2008 - Side 3

Publisert 1. feb. 2012 11:48
– Da jeg kom til Sør-Afrika første gang ble jeg slått av stillheten rundt hiv og aids. Det var nærmest som om sykdommen ikke eksisterte, forteller Wenche Dageid. I flere år har hun hjulpet hiv-positive til å mestre sin livssituasjon.
Publisert 1. feb. 2012 11:48
Når kenyanske landsbykvinner blir enker, mister de status og utsettes for hån og latterliggjøring. – Ved hjelp av kraften som ligger i det å gi barnebarna navn, gjenerobrer enkene sin stilling, påpeker Loreen Iminza Maseno.
Publisert 1. feb. 2012 11:48
– Å bruka dei gamle kolonispråka i undervisninga representerer eit enormt hinder for den intellektuelle utviklinga i Afrika, seier Herbert Chimhundu. Han står bak den fyrste ordboka på shona, morsmålet til nesten åtti prosent av befolkninga i Zimbabwe.
Publisert 1. feb. 2012 11:47
Et laboratorium i verdensklassen vil gjøre det mulig å utvikle nye radioaktive forbindelser. De kan brukes til avanserte, medisinske bildeundersøkelser av kreft, alzheimer, parkinson, epilepsi og personlighetsforstyrrelser.
Publisert 1. feb. 2012 11:47
Forskere har funnet en strålemetode som ødelegger oksygenfattige kreftceller uten å skade det friske vevet rundt. Hemmeligheten er kontinuerlig ultralav stråling over flere uker.
Publisert 1. feb. 2012 11:47
Dette er tidenes arkeologiske oppdagelse på Balkan: Arkeologer fra Universitetet i Oslo har nettopp funnet den første illyriske handelsplassen i historien. Nå må Balkan-historien skrives om.
Publisert 1. feb. 2012 11:47
Protonterapi fungerer spesielt bra på svulster nær kritiske organer. Tyskland og USA er i gang. Sverige har gitt grønt lys. Forskere ved Universitetet i Oslo har slåss for den moderne kreftbehandlingen i fire år. Likevel takker Norge nei.
Publisert 1. feb. 2012 11:47
I protonterapi blir kreftceller beskutt med atomkjerner i en hastighet på nesten 300 000 kilometer i timen. Et enda kraftigere slagvåpen er karbonatomer.
Publisert 1. feb. 2012 11:47
Hvis man blander thorium og uran i kjernekraftreaktoren og gjenvinner uranet etterpå, kan avfallet med langlivete radioaktive stoffer reduseres betraktelig.
Publisert 1. feb. 2012 11:47
Den store politiske prosjektet bør være å arbeide for et føderalt, politisk system toppet av en verdensregjering, mener filosofen Thomas Pogge. Han tror også USA vil måtte slutte seg til et slikt system – selv om det med tiden vil undergrave USAs stilling som supermakt.
Publisert 1. feb. 2012 11:47
I snart 200 år har Universitetet i Oslo utdannet lærere – like lenge som institusjonen selv har eksistert. – I dag uteksaminerer vi 360 lærerkandidater per år. Det bør bli langt flere, sier Geir Knudsen.
Publisert 1. feb. 2012 11:47
Viljestyrken har blitt dramatisk svekket i den norske befolkningen. Psykologer ved UiO tar moderne teknologi i bruk for å hjelpe nordmenn til å nå sine mål.