Begge prisene fra Forskningsrådet til Universitetet i Oslo

Forskningsrådet delte i går kveld ut formidlingsprisen til forsker Wenche Blomberg ved Institutt for kriminologi og Møbiusprisen for fremragende forskning til professor Ludvig Sollid ved Immunologisk institutt.

TARMPRIS: Professor Ludvig Sollid ved Immunulogisk institutt fikk Forskningsrådet forskningspris for sin forskning om tarmsykdommen Cøliaki. Foto: Yngve Vogt

Begge prisene som ble delt ut på Forskningsrådets festaften i Oslo konserthus i går, ble delt ut til forskere ved Universitetet i Oslo. Prisene ble overrakt av kunnskapsminister Øystein Djupedal .

TAKKET: Professor Ludvig Sollid sa at forskningsprisen var en pris til alle medarbeiderne hans. Foto: Yngve Vogt

Tarmforsker

Møbiusprisen for fremragende forskning ble tildelt professor Ludvig Sollid ved Immunologisk institutt for hans banebrytende bidrag til forståelsen av cøliaki.

Cøliaki forekommer hos 1 av 100 nordmenn. Cøliaki er en tarmlidelse som skyldes overømfintlighet for gluten fra korn. Sykdommen fører til at helt nødvendige næringsstoffer ikke tas opp fra tarmen, og følgen kan bli alvorlig mangel på særlig eggehvitestoffer, vitaminer og mineraler.

I jurybegrunnelsen heter det: ”Den formidable fremgangen i kunnskap kommer i stor grad fra en rekke elegante eksperimenter som Sollid og hans gruppe har utført de siste 15 - 20 år. Kunnskapen er av generell karakter”.

– Medarbeiderne mine fortjener denne prisen. Prisen er deres, sa han til de nesten tusen fremmøtte festdeltakerne på Forskningsrådets festaften.

GALSKAPENS HISTORIE: Wenche Blomberg fikk Forskningsrådets formidlingspris for sitt arbeid om psykatriens historie. Hun har skrevet bok om fattigdommens og galskapens historie i Norge. Foto: Yngve Vogt

Galskapens historie

Forskningsrådets formidlingspris ble gitt til forsker Wenche Blomberg ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Hun er utdannet journalist, bibliotekar og kriminolog, og har utgitt barne- og ungdomslitteratur ved siden av fagbøker. Hennes spesialområde er psykiatrihistorie.

I begrunnelsen fra Forskningsrådet heter det: ”Det er ikke bare hennes faglige bakgrunn som er variert. Også hennes virke som forskningsformidler er mangslungen: Blomberg skriver bøker, publiserer på internett, deltar i offentlig debatt og virker som klassisk folkeopplyser med sine omvisninger på Prinds Christian Augusts Minde i Oslo - på folkemunne kjent som "Prindsen", en institusjon som står sentralt i hennes forskning.

Men det er først og fremst hennes skriftlige produksjon som gjør Blomberg til en unik formidler: Med boken ”Galskapens hus – utskilling og internering i Norge 1550–1850” (2002) har hun gitt et nytt perspektiv på fattigdommens og galskapens historie i Norge. Den handler om hvordan behandlingen av de gale går fra å være et privat anliggende til å bli medisinernes monopol. I "Karoline og vitenskapen. Et psykiatrihistorisk eksempel" (1993) tar Blomberg utgangspunkt i en innstilling fra Stortingets justiskomite fra 1912 om Karoline Hjermstad, som søker erstatning for at hun var tvangsinnlagt i ni år. I 2005 ferdigstilte hun rapporten "Christiania dollhus - mellom dårekista og asylet" (2005) som omhandler dollhusets historie fra 1829 til det ble omorganisert i 1850. Hun har vært redaktør for "Prinds Christian Augusts Minde - historie og visjoner om de fattiges kvartal", som er gitt ut av Prindsens venner i 2006. Her formidles historien om arbeidsanstalten og galehuset på en velillustrert og lettfattelig måte.

ENSOMT: Wenche Blomberg sa under prisutdelingen at arbeidet hennes om de utstøttes og gales historie har vært en ensom jobb. Foto: Yngve Vogt

Det ligger omfattende kildestudier til grunn for Blombergs forskningsformidling. Mye av det kildematerialet hun har gjort bruk av, har hun selv funnet fram til gjennom nitid arbeid. Svært mye har aldri vært brukt før. Hun er heller ikke redd for å gå mot herskende oppfatninger innen norsk psykiatrihistorie. Selv ser hun tydeligvis også på sitt arbeid som kulturvern. Hun gjør en stor innsats for å bevare både skriftlige og materielle kilder - blant annet arkitekturen i Prindsen-kvartalet”.

– Wenche Blombergs viktigste ressurser er hennes egen forskning og sterke engasjement. Hun viser at god forskningsformidling er mulig når man brenner for det - og er derfor en høyst fortjent vinner av Forskningsrådets formidlingspris 2006”, sa Kunnskapsminister Øystein Djupedal.

I takketalen sa hun at arbeidet de siste ti til femten årene, om de utstøttes og gales historie, har vært en ensom jobb.

Av Yngve Vogt
Publisert 1. feb. 2012 11:56 - Sist endret 13. mai 2019 14:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere