Råttent tannfeste og KOLS henger sammen

Sannsynligheten er svært stor for at røykere med den alvorlige lungesykdommen KOLS har fremskreden tannløsningssykdom. Nå oppfordres tannleger og leger til å bli oppmerksomme på denne sammenhengen.

LØSE TENNER: Bakteriene ødelegger over en halv centimeter (merket med MBL på røntgenbildet) av tennenes festeapparat hos nesten halvparten av KOLS-pasientene.

Det er en klar sammenheng mellom KOLS og tannløsningssykdommen periodontitt, konkluderer stipendiat Inga Leuckfeld på Institutt for oralbiologi ved Universitetet i Oslo.

Hun har undersøkt alle pasientene som har vært til utredning for lungetransplantasjon på Rikshospitalet fra 1990 til 2005. De var alle alvorlig syke. 130 av dem hadde KOLS (Kronisk Obstruktiv LungeSykdom). Det er en uhelbredelig sykdom som ødelegger lungevevet. Den vanligste årsaken er tobakksrøyking.

Klar sammenheng

Inga Leuckfeld slår fast at så mange som 44 prosent, det vil si nær halvparten av alle KOLS-pasientene, har alvorlig periodontitt. Det er om lag fire ganger større hyppighet enn hos resten av befolkningen.

Periodontitt er en sykdom i munnhulen som oppstår når bakterier trenger inn under tannkjøttet og fører til kronisk infeksjon.

Tannkjøttet blir rødt, hovent og ømt. Så trekker tannkjøttet seg vekk fra tennene, og det kommer puss i de nye lommene mellom tannkjøtt og tenner. Dessuten endres bittet, og man får vedvarende dårlig ånde.

Og som om dette ikke er nok: Sykdommen fører til betennelse i tennenes festeapparat. Etter hvert bryter betennelsen ned beinet som holder tennene samlet, og tennene løsner.

Symptomene dukker ikke opp før sykdommen har kommet langt. Skummelt nok er det noen som ikke får symptomer før tennene allerede har begynt å løsne.

44 PROSENT: Nesten halvparten av alle KOLS-pasienter har den alvorlige tannløsningssykdommen periodontitt, forteller Inga Leuckfeld . Foto: Yngve Vogt

Sjokkmåling

Blant pasienter med både KOLS og periodontitt var kjevebeinet blitt redusert med 5,3 millimeter. Det er over en halv centimeter. Kjevebeinet til KOLS-pasienter uten periodontitt hadde derimot bare en reduksjon på 3,1 millimeter.

Én mulig forklaring på sammenhengen mellom KOLS og periodontitt er at periodontitt-pasienter har en større mengde sykdomsfremkallende bakterier i lommene mellom tenner og tannkjøtt. Noen av disse bakteriene kan gå ned i lungene og påvirke betennelsen der nede.

Sannsynligheten for denne sammenhengen er absolutt til stede. Gamle på aldershjem og pasienter på intensivavdeling med dårlig munnhygiene får ofte lungebetennelse.

– Når immunforsvaret er redusert, øker faren for betennelse og lungevevet brytes raskere ned. Det kan forverre KOLS.

For å være føre var, kan det være lurt med god munnhygiene.

En annen mulig forklaring er at noen røykere kan være genetisk disponert for lungeproblemer og periodontitt.

Inga Leuckfeld arbeider i doktorgradsarbeidet sitt med å finne en forklaring på sammenhengen.

Etterlyser helsesjekk

Tannleger vet ikke nok om KOLS. Leger vet heller ikke nok om periodontitt. Nå oppfordrer Inga Leuckfeld både tannleger og leger til å være klar over en mulig sammenheng.

– Vi tror at røykere får periodonditt før KOLS. Når en tannlege ser en pasient med periodonditt, kan det tenkes at pasienten er disponert for KOLS. Når pasienten har fått KOLS, er det for sent å stoppe den sykdommen. Det er derfor viktig at lungelegen ser etter dårlige periodontale forhold i munnen, anbefaler Inga Leuckfeld.

Emneord: Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk, Periodonti, Medisinske fag, Klinisk odontologiske fag, Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag, Helsefag, Human immunologi, Lungesykdommer, Klinisk medisinske fag Av Yngve Vogt
Publisert 1. feb. 2012 11:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere