Fant 35 nye bakterier i munnhulen

Tannlege Jørn A. Aas har funnet 35 nye bakterier i munnhulen. Noen av bakteriene er slemme. Andre er snille.

BAKTERIECOCKTAIL: Jørn A. Aas har funnet 35 nye bakterier i munnhulen. Så nå må antall bakterier i gapet ditt justeres opp til 770. Foto: Ola Sæther

Da postdoktor Jørn A. Aas på Institutt for oral biologi ved Universitetet i Oslo begynte å studere, fantes det ”bare” 500 bakterier i munnhulen. I dag er tallet justert til 770.

Av de 270 nye bakteriene har Jørn A. Aas funnet 35 av dem.

Oppdagelsen av alle de nye bakteriene har endret odontologenes oppfatning av hvordan man kan behandle sykdommer i munnhulen.

Det er ikke lenger slik at enkeltbakterier har skylden for sykdommer. Det er bakteriesamfunn med mange bakterier som forårsaker hull i tennene.

Samtidig påpeker Jørn A. Aas at mange bakterier er viktige for forsvaret i munnhulen. Uten bakterier går det galt. Det problematiske er når sammensetningen av bakterier endrer seg.

Jørn A. Aas har i doktorgradsarbeidet sitt beskrevet hvordan bakteriecocktailen bør være i en frisk munnhule. Det gjør det mulig å sammenligne bakterieforekomsten hos friske og syke pasienter.

Han har også forsket på en tannkjøttsykdom hos HIV-positive som utvikler AIDS. Disse pasientene manglet en rekke klassiske bakterier.

Tvillingstudie

Jørn A. Aas skal nå både finne årsakene til og kartlegge forekomsten av karies. De neste fire årene skal han følge tannhelsen til norske tvillinger og foreldrene deres og sammenligne datamaterialet med tannhelsen til en tilsvarende befolkningsgruppe i en fattig del av Brasil. Studien er et delprosjekt av Den norske mor-og-barn-undersøkelsen og gjøres i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Når man sammenligner tannhelsen til eneggete og toeggete tvillinger, er det mulig å si hva som skyldes miljøet og hva som skyldes en genetisk forklaring. Årsaken er at eneggete tvillinger har nesten hundre prosent likt genetisk materiale, mens den genetiske likheten hos toeggete tvillinger bare er på femti prosent.

– I Norge vil nesten hver tredje unge utvikle karies før de er fem år. I Brasil er forekomsten langt høyere. Ved å følge tvillingene fra de er friske til de har en diagnostisert sykdom, kan vi sammenligne bakteriekulturene hos friske og syke, forklarer Jørn A. Aas.

Av Yngve Vogt
Publisert 1. feb. 2012 11:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere