2009

Publisert 1. mars 2012 13:01
Når nordlyset herjer, mister flyene over Nordkalotten radioforbindelsen. Studenter ved Universitetet i Oslo bygger nå en satellitt for å varsle romvær. En av dem har laget et apparat som måler elektrontettheten to tusen ganger raskere enn det NASA har klart. Satellitten blir skutt opp i 2011.
Publisert 1. feb. 2012 11:47
Aboriginere har oppnådd respekt i det australske storsamfunnet ved å vise kulturhistorien sin gjennom kunst. Men de aboriginske
kunstnerne blir ofte presset inn i snevre kunstneriske rammer på den hvite manns premisser.
Publisert 1. feb. 2012 11:47
En av verdens mest anerkjente tester for emosjonell intelligens inneholder alvorlige svakheter. Det er ingen sammenheng mellom testresultatene og i hvilken grad ledere blir oppfattet som empatiske, motiverende eller omtenksomme.
Publisert 1. feb. 2012 11:47
Vi tar farvel ved heisen. – Vi får ta en middag dersom vi ikke blir enige om teksten, sier Bernt Hagtvet og rister hånden min. Han er på vei til kontoret igjen da han stopper opp og roper over skulderen: – Jeg unnskylder på forhånd for alle injurier.
Publisert 1. feb. 2012 11:46
UiO-professor har kjempet for protonterapi i fire år. De siste månedene har det vært et stemningsskifte for denne moderne kreftbehandlingen på Stortinget. – Det er ikke lenger et spørsmål om vi skal ha protonterapi, men hvordan vi skal gjøre det, påpeker stortingsrepresentant Jan Bøhler i Helse - og Omsorgskomiteen.
Publisert 1. feb. 2012 11:46
Aldri har så mange små barn gått i barnehage som nå: I 2008 begynte nærmere førti tusen norske ettåringer i denne formen for gruppebasert omsorg.
– Jeg kan vanskelig se at de minste barnas tilknytningsbehov kan tilfredsstilles fullt ut i en barnehagesituasjon, sier Lars Smith.
Publisert 1. feb. 2012 11:46
De fleste fysikere er klinkende klare: Lys må av og til oppfattes som bølger og av og til som partikler. Førsteamanuensis Arnt Inge Vistnes mener forklaringen er selvmotsigende. Han har investert én million kroner i nytt optisk utstyr for å finne en bedre beskrivelse av lys.
Publisert 1. feb. 2012 11:46
Det fins mer enn 700 sjeldne stoffskiftesykdommer. Noen av dem kan medføre leversvikt, permanent hjerneskade eller dødsfall hos barn. Bare et par av sykdommene er kjent av allmennlegene. Nå planlegger Norge screening av 20 alvorlige stoffskiftesykdommer på nyfødte.
Publisert 1. feb. 2012 11:46
Glitrende emaljekunst gjorde en liten by i Limousin-distriktet i Frankrike kjent i hver krok av det kristne Europa.
– Norge har en unik samling av lysestaker fra Limoges – ja, kanskje verdens flotteste, forteller Mona Bramer Solhaug.
Publisert 1. feb. 2012 11:46
Én av fem norske barn og ungdommer er overvektige eller fete. Ernæringsforskere ved Universitetet i Oslo gjennomfører nå et stort prosjekt for å fremme sunn vektutvikling hos barn og unge.
Publisert 1. feb. 2012 11:46
Forskere ved Universitetet i Oslo saumfarer historien i jakten på eksempler. Hvordan har eksempler vært brukt, og hvordan virker de? Har eksempelbruken endret seg gjennom tidene?
Publisert 1. feb. 2012 11:46
Bernt Hagtvet anmelder Jörg Fisch, Dieter Groh og Rudolf Walthers bok, IMPERIUM. IMPERIALISME, med innledning av Helge Jordheim og Iver B. Neumann. Dette er første utgivelse i serien Begreper i historien, utgitt på Unipub forlag.
Publisert 1. feb. 2012 11:46
Det ble et politisk stemningsskifte etter oppslaget i Apollon om protonterapi. Nå har Helse - og omsorgsdepartementet bedt Helsedirektoratet om å utrede behovet for denne moderne formen for kreftbehandling. Professorene Dag Rune Olsen og Magne Guttormsen ved Universitetet i Oslo er svært fornøyde.
Publisert 1. feb. 2012 11:46
Et svart hull kom ut av kontroll og slukte deler av Big-Bang eksperimentet den 19. september i fjor. Det avsløres i ny CERN-rapport. Partikkelfysiker Bjørn Samset ved Universitetet i Oslo prøver å berolige: – Alt var under kontroll siden ingen liv gikk tapt.
Publisert 1. feb. 2012 11:46
Politivakten besvarer de fleste telefonoppringningene på en høflig måte. Noen av samtalene fører likevel til misstemning og konflikt. Én grunn kan være mangel på forklaringer og uttrykt empati.
Publisert 1. feb. 2012 11:46
To fiskearter lever bra sammen i en tysk innsjø, selv om de konkurrerer om det samme matfatet. Samspillet trosser den tradisjonelle økologiske teorien, men kan lett forklares om man også tar hensyn til de små temperaturvariasjonene i vannet.
Publisert 1. feb. 2012 11:46
Fattigdom, konflikt og ufred gjør at stadig flere mennesker reiser fra sine hjemland i håp om en bedre framtid. Utviklingen berører barna: Mange migrerer uten at foreldrne er med, og mange blir etterlatt hjemme når mor og far reiser. Hvilken omsorg kan disse barna regne med?
Publisert 1. feb. 2012 11:46
Ingen tenåringar endrar åtferd fordi andre masar om det. Dette har forskarar ved Det odontologiske fakultetet teke konsekvensen av. I eit nytt forskingsprosjekt skal dei unge sjølve motiverast til å ta kontrollen over si eiga tannhelse.