Knusende kritikk av Sudbø

I alt 15 vitenskaplige artikler fra kreftforsker Jon Sudbøs hånd bygger på data som er oppdiktet eller manipulert. Dette gjelder også tre av artiklene som doktorgraden bygger på. Artiklene må trekkes tilbake. Det er en av hovedkonklusjonene til granskningskommisjonen som la fram sin rapport fredag 30. juni.

Granskningsrapport: Strategidirektør Stein Vaaler ved Radiumhospitalet - Rikshospitalet, kommisjonsleder Andreas Ekbom fra Karolinska Universitets Sjukehuset i Stockholm og dekanus Stein Evensen ved Det medisinske fakult, svarte på spørsmål da granskningsrapporten ble presentert.

Kommisjonen har gått gjennom alle Sudbøs arbeider, og har hatt kontakt med alle de 60 personene som har vært medforfattere på de vitenskapelige artiklene. Rapporten kommer med sterk kritikk av blant annet Rikshospitalet – Radiumhospitalet for manglende kontrollrutiner, og av Sudbøs samarbeidspartnere for manglende oppfølging. Heller ikke Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Kreftregisteret går fri for kritikk når det gjelder utlevering av pasientmateriale. Men kommisjonen har ikke funnet holdepunkter for at noen andre enn Sudbø har kjent til forskningsjukset.

Forskningsskandalen eksploderte i januar 2005 da det ble oppdaget at en artikkel av Sudbø, publisert i det anerkjente vitenskaplige tidsskriftet The Lancet, baserte seg på data fra den såkalte CONOR-databasen (Cohort of Norway) uten at slike data var utlevert. Sudbø innrømmet kort tid etter at han hadde fabrikkert dataene.

Granskningen viser at forskningsjukset startet allerede da Sudbø arbeidet med doktorgraden sin i perioden 1993 til 2001. Formålet var å finne fram til metoder for å forutsi kreft i munnhulen og ble finansiert med støtte fra Kreftforeningen. Tre av i alt seks artikler som utgjør doktorgraden bygger på data som er manipulert og fabrikkert, sa professor Anders Ekbom da han som kommisjonens leder presenterte rapporten. Også senere artikler bygger på dette materiale.

Det er Universitetet i Oslo som formelt sett avgjør om Sudbø skal miste doktorgraden. Dekanus Stein Evensen ved det Medisinske fakultet sier de ikke vil nøle med å gå til dette skrittet dersom de kommer til samme konklusjon som granskningskommisjonen. Dette vil i så fall være første gang i universitetets historie at noe slikt skjer. Professor Albrecht Reith var Sudbøs veileder på doktorgraden og også medforfatter på flere av de vitenskaplige artiklene som nå må trekkes tilbake. Han får kritikk fra kommisjonen for manglende veiledning og aktsomhet på en rekke punkter, blant annet for ikke å ha innhentet tillatelser fra Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Datatilsynet og Statens helsetilsyn.

Rikshospitalet – Radiumhospitalet får også gjennomgå for manglende rutiner når det gjelder å følge opp sitt eget regelverk når det gjelder taushetsplikt, personvern, forfatterskap og forhåndsvurdering av forskningsprosjekter. Uklare ansvarsforhold har også vært et problem. Dette er ikke blitt rettet opp selv om det har vært påpekt tidligere, heter det i rapporten. Strategidirektør Stein Vaaler sier de tar kritikken til etterretning og fremholder samtidig at noen av anbefalingene i rapporten alt er fulgt opp. Dette gjelder blant annet ny organisering med en klarere ansvarsplassering av forskningen.

Kommisjonens mandat har vært å få fram fakta i saken, og har ikke gått inn på hvorfor forskningsfusket har skjedd, eller hvordan Sudbø har maktet å føre så mange kollegaer bak lyset.

Emneord: Medisinske fag Av Harald Aas
Publisert 1. feb. 2012 11:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere