El Niño rammer matproduksjonen i Afrika

Klimafenomenet El Niño har dramatiske effekter på Afrikas evne til å produsere mat og fører til svingninger i kontinentets matvareproduksjon tilsvarende det årlige næringsbehovet til opp mot 20 millioner mennesker.

Lavere avlinger: I det sydlige Afrika er avlingene i ekstreme El Niño-år rundt 20–50% under det normale nivået. Foto: EL/ECHO/Yrves Horent

Dette viser en studie utført av en forskergruppe ledet av professor Nils Chr. Stenseth ved Universitetet i Oslo. Resultatene er publisert i det prestisjetunge amerikanske tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences USA.

Forskergruppen har analysert 20 års satellittdata og 40 års nasjonale jordbruks- og husdyrstatistikker for å undersøke hvordan storskala klimafenomener påvirker Afrikas matvareproduksjon. De har funnet forbindelser mellom svingninger i de to klimafenomenene El Niño og den Nordatlantiske oscillasjonen, og kornavlinger, husdyrproduksjon og beitelandsproduktivitet over hele Afrika.

Særlig variasjoner i El Niño har effekter på produksjonen av durra, hirse, jordnøtter og spesielt mais. I det sydlige Afrika er disse avlingene i ekstreme El Niño-år rundt 20–50% under det normale nivået. Forskerne beregnet at forskjellen i Afrikas matproduksjon mellom de mest ekstreme fasene av El Niño tilsvarer det årlige næringsbehovet for rundt 20 millioner mennesker.

Forskerne tror at Afrika totalt sett vil kunne komme til å produsere mindre mat hvis den varme El Niño-fasen blir hyppigere i framtiden, slik som enkelte klimamodeller forutsier. Forskerne foreslår at sesongvarsler basert på informasjon om El Niño og den Nordatlantiske oscillasjonen kan hjelpe nasjoner til å forberede seg på mulige matvaremangler og hjelpe bønder til valg av optimal såingsstrategi.

El Niño (den sørlige oscillasjonen) er et klimafenomen der vanntemperaturen i Stillehavet stiger, spesielt langs kysten av Sør-Amerika, mens havstrømmer og passatvinder reduseres. El Niño opptrer med uregelmessig styrke, intervaller på to til ti år og påvirker temperatur og nedbør på en stor del av den sydlige halvkule. Syd- og Mellom-Amerika får ofte mer nedbør enn i vanlige år, mens tørke blir vanligere i Australia og Sør- og Vest-Afrika. Kaldere vanntemperaturer i Stillehavet har tilnærmet motsatt effekt og kalles La Niña.

Den nordatlantiske oscillasjonen er en tilsvarende ”værsvingning” som den sørlige oscillasjonen, men på den nordlige halvkule. Den er en av de viktigste faktorene som påvirker klimaet i Nord-Atlanterhavet, men har også konsekvenser for Middelhavsområdet, spesielt om vinteren.

Emneord: Meteorologi, Geofag, Matematikk og naturvitenskap, Basale biofag Av Harald Aas
Publisert 1. feb. 2012 11:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere