Abelpris for teori om store avvik

Abelprisen for 2007 er tildelt Srinivasa S. R. Varadhan ved Courant Institute of Mathematical Sciences i New York. – Min reaksjon er sjokk, takknemlighet og lykke, fortalte prisvinneren på telefon til forsamlingen som var til stede under kunngjøringen i Det norske vitenskapsakademi torsdag 22. mars.

PRISVINNER: Srinivasa S. R. Varadhan er født i India, men arbeider nå ved Courant Institute of Mathematical Sciences, New York.

Varadhan mottar prisen på 6 millioner kroner for sitt grunnleggende bidrag til sannsynlighetsteori og særlig for å ha skapt en enhetlig teori for store avvik.

Sannsynlighetsteori er det matematiske verktøyet som benyttes for å analysere situasjoner der tilfeldighetene rår. Dette er kjent for de fleste av oss, blant annet gjennom å kaste mynt og kron. Jo flere ganger man kaster pengestykket, jo større er sannsynligheten for at man vil få like mange mynt som kron. Men selv ved 1000 kast vil det ofte være en viss forskjell. Og om man gjentar øvelsen mange nok ganger, vil det alltid være en teoretisk mulighet for at man kan få ekstreme utfall, til og med at alle 1000 kastene vil ende med kron.

Sannsynligheten for at slike uvanlige hendelser skal skje, er viktig kunnskap blant annet for forsikringsselskaper når de skal beregne forsikringspremiene, eller innen byggevirksomhet når man skal dimensjonere for ekstremvær.

Teorien til Varadhan for store avvik behandler de tilfellene da det oppstår sjeldne hendelser. Dette kan konkret anvendes innen så forskjellige felt som fysikk, biologi, økonomi, statistikk, informatikk og ingeniørvitenskap.

– Med Varadhans teori for store avvik har vi fått en samlende og effektiv metode for å forstå en mengde ulike fenomener som kan oppstå i komplekse stokastiske systemer, på områder så forskjellige som kvantefeltteori, statistisk fysikk, populasjonsdynamikk, økonometri og finansvitenskap, og trafikkteknikk. Den har også i mye større grad enn tidligere gjort oss i stand til å bruke datamaskiner for å simulere og analysere hvordan sjeldne hendelser oppstår. I løpet av de siste fire tiår har teorien for store avvik blitt en hjørnestein innen moderne sannsynlighetsteori, både ren og anvendt, heter det i Abelkomiteen begrunnelse.

– Varadhans arbeid har stor begrepsmessig kraft og en tidløs skjønnhet. Ideene hans har hatt stor innflytelse og vil i lang tid fortsette å stimulere til videre forskning, avslutter juryen.

Les Tom Louis Lindstrøms presentasjon av Varadhans forskning her. Lindstrøm er professor ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

Les mer om Aabelprisen her.

Emneord: Statistikk, Matematikk, Matematikk og naturvitenskap Av Harald Aas
Publisert 1. feb. 2012 11:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere