Alkoholavvenning via mobil og pc

Drikker du for mye? Da kan du se frem til automatisk terapibehandling med diskret og individuell oppfølging via pc-en og mobilen din.

DISKRET HJELP: – Det er skamfullt og sosialt belastende å miste kontrollen over alkoholkonsumet. Gjennom en ny tjeneste på nettet vil man få muligheten til individuell og tilpasset diskret behandling, forteller professor Fanny Duckert. Foto: Ståle Skogstad

Alkoholproblemene har de siste årene endret seg så mye at de tradisjonelle terapimetodene ikke duger lenger. Forskere har derfor funnet frem til en ny type behandling for å dempe drukkenskapen. Etter sommeren startes de første forsøkene med helautomatisk, individuell behandling via pc og mobil. Det er meningen at tjenesten skal være gratis.

– Tilbudet er for moderne mennesker som merker at de drikker for mye og for ofte og som begynner å få helseproblemer. Da trenger de hjelp til å få ned forbruket uten at de stigmatiseres eller må gå på akkord med sin personlige integritet, forteller en av hovedaktørene bak prosjektet, professor Fanny Duckert
Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Hun har i over 20 år forsket på skjulte problemdrikkere og vist at selv enkle virkemidler kan føre til store endringer.

Behandlingstilbudet utvikles i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet og Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk (AKAN).

Tjenesten skal testes ut på en del utvalgte arbeidsplasser i løpet av høsten.

Moderne drukkenskap

Før i tiden var alkohol dyrt og vanskelig tilgjengelig. Da var det allmenn aksept for den strenge linjen, ut ifra en kollektiv solidaritetsfølelse i befolkningen. Nå har mye av dette grunnlaget smuldret bort.

-Aldri før har alkohol vært så lett tilgjengelig og billig. Alkohol er blitt en integrert del av vår hverdag og livsstil. Vi forlanger å drikke når vi vil og hva vi vil. Samtidig som det offentlige forer oss med informasjon om at alkohol er skadelig, bombarderes vi med aggressiv alkoholreklame gjennom vinspalter, avisoppslag og vinklubber. Vi drikker mye alkohol med kollegene våre, både ved feiring, teambygging og i jubileer. Da er det lett for alminnelige og velfungerende mennesker å gli inn i et for stort forbruk av alkohol.

Tilpasset behandling

Fanny Duckert påpeker at det tar for lang tid før de moderne alkoholproblemene oppdages. Det etablerte behandlingsapparatet er i dag i for stor grad fokusert på forestillingen om tradisjonelle alkoholproblemer, som at alkoholmisbruk er forbeholdt “gamle forfyllete menn”.

– Den tradisjonelle behandlingen passer ikke så godt for moderne alkoholproblemer. Vi har derfor sett etter løsninger som tilpasses den enkelte og som tar høyde for den store variasjonsbredden i drikkemønster.

Inspirert av røykekurs

Røykerne har i flere år hatt en automatisk og interaktiv avvenningstjeneste via mobil og pc. Kurset kalles Happy ending
og ledes av professor Pål Kraft ved Psykologisk institutt.

Tre og et halvt tusen norske røykere har gjennomført kurset. Pål Kraft regner med at halvannet tusen av dem har klart å stumpe røyken for godt.

Den teknologiske løsningen bak behandlingen av alkoholproblemer blir ganske lik. Programmet skal være lett å bruke og være like sikkert som nettbanken. Det betyr at ingen andre skal ha muligheter til å oppdage om du bruker programmet i all hemmelighet.

Programmet bygger på erfaringer fra terapeutisk behandling. Det finnes likevel noen vesentlige forskjeller på måten man behandler nikotinavhengighet og alkoholproblemer på.

– Mens røyking er ut og målet stort sett er total røykekutt, er alkohol en del av det gode liv og noe som de fleste ikke ønsker å gi helt slipp på. Mange er ambivalente til sitt eget alkoholforbruk. Det er skamfullt og sosialt belastende å miste kontrollen over alkoholkonsumet. Et vanlig ønske er å komme ned på et ikke-skadelig nivå. Gjennom den nye nettjenesten vil man få muligheten til individuell, tilpasset behandling, der man tar høyde for disse elementene.

Allmennlegene viktige

Parallelt med alkoholbehandlingsprogrammet på mobil og pc, har Fanny Duckert, i samarbeid med Vinderen distriktspsykiatriske senter (DPS), også rettet blikket mot allmennlegene.

– Mange allmennleger er ikke flinke nok til å oppdage om pasientene har alkoholproblemer. Metodene deres er ikke gode nok. Det kan lett føre til at de bagatelliserer eller overdramatiserer alkoholproblemene. Vi arbeider derfor med å utvikle et kartleggings- og oppfølgingstilbud for allmennlegene.

De skal også, i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt i Oslo og KORFOR, et kompetansesenter for rusproblemer i Rogaland, bruke dette forskningsprosjektet til å studere helseeffektene
av redusert alkoholforbruk.

FAKTA OM ALKOHOL

• Nordmenn drikker stadig mer. Menn og kvinner med høy inntekt drikker mest.

• Kvinner har de senere årene nærmet seg menns alkoholvaner, men menn drikker fortsatt dobbelt så mye som kvinner.

• Debutalderen blant unge har de senere årene ligget på 14 1/2 år for øl og 15 år for vin og brennevin.

• Virkningen av alkohol endrer seg ut fra alkoholkonsentrasjonen i blodet. Den behagelige rusen ligger på relativt moderat promille (0,5–0,7). Høyere promiller fører som regel til ustøhet, tretthet og sløvhet. Promiller over tre kan være dødelige.

• Alkohol brukes av majoriteten av den norske befolkning til hygge, avslapning og som sosialt smøremiddel. Alkohol innebærer vanligvis liten skaderisiko i små doser. Større enkeltdoser gir rus med økt risiko for uhell, skader og ulykker. Gjentatt forbruk øker risikoen for utvikling av avhengighet og sykdommer.

• Brennevinssalget økte med 5,2 prosent fra 2006 til 2007. Omsetningen av vin økte samtidig med 4,1 prosent. Fjorårets samlete omsetning av ren alkohol var nesten 25 millioner liter. Gjennomsnittlig drakk hver innbygger over 15 år 6,6 liter ren alkohol i 2007. Det er en økning på 2,2 prosent fra året før.

I tillegg kommer det uregistrerte forbruket (tax-free, egenproduksjon og smugling). Det utgjør over en fjerdedel av alt vi drikker.

Emneord: Psykologi, Samfunnsvitenskap Av Yngve Vogt
Publisert 1. feb. 2012 11:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere