Smertefulle bivirkninger i musklene

300 000 nordmenn tar kolesteroldempende medisiner. Hver tiende får smertefulle og influensalignende bivirkninger i musklene.

OVERSER PROBLEMET: Professor Anders Åsberg ved Farmasøytisk institutt sier at legene i stor grad overser problemet med at medisiner mot kolesterol kan føre til muskelsmerter. Foto: Yngve Vogt

Professor Anders Åsberg ved Farmasøytisk institutt på Universitetet i Oslo har sammen med stipendiat Monica Hermann funnet sammenhengen mellom konsentrasjonen av kolesterolmedisin og muskelsmerter.

Det viser seg at hver tiende nordmann som bruker kolesteroldempende legemidler, får muskelsmerter på kjøpet. Det kan dreie seg om alt fra ”giktsmerter” til så vonde influensalignende smerter i musklene at man ikke orker å gå i trapper. For de uheldigste, og det skjer ti til femten ganger hvert år, går muskelcellene i stykker og lekker ut stoffer i blodet som kan ødelegge nyrene. Dødsfall har forekommet.

De to farmasøytene undersøkte bivirkningene til verdens mest solgte kolesterolsenkende medisin, Lipitor, men undersøkelsen er sannsynligvis også gyldig for lignende medisiner som Zocor, Pravachol og Lescol. De inneholder alle det kjemiske stoffet statin.

Statin foreligger i to kjemiske former i blodet, en syreform og en laktonform. Det er syreformen som hemmer kolesterolproduksjonen.

Tidligere har man antatt at laktonformen ikke har noen effekt, men takket være mye mer følsomme analysemetoder viser det seg at dette sannsynligvis ikke stemmer.

– Vi har oppdaget en mulig sammenheng mellom muskelsmerter og det stoffet som kalles laktonform, sier Anders Åsberg.

Klar sammenheng

De sammenlignet laktonform-nivået hos medisinbrukere med og uten bivirkninger.

Gjennomsnittsverdien på nivået av laktonformen i blodet var lavere hos pasienter uten bivirkninger, selv om flere av dem hadde høyere nivå med laktonform enn de pasientene som slet med muskelsmerter.

– Hele poenget vårt er at hvis nivået på laktonform er høyt, skyldes det kolesterolmedisinen, og hvis det er lavt, skyldes det andre ting. Med denne analysen virker det som om vi har en metode for å luke ut de pasientene som ikke skal ha slike medisiner.

Den eneste metoden som man i dag kan bruke for å oppdage om muskelsmertene er bivirkninger, er å kutte medisineringen en måneds tid og se om smertene forsvinner. Men dette må skje i samråd med lege, påpeker Anders Åsberg og minner om at det også finnes andre kolesterolsenkende midler, uten statiner. Men disse legemidlene har dessverre andre og vel så kjedelige bivirkninger.

Emneord: Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag, Medisinske fag, Klinisk farmakologi, Farmakologi Av Yngve Vogt
Publisert 1. feb. 2012 11:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere