Ny UiO-rektor patenterer hjerneslagmedisin

Dagens behandling av hjerneslag er stort sett den samme som for 80 år siden. Nå ønsker den nye UiO-rektoren å patentere en ny medisin som kan redde mange liv og øke livskvaliteten til dem som overlever hjerneslaget.

VANN I HJERNEN: Den nye medisinen til universitetets påtroppende rektor, professor Ole Petter Ottersen, skal redusere vannansamlingen i hjernen etter hjerneslag. Foto: Yngve Vogt

Opphoping av vann i hjernen kalles hjerneødem og er en vanlig og alvorlig tilstand etter hjerneslag. Når hjernen svulmer opp, kan trykket inne i kraniet øke så mye at deler av hjernen mister blodforsyningen sin.

Av de 15 000 til 19 000 her i landet som hvert år får hjerneslag, dør 4000 av sykdommen. I mange av tilfellene er hjerneødem den direkte årsaken til dødsfallet.

Dagens behandling av hjerneødem er stort sett den samme som for 80 år siden. Saltoppløsning kan sendes inn i blodet for å “suge” til seg vann fra hjernen. En annen mulighet er å åpne kraniet og lette på trykket.

Nå utvikler påtroppende rektor, professor Ole Petter Ottersen , og seniorforsker Mahmood Amiry-Moghaddam på Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap (CMBN) ved Universitetet i Oslo en ny og mer effektiv medisin på molekylært nivå. Dette skjer i samarbeid med Farmasøytisk institutt.

Vannansamling

Når hjernen skades, endres fordelingen av vann mellom blodårene og hjernen. Da trekkes vann fra blodet og inn i hjernen. E tter noen døgn reverseres prosessen, og vann sendes ut av hjernen igjen.

Problemet er at denne motreaksjonen ofte kommer for sent. I mellomtiden kan pasienten være død eller skadet for livet.

Vannansamlingen i hjernen er vanligvis størst to til tre døgn etter hjerneslaget. Det er nettopp denne “toppen” Ole Petter Ottersen ønsker å redusere.

Ottersen fikk høsten 2008 Anders Jahres store medisinske pris for sin banebrytende forskning på hjernens signalmolekyler og vannkanaler. Vannet transporteres inn og ut av hjernen via vannkanaler.

– Medisinen vår skal hemme vannkanalene når vannet renner inn i hjernen, men medisinen må ikke virke hemmende når vannkanalene skal føre vannet ut igjen. Det betyr at medisinen bare må virke hemmende før vannkonsentrasjonen har nådd toppen. Dette er virkelig en balansegang, forteller Ole Petter Ottersen.

Han håper at medisinen kan redde mange liv og øke livskvaliteten til dem som overlever.

En rekke mulige bestanddeler i medisinen er nå syntetisert og skal patenteres med god drahjelp fra Birkeland innovasjon ved Universitetet i Oslo.

– Patentet skal også beskytte hvilke andre lidelser medisinen kan brukes på. Det dreier seg ikke bare om hjerneslag, men også om hjernehinnebetennelse og hjerneskader etter slag mot hodet. Da skjer den samme opphopingen av vann i hjernen, påpeker Ole Petter Ottersen.

Emneord: Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag, Klinisk medisinske fag, Molekylærmedisin, Medisinske fag Av Yngve Vogt
Publisert 1. feb. 2012 11:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere