Løste klimagåte

Geologer tok i bruk simuleringer som en av mange puslespillbrikker for å slå fast at vulkanutbrudd har ført til klimaendringer.

Forskere på PGP, Senter for fremragende forskning, har lansert en hel ny teori om hvordan vulkansk aktivitet for 55 millioner år siden med stor sannsynlighet førte til global oppvarming. Liknende vulkanske hendelser kan også ha forårsaket de største masseutryddelser av dyr og planter vi kjenner.

Den nye teorien gjør det mulig å forstå globale klimaendringer. Klimagasser dannes ved at glødende lava varmer opp karbonrike bergarter. Så har store gasseksplosjoner ført drivhusgassene ut i atmosfæren.

– Det har vært et sammensatt studie. Slik som feltgeologi og seismikk, har simuleringer vært en viktig brikke i puslespillet for å komme hit, forteller forsker Henrik Svensen på PGP. Han er en av hovedmennene bak teorien som fikk førstesideoppslag i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Nature i sommer.

I geologi er det vanskelig å tidfeste hendelser med større nøyaktighet enn pluss/minus én million år. Forskerne har vært avhengig av langt mer presis tidfesting.

– Vi tok derfor i bruk simuleringer for å finne ut av hvor lang tid prosessen i naturen ville ta. Vi simulerte hva som skjedde hvis det var vulkansk aktivitet i sedimenter. Hvis gassutviklingen ikke var rask nok, ville det ikke blitt noen drivhuseffekt. Vi kunne slå fast at tidsperioden bare var på noen tiår. Slikt kunne vi aldri fastslå uten simuleringer, sier han.

Henrik Svensen påpeker at modellen er generell og også gjelder for liknende situasjoner.

– For å si det generelle trenger vi simuleringer. Modellen kan gjelde for mange lignende vulkaner og er en innfallsport til helhetlig forståelse. Vi kan nå se prinsippene bak de enkelte hendelsene.

Emneord: Matematikk og naturvitenskap, Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap, Simulering, visualisering, signalbehandling, bildeanalyse Av Yngve Vogt
Publisert 6. okt. 2004 00:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere