– Stemningsskifte for protonterapi på Stortinget

UiO-professor har kjempet for protonterapi i fire år. De siste månedene har det vært et stemningsskifte for denne moderne kreftbehandlingen på Stortinget. – Det er ikke lenger et spørsmål om vi skal ha protonterapi, men hvordan vi skal gjøre det, påpeker stortingsrepresentant Jan Bøhler i Helse - og Omsorgskomiteen.

MODERNE KREFTBEHANDLING: Representanter fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet i Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget har tatt kontakt med UiO-professorer å lære mer om protonterapi, en moderne kreftbehandling som fungerer spesielt bra på svulster nær kritiske organer.

Oppslaget om protonterapi i forrige Apollon har skapt diskusjoner på Stortinget. Protonterapi er en ny form for kreftbehandling, som fungerer spesielt bra på svulster nær kritiske organer. Tusen nordmenn kunne hatt nytte av behandlingen hvert år.

Behandlingen er vanlig i USA, Japan, Tyskland, Frankrike, Italia, England og Sveits. Sverige bygger nå et behandlingssenter i Uppsala. Danmark har planlagt et protonsenter. Norge sier fortsatt nei.

Etter at VG fanget opp Apollon-nyheten med et førstesideoppslag 8. desember i fjor, har representanter fra tre av de store politiske partiene i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget tatt kontakt med Dag Rune Olsen , professor ved Universitetet i Oslo og forskningssjef ved Kreftsenteret på Radiumhospitalet.

En av representantene er komiteens andre nestleder, Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet. Han har allerede argumentert for protonterapi etter et orienteringsmøte ved Universitetet i Oslo i mars i fjor.

– Det har vært et stemningsskifte for protonterapi på Stortinget etter oppslagene i desember. Det er ikke lenger et spørsmål om vi skal ha protonterapi i Norge, men hvordan vi skal gjøre det, påpeker Jan Bøhler.

Ber om utredning

Jan Bøhler har bedt den politiske ledelsen i departementet om å lage en utredning om protonterapi.

– Det er viktig å ta en rask beslutning, hvis Norge ikke skal bli liggende langt etter internasjonalt. Protonterapi er livreddende behandling. Den kan også hjelpe de pasientene som får store skader av gammeldags strålebehandling.

– Påstanden fra departementet om at protonterapi er eksperimentell behandling, er bakstreversk. De har vist liten vilje til å orientere seg. Det er skuffende, beklager Jan Bøhler.

Kontakter helseministeren

Komiteleder Harald Nesvik fra Fremskrittspartiet har også tatt kontakt med professor Dag Rune Olsen for å lære mer om protonterapi.

– Jeg vil ta direkte kontakt med helseministeren for å prøve å se om vi kan få dette i gang. Jeg håper han er åpen for innspill. Vi vil ha protonterapi på plass så fort som mulig. Jeg er meget overrasket over at vi ikke er i gang. Jeg trodde at man jobbet aktivt for å få disse tingene på plass. Nå ser vi at det ikke skjer.

Det er bekymringsfullt. Vi vil sette fart i arbeidet og vil vite hvorfor Norge ikke tar tak i dette, mens andre land allerede er i gang, sier Harald Nesvik.

Høyres komitemedlem Inge Lønning har fått en to timer lang orientering av Dag Rune Olsen.

– Protonterapi ser meget interessant ut. Så langt ser det ut til at Norge ligger i etterkant. Et protonterapisenter er under oppbygging i Uppsala. Det er mye som taler for at det kan være fornuftig med et nordisk samarbeid, mener Inge Lønning.

Jan Bøhler påpeker at protonterapisenteret i Uppsala ikke har nok kapasitet til å dekke svenskenes eget behov.

– Det er ikke mulig å dekke hele behovet for protonterapi ved å sende pasienter til utlandet.

Dessuten mener han det er mer lønnsomt å bygge et slikt behandlingssenter i Norge, fremfor å sende tusen kreftpasienter til utlandet hvert år.

Foreslår nytt budsjett

Allerede for ti år siden foreslo Inge Lønning å innføre et eget finansieringssystem for utprøvende behandling. Slik finansiering eksisterer ikke i dag. I dag fins bare de vanlige helsebudsjettene og den rene forskningsfinansieringen via universitetene og Forskningsrådet.

– I dag må man ha tilstrekkelig dokumentasjon for å inkludere utprøvende behandling i dagens behandlingstilbud. Her er det stor trengsel om budsjettet. Det ville derfor ha vært en god idé å ha egen finansieringsordning for utprøvende behandling, slik at man kunne få avklart om lovende forskningsresultater har noe for seg. Mangelen på slik finansiering er en av årsakene til at Norge har kommet på etterskudd med moderne kreftbehandling, slik som protonterapi, mener Inge Lønning.

Av Yngve Vogt
Publisert 1. feb. 2012 11:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere