2008

Publisert 12. mars 2013 14:54

På Universitetet i Oslo fins folk som er levende opptatt av døde språk. Ved å bruke moderne lingvistiske metoder fravrister forskerne de gamle, klassiske språkene noen av deres siste hemmeligheter.

Publisert 1. feb. 2012 11:50
For nøyaktig 120 år siden ble den første norske doktoravhandlingen i nevrovitenskap framlagt. Den presenterte en revolusjonerende idé: at hjernen er et nettverk av individuelle, atskilte nerveceller. Doktoranden het Fridtjof Nansen.
Publisert 1. feb. 2012 11:50
Som de første i verden har forskere ved Universitetet i Oslo vist at nervesystemets støtteceller, astrocyttene, spiller en avgjørende rolle for signaloverføringen i hjernen. Den nye kunnskapen åpner for nye måter å forstå og behandle hjernesykdommer på.
Publisert 1. feb. 2012 11:50
Sannsynligheten er svært stor for at røykere med den alvorlige lungesykdommen KOLS har fremskreden tannløsningssykdom. Nå oppfordres tannleger og leger til å bli oppmerksomme på denne sammenhengen.
Publisert 1. feb. 2012 11:50
Løsmasseskred beveger seg mange ganger raskere i vann enn i luft. Selv der havbunnen er nesten flat som en pannekake, kan de undersjøiske skredene ha en fart på over 100 kilometer i timen.
Publisert 1. feb. 2012 11:50
Norge støttet indiske steriliseringsavdelinger med en halv milliard kroner. Til tider foregikk steriliseringen under sterkt press og med tvilsomme metoder. Sverige kalte steriliseringen for dypt tragisk og kvinneundertrykkende, og trakk seg ut i 1980. Norad pyntet på dokumentene sine og fortsatte støtten til 1995.
Publisert 1. feb. 2012 11:50
Romerne hogde stadig om portrettene på steinkistene. De meislet gjerne et mannshode på en kvinnekropp. Og omvendt. Nå åpner Kulturhistorisk museum tidenes største utstilling i Norge om begravelsesritualer og døden i antikken.
Publisert 1. feb. 2012 11:49
– I mer enn hundre år var lingvistene ved Universitetet i Oslo virkelig i verdenstoppen. Det er ikke mange – om noen – andre fagfelt ved universitetet som har noe liknende å vise til, sier professor i historie, John Peter Collett.
Publisert 1. feb. 2012 11:49
Hun var 49 år gammel og husmor da hun disputerte for doktorgraden. Gjennom livet nedla hun et enormt arbeid i å beskrive de nordnorske dialektene. Hun var faglig pioner og foreleste flittig ved Universitetet i Oslo. Men fast stilling fikk hun aldri.
Publisert 1. feb. 2012 11:49
Det ryktes at språkforskerne på Universitetet i Oslo ikke snakker sammen. Eller i hvert fall ikke snakker samme språk. Er det slik? Apollon har invitert to profilerte forskere til en samtale – om språk.
Publisert 1. feb. 2012 11:49
Hvordan snakker adelen i Paris? Og hvordan forandrer den franske uttalen seg i denne delen av befolkningen? Ingen vet med sikkerhet. Dét er en ung forsker fra Universitetet i Oslo i ferd med å endre på.
Publisert 1. feb. 2012 11:49
Hvem ble radikalisert rundt 1968? Forestillingen om overklasseungdom som gjorde opprør mot sine konservative foreldre, står for fall.
– Mors og fars stemmegivning er den sikreste indikatoren på hvor radikale barna ble. Det var kommunistforeldre som i størst grad fikk ml-barn, fastslår professor i historie, Tor Egil Førland.
Publisert 1. feb. 2012 11:49
Menneskene er ikke alene i universet. Jorden har nettopp fått de første intelligente signalene fra en planet 42 lysår fra oss. Dette er den største oppdagelsen i menneskehetens historie, jubler Knut Jørgen Røed Ødegaard.
Publisert 1. feb. 2012 11:49
Grønne bedrifter har ikke kapret miljøsaken fra miljøbevegelsen, men har lykkes i å konstruere et nytt språk for å beskrive naturen på en slik måte at alt kan måles, hevder språkforsker.
Publisert 1. feb. 2012 11:49
I 40 år brukte universitetet en miserabel norsk-russisk ordbok. Den var krydret med ord som damebris, dånepimp, nesebrenner, fnattmiddel og uværsågod. Likevel fikk den nye tiltrengte ordboken svært liten støtte fra næringsliv og akademia.
Publisert 1. feb. 2012 11:49
Fysikere ved Universitetet i Oslo har utviklet en avansert sprøytespiss som ser forskjell på muskler, fett og blod. De har også funnet opp en fuktighetsmåler til mobiltelefonen. Nå skal de lage en automatisk sprøyte som finner blodårer ved hjertestans.
Publisert 1. feb. 2012 11:49
Ole Robert Sunde har skrevet bokessay om Johan L. Tønnessons bok: hva er SAKPROSA som kom ut på Universitetsforlaget i 2008.
Sunde (f. 1952) er skjønnlitterær forfatter. Han har utgitt dikt, essays, prosatekster og romaner. Hans siste utgivelse er: Jeg er et vilt begrep. Essays 2007.
Publisert 1. feb. 2012 11:49
Forklaringene er svært forskjellige på hvorfor tenåringer og hvorfor unge voksne bruker hasj. Unge voksne hasjbrukere er ofte lavtlønnete single uten utdanning. Hasjbruken til tenåringer er avhengig av musikksmaken.