Islams superevangelist

Forbinder du islamsk forkynnelse kun med eldre imamer i moskeen med langt skjegg i tradisjonelle klær? Glem det. I Egypt har den islamske TV-predikanten Amr Khaled skapt en karismatisk bevegelse som har mange likhetspunkter med kristen herlighetsteologi.

INTERNETT: Nettsiden til Amr Khaled er svært populær. www.amrkhaled.net

Lekpredikanten Amr Khaled har blitt et fenomen innen den muslimske verden. Ved hjelp av TV-mediet og sitt karismatiske vesen har han skapt en vekkelsesbølge blant unge muslimer.

– Forkynningen hans har klare likhetstrekk med en kristen ”herlighetsteologi”, som fokuserer på alt det gode gud kan gjøre med menneskene bare de lar ham slippe til, sier stipendiat Jacob Høigilt ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Han bor for tiden i Egypt, hvor han gjør feltstudier i forbindelse med doktorgraden sin om nyere islamske bevegelser.

– Tilhengerne til Amr Khaled er i hovedsak unge muslimer som ønsker å kombinere religionen med en moderne livsstil. Han fyller et vakuum for dem som ønsker å være religiøse, men også ønsker å gjøre karriere og lykkes innen næringslivet, sier Høigilt.

For i Khaleds forkynnelse er det ingen skam å være rik. Snarere tvert imot. Det viser at man er en god muslim. Samtidig har man plikt til å dele med dem som er fattige, og når det gjelder etiske spørsmål og forholdet mellom kjønnene, så prediker han en tradisjonell islamsk linje.

Khaled kommer fra en velstående familie og er universitetsutdannet innen økonomi. Han begynte som moderne TV-predikant på fulltid i 1998. Etter det har tilhengerskaren hans vokst med eksplosjonsartet hastighet, og de populære TV-sendingene blir kringkastet til stadig flere arabiske land, og også til Europa.

Tidligere var han medlem av Det muslimske brorskap, men er nå frittstående evangelist som sprer sin ”glad-islam” via TV-mediet uten å ha noen formell organisasjon i ryggen.

– Khaleds budskap er at ”livet er herlig!” og oppfordrer den enkelte til å tenke positivt og bidra til en bedre verden gjennom å være en god muslim. Han går i vestlige klær og eksponerer ingen negative holdningene til vesten, men fokuserer på mulighetene for alle til å skape seg et bedre liv, sier Høigilt.

Et lettfattelig språk, en ledig tone og følelsesladde utbrudd gjør at budskapet hans fenger. Ekstremister som Bin Laden og andre terrororganisasjoner har han ingen ting til overs for. Tvert om mener han at det er mulig å skape en renessanse for den arabiske og muslimske verden gjennom konstruktive prosjekter inne jordbruk, utdanning, småindustri og helsearbeid.

– Khaled er ikke politisk engasjert, men i forbindelse med Muhammed-tegningene tok han initiativ til en forsoningskonferanse i København. Dette fikk han mye pepper for blant tradisjonelle muslimer, men er nok veldig i tråd med hans positive tenkning, sier Høigilt.

Han tror denne typen islamsk forkynnelse på sikt kan være en brobygger mellom arabiske muslimer og Europa/USA,og slik være en positiv motvekt til konfrontasjonslinjen som arabiske islamister og vestlige nykonservative har lagt seg på.

Emneord: Språk og kultur, Religionsvitenskap, religionshistorie, Teologi og religionsvitenskap Av Harald Aas
Publisert 1. feb. 2012 11:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere