Delseier for kreftbehandling

To UiO-professorer har slåss for protonterapi, en moderne kreftbehandling, i seks år. SEIER: Helsedirektoratet sier nå ja til å sende pasienter til protonterapibehandling i Sverige. TAP: Det blir ingen forskning på protonterapi ved norske universiteter.

SEKS ÅRS KAMP: For to år siden stod to UiO-professorer frem i Apollon om deres årelange kamp for protonterapi. Nå viser norske myndigheter interesse. Foto: Faksimile Apollon 2008/4.

De to professorene Magne Guttormsen ved Fysisk institutt og Dag Rune Olsen , tidligere UiO-professor og forskningssjef ved Kreftsenteret på Radiumhospitalet, nå dekan ved Universitetet i Bergen, har siden 2004 slåss for et eget protonterapisenter i Norge.

Protonterapi er langt mer presis og effektiv enn vanlig strålebehandling og er spesielt egnet til å fjerne vanskelig tilgjengelige svulster.

Vel tusen nordmenn kan årlig ha glede av denne moderne kreftbehandlingen.

Behandlingen er allerede vanlig i flere land, som Tyskland, USA og Japan.

Som det første nordiske landet, vil Sverige være i gang med protonterapibehandling i Skandionklinikken i Uppsala
i 2013.

Politisk stemningsskifte

I desember 2008 stod de to professorene frem i Apollon under overskriften “Moderne kreftbehandling? Norge: NEI TAKK!”. Nyheten havnet på førstesiden i VG og førte til et politisk stemningsskifte i Stortinget.

Helsepolitikere i Stortinget ba den politiske ledelsen i departementet om å utrede protonterapi. Utredningen til Helsedirektoratet er nettopp offentliggjort.

Direktoratet er usikre på om tiden er moden for å etablere et eget protonterapisenter i Norge. En av årsakene er usikkerheten om hvorvidtbehandlingen er klinisk nyttig. Men de mener det er sannsynlig at Norge får behov for et slikt senter på lengre sikt.

Direktoratet anbefaler derimot at Norge snarest mulig starter et forpliktende samarbeid om pasientbehandling med Skandionklinikken i Sverige.

300 pasienter årlig

Mens Norge har sendt ut en liten håndfull pasienter for protonterapibehandling i utlandet de siste seks årene, vil tallet øke til vel 300 pasienter i året om Norge får en avtale med Sverige.

Helsedirektoratet anbefaler også at norsk helsepersonell øker kompetansen i protonterapi. Planleggingen av stråledosene skal skje på norske sykehus.

Defensivt

Dag Rune Olsen mener direktoratets forslag er politisk gjennomførbart.

– Konklusjonen er grei, men defensiv. Vi har nå tatt en beslutning om at Norge ikke ønsker å være i forkant, verken når det gjelder grunnleggende eller preklinisk forskning. Det er ikke helt unorsk. Hvis vi kan kjøpe tjenester av Sverige de første årene samtidig som vi forsøker å planlegge og bygge opp kompetansen i Norge, kan vi selv være klare til å etablere et protonterapisenter når vi har fått mer erfaring, sier Dag Rune Olsen.

Jumboplass

Magne Guttormsen, professor ved SAFE (Senter for akseleratorbasert forskning og energifysikk), er skuffet over at komiteen ikke legger frem en mer offensiv plan.

– Norge har gang på gang vært en sinke til å ta i bruk nye medisinske metoder. Vi var omtrent på jumboplass med å innføre moderne MR og PET-bildebehandling. Takket være store donasjoner fra industri og privatpersoner, fikk helse-Norge det spark som skulle til for å begynne. Jeg håper at byråkratiet har lært av dette og at vi ikke går i den samme fellen igjen, sier Magne Guttormsen.

Av Yngve Vogt
Publisert 1. feb. 2012 11:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere