandling, sier Britt Stuge, som på grunnlag av en omfattende behandlingsstudie nå skriver doktoravhandling om temaet.

Hun er tilknyttet Det medisinske fakultet, Seksjon for helsefag ved Universitetet i Oslo.

Internasjonal oppmerksomhet

Hensikten med behandlingsstudien var å undersøke hvorvidt fysioterapi med spesifikke stabiliserende øvelser reduserer smerter, bedrer funksjon og helserelatert livskvalitet hos kvinner med bekkenrelaterte smerter etter fødsel.

Til sammen 81 kvinner har over en toårsperiode deltatt i behandlings- og oppfølgingsstudien, og resultatene er oppsiktsvekkende.

– Studien har fått mye oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt, ikke minst fordi bedringen vedvarer etter to år hos nesten alle deltakerne. Det er også oppsiktsvekkende at ingen av kvinnene falt ut i løpet av behandlingsperioden og at alle faktisk har etterlevd treningsopplegget. De har trent på de individuelt tilpassede øvelsene tre ganger i uka i 30 – 60 minutter, og dette har de gjort gjennom hele barseltiden, understreker hun.

Det i seg selv synes Britt Stuge er imponerende og forklarer det først og fremst med at de nybakte mødrene ser ut til å ha kommet raskt inn i en positiv spiral som bare har økt motivasjonen deres.

I et oppfølgingsskjema etter behandlingsslutt er det følgende fire momenter deltakerne framhever som avgjørende for den positive utviklingen: De har trent uten smerte, de har hatt muligheten til å trene hjemme, de har opplevd bedring som igjen har medført økt motivasjon og de har hatt stor nytte av veiledning fra fysioterapeut.

– Det morsomme med disse positive resultatene er selvfølgelig gleden ved å se at det jeg ville prøve ut, faktisk fungerte. Endelig var det noe man med sikkerhet kunne si at virket! I tillegg er behandlingsopplegget ukomplisert og ikke minst rimelig. Vi snakker om et enkelt regnestykke der elleve ganger hos fysioterapeut pluss egeninnsats, er lik varig effekt, sier Britt Stuge, som er meget skeptisk til mer drastiske behandlingsformer som kirurgiske inngrep for å stive av bekkenet. I november er den erfarne fysioterapeuten invitert til Melbourne i Australia for å legge fram sine forskningsresultater på den store internasjonale rygg- og bekkenkonferansen som fagmiljøet avholder hvert tredje år. Det internasjonale medisinske tidsskriftet Spine har også publisert resultatene hennes, som har vakt stor interesse blant leger og helsearbeidere som er opptatt av kvinners helse. I tillegg har hun mottatt tre priser så langt for sin forskning. Hun legger ikke skjul på at det har vært en overveldende overgang; fra et alminnelig yrkesliv som fysioterapeut i klinikk til suksessen som forsker.

– Det har vært utrolig spennende å arbeide med dette forskningsmaterialet, men jeg vil nok alltid også ha en fot i klinikk og med pasienter. Jeg holder blant annet mange kurs for fysioterapeuter på bakgrunn av de funnene vi har gjort.

Opplevde bedring

Britt Stuge gjennomførte en randomisert klinisk kontrollert studie. Kvinnene ble undersøkt og testet av en ”blindet” undersøker og tilfeldig trukket til én av de to behandlingsgruppene. Kvinnene i begge gruppene fikk behandling og oppfølging av spesielt kvalifiserte fysioterapeuter, men bare i den ene gruppen ble det lagt vekt på spesifikke, stabiliserende øvelser. Pasientene i denne gruppen opplevde bedring i langt større grad enn kontrollgruppen.

Britt Stuge følger nye teoretiske prinsipper for stabilitet og kontroll av bekkenet. – Nederlandske forskere har kommet fram til at det vi kaller muskelslynger, krysser bekkenleddene og at disse muskelslyngene kan påvirke stabilitet og kontroll av bekkenleddene. I Australia har forskere lagt fram overbevisende teorier i forhold til buk- og ryggmuskulaturens funksjoner. De deler muskulaturen i lokal og global muskulatur eller i det vi kaller dyp og overflatisk muskulatur. Disse to typene muskulatur arbeider i et samspill. Det er særlig betydningen av lokal muskulatur, som tverrgående bukmuskel og dyp ryggmuskel som er viktig for pasienter med bekkenrelaterte plager, forklarer Stuge og legger til at trening av denne muskulaturen også er ”hot” på mange treningssentra for tiden.

Individuell tilpasning

– Når et treningsstudio averterer med såkalt ”core”, er det for å aktivisere kroppens sentrum. Vi har fire muskler som jobber sammen i området mellom bryst og bekken. Det er diafragma, som er den store pustemuskelen, bekkenbunnen og de to nevnte musklene i mage og rygg, forklarer Stuge.

Men hun vil ikke anbefale noen med alvorlige bekkenplager å begynne med generell core-trening, først og fremst fordi hun mener at individuelt tilpassede øvelser har vært mye av nøkkelen til hennes vellykkede resultater. Like viktig som selve øvelsen, er måten den utføres på.

Stuge tror at kvinner med bekkenrelaterte plager har en forsinket aktivitet i den lokale muskulaturen. Det medfører at samspillet med den globale, de store bevegelsesmusklene i for eksempel armer og lår, blir dårlig. Funksjonen til den globale muskulaturen er å skape bevegelse, mens den lokale muskulaturens hovedoppgave er å stabilisere eller kontrollere bevegelse av virvlene.

– Det er viktig at det er kontroll i lokal muskulatur før en bevegelse settes i gang. Mye tyder på at bekkenrelaterte smerter skyldes mangelfull kontroll av støttemuskulatur og at det er en av årsakene til at bevegelser så lett framprovoserer smerter hos disse pasientene. Mange spedbarnsmødre med bekkenrelaterte plager opplever mye smerte og belastning midt i gleden ved å ha født barn. Det har vært viktig at øvelsene i vår studie ikke skulle være smertefulle, understreker Britt Stuge.

 

Emneord: Helsefag, Fysioterapi, Medisinske fag, Forebyggende medisin Av Ingeborg Wiese
Publisert 1. feb. 2012 12:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere