Fakta

Hva er hva?

Deterministisk modell tar ikke hensyn til at en rekke hendelser kan være styrt av tilfeldigheter.

Median er litt annerledes enn et gjennomsnitt. Halvparten av alle anslagene i en sannsynlighetsfordeling er større enn medianen. Halvparten mindre.

Numerisk analyse er en gren innenfor informatikken som omformulerer matematiske problemstillinger, som for eksempel integrallikninger, til en form som datamaskinen forstår.

Simuleringer er en teknikk der man kan eksperimentere med virkeligheten og teste ut forskjellige scenarier på datamaskin. De fleste simuleringer er bygd på matematiske likninger.

Stokastikk er den eksakte læren om tilfeldigheten.

Stokastisk simulering er en simulering som tar hensyn til at en rekke hendelser er styrt av tilfeldigheter.

Partielle differensiallikninger er et sett med matematiske likninger som beskriver hvordan en fysisk prosess utvikler seg over tid og rom.

Emneord: Matematikk og naturvitenskap, Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap, Matematisk modellering, Simulering, visualisering, signalbehandling, bildeanalyse, Matematikk, Anvendt matematikk Av Yngve Vogt
Publisert 4. okt. 2004 00:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere