Letter hverdagen for nyblinde

Utsett punktskriften! Det er langt viktigere for nyblinde å gjenkjenne former. Da kan en frustrerende læringsprosess forkortes fra tre år til tre kvarter.

FØLER MED FINGERTUPPENE: De blinde forsøkspersonene måtte med fingertuppene gjenkjenne en rekke former på spesiallagde, taktile kort, forteller stipendiat Torø Graven ved Institutt for spesialpedagogikk. Foto: Ola Sæther.

Det er konklusjonen til den blinde stipendiaten Torø Graven ved Institutt for spesialpedagogikk. Som den aller første i Norge disputerer hun over hvordan nyblinde kan utnytte de visuelle erfaringene fra sin tid som seende til å gjenkjenne omgivelsene taktilt, det vil si å gjenkjenne med berøring. Nyblinde er betegnelsen på mennesker som en gang har vært seende, men som har mistet synet.

I doktorgradsavhandlingen, som hun har kalt ” Kan hendene se det øynene så ”, skriver hun at selv om den visuelle sansen og den taktile sansen er svært forskjellige, blir formegenskapene oppfattet ganske likt av begge sansene. Seende har en link i hjernen mellom synssenteret og taktilsansen når de bearbeider former. Nyblinde mister denne linken. Det kan ta tre år før linken blir aktiv igjen.

– Denne ventetiden fører til mye famling og frustrasjon hos nyblinde. Nyblinde kan ikke gjenkjenne ting taktilt, fordi de mangler denne erfaringen. Mange nyblinde er heller ikke taktilt nysgjerrige. De opplever den taktile informasjonen som overveldende og vanskelig, sier Torø Graven.

Annerledes opplæring

– I dag lærer alle nyblinde punktskrift. Men det viser seg at nyblinde aldri blir raske punktlesere. Det er for knudrete for dem. Jeg mener det er bedre å aktivisere den kunnskapen de hadde som seende.

Hun har derfor utviklet et nytt opplæringssystem som gjør at nyblinde kan utnytte erfaringene fra sin tid som seende slik at den nye hverdagen blir langt enklere.

Resultatene fra opplæringen hennes tyder på at linken mellom synssansen og taktilsansen enten forblir aktiv eller blir gjenopprettet allerede etter tre kvarter.

Synet er den dominerende sansen hos seende. Spørsmålet hennes er om man kan utnytte synserfaringene også etter et totalt synstap. Eller om det virkelig er nødvendig å bygge opp et helt nytt erfaringslager som blind.

Hun testet ut den nye opplæringsmetoden sin på en gruppe som var blitt blinde momentant. Som nyblinde brukte hun seende studenter med bind for øynene. Alle forsøkspersonene skulle gjenkjenne en rekke former på taktile kort som er en type kort der formene svelles opp ved oppvarming slik at formene kan føles med fingertuppene.

Før og etter opptreningen måtte forsøkspersonene gjennom en rekke taktile tester for å se om gjenkjenningsevnen ble forbedret.

Skille lureri fra ekthet

En del av den taktile opplæringen bestod i å skille enkle geometriske former fra lureformer. På et av kortene er det lagt inn en Z i en ellipse. Det kan se ut som ellipsen består av to trekanter, men det er lureri. På et annet kort kutter en firkant en liten bit av en sirkel slik at sirkelen blir brutt.

– For oss blinde er firkanten ordentlig, mens sirkelen er tulleform. Seende oppfatter derimot både firkanten og sirkelen som enkle geometriske former. Nyblinde kan derfor stå overfor en mismatch mellom det de faktisk sanser med hendene og hvordan de tolker sanseinntrykket. Forklaringen er at seende først tar overblikket og deretter velger ut det spesifikke. Med den taktile sansen må man tenke sekvensielt, for så å sette dette sammen igjen til en helhet. For en som ser på firkanten taktilt, vil ikke linjene være interessante før de knekker. Den taktile sansen krever derfor så mye av hukommelsen at man får ”overbelastning”. De nyblinde blir altså taktilt frustrerte. Målet mitt er derfor å gi nyblinde gjenkjenningsstrategien til dem som er født blinde, forteller Torø Graven.

Resultatene hennes lot ikke vente på seg. Forsøkspersonene forbedret gjenkjenningsdyktigheten betraktelig. Og ble både raskere og mer nøyaktige.

– En visuell formopplæring på bare 25 minutter sørget for at linken forble aktiv etter synstapet. Og en taktil formopplæring hos nyblinde reaktiverte linken mellom synssansen og taktilsansen etter bare 45 minutter.

Øv på forhånd!

Bare de færreste mister synet momentant. Det er langt vanligere å miste synet over tid, slik som hos pasienter med grønn stær, kikkertsyn eller sukkersyke. Hvis disse pasientene øver seg opp på forhånd, vil det gjøre hverdagen langt enklere for dem når de blir fullstendig blinde. Så rådet til Torø Graven er krystallklart:

– Ikke vent med å jakte på former til du er helt blind! Begynn mens du ennå kan! Lær deg å skille mellom ordentlige former og tulleformer! Navngi dem! Begynn med kjente former der du har mange synserfaringer, slik som eple, kopp, teskje, pære, banan, flaske og sko. Øv deg på geometriske former! Da unngår du kanskje at linken mellom synssansen og taktilsansen blir inaktiv. Poenget er å ta tak i det kjente, skille ut viktig informasjon og overse resten.

Hele poenget hennes er å få de nyblinde til å gjenkjenne taktil informasjon like raskt og nøyaktig som blindfødte.

– Kanskje vil den foreslåtte opplæringen min føre til at det bare tar seks uker, åtte uker eller to år å opprette linken igjen. Jeg vet ikke. Men når selv den korte opplæringen min gir resultater er det grunn til å tro at nyblinde kan redusere den tre år lange perioden med ”taktil frustrasjon”, forteller Torø Graven på Institutt for spesialpedagogikk.

Emneord: Samfunnsvitenskap, Pedagogiske fag, Spesialpedagogikk Av Yngve Vogt
Publisert 1. feb. 2012 11:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere