Planter gir helse til Mali

Blader, røtter, bark og blomsterfrø er kilden til helse for millioner av mennesker i Afrika. I tolv år har forskere ved universitetene i Oslo og Bamako reist rundt og snakket med lokale medisinmenn, samlet inn planter og undersøkt hvordan de virker. Samarbeidsprosjektet mellom Mali og Norge er en modell for resten av Afrika.

GAMMEL KUNNSKAP – NY FRAMTID: – Kunnskapen om aktive virkestoffer i planter er nedarvet gjennom mange hundre år. Den gamle innsikten kan gi grunnlag for moderne medisin, bedre helse og ny utvikling i Mali, sier Drissa Diallo og Berit Smestad Paulsen. (Foto: Ståle Skogstad)

Befolkningen i det vestafrikanske landet Mali er avhengig av tradisjonell medisin når de blir syke. Landet er blant de tre fattigste i verden; her fins bare én lege per 20 000 innbyggere og et fåtall helsestasjoner og sykehus. Folk har ikke penger til å betale for vestlige medisiner.

Lærer av medisinmenn

– Medisinmennene er svært viktige for folk i Mali. De fins overalt i landet og sitter på store kunnskaper om planters helbredende virkning. Lærdommen er muntlig overlevert fra far til sønn, kanskje gjennom århundrer – også under det franske kolonistyret da behandling på tradisjonelt vis var forbudt, forteller professor Berit Smestad Paulsen ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Hun viser til at medisinmennene ofte skylder på onde makter når folk blir syke eller skader seg.

– Men måten de kurere på, kan vi lære noe av: Vi, forskere og studenter fra Norge og Mali, har intervjuet hundrevis av medisinmenn, og noen få kvinner, over store deler av landet. De forteller oss hvilke planter de bruker, hvordan de bruker dem og mot hvilke sykdommer. Sannsynligheten for å finne aktive virkestoffer er størst når plantene har vært brukt i medisinsk behandling gjennom generasjoner og av medisinmenn på mange forskjellige steder. Ut fra samtalene med de tradisjonelle healerne bestemmer vi hvilke planter vi skal studere videre.

Det nære, gode og langvarige samarbeidet mellom instituttene i Oslo og Malis hovedstad, Bamako, begynte i 1996.

Et lykkelig møte

– Vel, det hele startet egentlig to år før. Jeg foreleste om medisinplanter på en internasjonal kongress i India. En av tilhørerne var Berit Smestad Paulsen, og samarbeidet innledet vi nærmest der og da, forteller Drissa Diallo.

Første prosjekt var å bistå farmasøyten fra Mali med å få en doktorgrad. I dag er han professor i farmakognosi (læren om medisinplanter) ved Universitetet i Bamako og koordinator for samarbeidsprosjektet med UiO. I 21 år har han vært leder for Départment de Médicine Traditionnelle , som dokumenterer og forsker på virkestoffer i tradisjonell afrikansk medisin. Instituttet hører inn under landets folkehelseinstitutt og samarbeider med Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Da jeg kom til instituttet første gang, var standarden som i Norge på trettitallet. Samarbeidet med UiO har resultert i et laboratorium av høy standard, hvor det er mulig å gjennomføre avanserte forsøk. Fire personer med doktorgrad fra Universitetet i Oslo er nå ansvarlige for forskningen på instituttet. En tekniker er blitt lært opp i hvordan instrumentparken skal holdes ved like og har fått trening i glassblåsing ved Kjemisk institutt på UiO, forteller Smestad Paulsen, som er den norske koordinatoren for prosjektet.

Hun understreker at samarbeidet er av rent vitenskapelig art, mellom to likeverdige parter.

200 ganger større

– Her går kunnskapsoverføringen begge veier. Kollegene våre i Mali får økt sin kompetanse til å forske på landets medisinplanter. Vi får forske på de samme plantene og kan bidra til å finne stoffene som gir effekt. Kontakten med Diallo har gitt instituttet vårt tilgang til kunnskap om medisinske planter og deres nytte som er ganske enestående. Ennå har vi bare undersøkt et fåtall planter vitenskapelig. Muligheten for å finne et helt nytt virkestoff er to hundre ganger større ved å lete i planter sammenliknet med å søke i kjemiske eller syntetiske substanser. De fleste moderne legemidler har sitt utspring i et naturprodukt.

Mali satser

Tradisjonell medisin er et av de aller viktigste satsningsområdene i Mali. Forventet levealder i landet er 48 år.

– Regjeringen er opptatt av at befolkningen skal ha tilgang på effektiv medisin som ikke er dyrere enn at de kan betale for den. Ved å bedre folks helse legges også grunnlaget for utvikling og økonomisk vekst, understreker Diallo.

Med utgangspunkt i den tradisjonelle kunnskapen har Mali nå en enestående mulighet til å framstille moderne medisinske preparater til egen befolkning.

– Når vi har kartlagt virkestoffene i de ulike plantene, hvilke sykdommer stoffene virker mot og hvilken dose som må til for å oppnå effekt, kan vi lage standardiserte medisiner mot utbredte sykdommer. Det gjelder for eksempel sykdommer som skyldes ulike typer parasitter, deriblant malaria og schistosomiasis – markinfeksjon som vanligvis gir kronisk sykdom. Instituttet vårt produserer såkalte ITM-er (Improved Traditional Medicines) og foretar kliniske tester av preparatene, forteller han.

Skaper tillit

Smestad Paulsen viser til at Drissa Diallo har en enestående posisjon i hjemlandet.

– Han nyter stor respekt hos medisinmennene, skolemedisinerne og hos myndighetene i Mali. Samtalene han har med healerne omkring i det store landet, er tuftet på tillit. De får vite nøyaktig hva kunnskapen de formidler skal brukes til, og han og teamet hans reiser alltid tilbake og formidler resultatene av laboratorieprøvene.

– Medisinmennene føler ikke bare at de gir, men at de også mottar kunnskap. Vi har respekt for rettighetene de har om eiere av kunnskapen om helbredende planter. Samarbeidet som er etablert mellom healerne og forskerne i Mali, kan stå som en modell også for andre land som bruker tradisjonell kunnskap, understreker Drissa Diallo.

SAMARBEID OM MEDISINPLANTER

• Prosjektets tittel: Medical plants in Mali: Ethnobotany, phytochemistry and biological activity

• Tidsrom: 1996-2008. Støttet av NUFU.

• Om lag70 farmasistudenter fra Mali har gjennomført masteroppgave innen prosjektet

• 20 norske hovedfagsstudenter/mastergradstudenter har forsket på medisinplanter fra Mali og utført feltarbeid i dette landet

• Fire maliere og to nordmenn har gjennomført sine doktorgradsstudier tilknyttet prosjektet, mens to nordmenn holder på med doktorgraden

• Farmasøytene har også et prosjekt gjennom Global helse-programmet til Forskningsrådet som varer ut 2009. Fokus: Hvordan pektiner fra medisinplantene kan stimulere immunsystemetet og bidra til bedre helse for befolkningen i Mali

Av Trine Nickelsen
Publisert 1. feb. 2012 11:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere