Parasittfri flyndre er farlig

Du har valget mellom parasitt og gift! Når flyndren ikke er infisert av flyndreparasitten, er den forurenset av en av verdens farligste miljøgifter, PCB.

SUNNEST MED PARASITT: Flyndreparasitten fins bare i flyndrer som ikke er forurenset av den fryktede miljøgiften PCB. Men du kan ta det med ro. Parasitten lever bare i magen og tarmen og kryper aldri ut i fiskekjøttet.

For første gang siden de første parasittmålingene på begynnelsen av nittitallet, er flyndrene i indre Oslofjord infisert av flyndreparasitten Cucullanus heterochrous . Parasitten er en to centimeter lang, hvit rundorm. I Oslofjorden er parasitten tidligere bare funnet i det åpne fjordbassenget fra Tønsberg mot Hvaler.

Forskere ved Universitetet i Oslo har undersøkt parasittforekomsten i rødspette, smørflyndre, gapeflyndre, den ikke fullt så smakfulle sandflyndren og den undervurderte skrubben, som er en langt større delikatesse enn mange tror.

Funnet av rundmarken er utrolig nok et godt tegn på at Oslofjorden er blitt renere. Undersøkelser fra Norsk institutt for vannanalyse (NIVA) viser at konsentrasjonen av PCB i Oslofjorden har gått tilbake de siste tolv årene. PCB er en forkortelse for polyklorerte bifenyler og er en av verdens farligste og mest fryktede miljøgifter. Giftstoffet lagres i fettvevet og øker faren for kreft og sterilitet. Flyndreparasitten greier ikke å etablere seg i fisken hvis det er for mye PCB i vannet.

Parasitt eller gift

Forskningsresultatene betyr at du enten har valget mellom å spise parasittinfisert flyndre eller parasittfri flyndre som er utsatt for PCB. Du kan likevel ta det med ro. Valget er ikke som pest og kolera.

– Det er sunnest å spise flyndre med parasitt. Du bør derfor sjekke om flyndren er infisert. Finner du ikke flyndreparasitten, er det et dårlig tegn, påpeker forsker Einar Strømnes ved Naturhistorisk museum på Universitetet i Oslo. Sammen med hovedfagsstudentene Martin Malmstrøm og Rune Hansen, og professor Karl Ugland i marinbiologi ved Biologisk institutt, har han undersøkt parasittforekomsten i flyndrefisken.

Miljøsjekken

Flyndreparasitten fins aldri i fiskekjøttet. Den lever bare i magen og tarmen. Når du renser fisken, kan du lete etter parasitten ved å snitte opp magen og tarmen.

– Arbeidet passer nok best for spesialister. Det fins også en rekke andre parasitter i fisk. De ligner på hverandre. Hvordan de andre parasittene reagerer på miljøgifter, vet man lite om. Uansett er denne miljøsjekken en enkel og billig metode for å sjekke helsetilstanden i havet.

De parasittiske rundmarkene i havet kan deles inn i to grupper: De som må inn i den varme magen til fugl, hval eller sel for å formere seg, eller de som bare kan formere seg i kalde mager, slik som hos fisk og kreps. Flyndreparasitten er en typisk kaldtarmsparasitt.

Gjennom en årrekke er parasitter brukt for å påvise hvilke fisk som tilhører hvilke bestander i havet. Parasittfaunaen er forskjellig avhengig av hvor fisken lever. Det nye er å bruke parasitter til å måle forurensningen i havet.

– Parasitter kan kalles biomarkører av maritim forurensning. Det er derfor et godt tegn å finne denne snylteren, forteller Einar Strømnes ved Naturhistorisk museum.

Av Yngve Vogt
Publisert 1. feb. 2012 11:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere