Tidenes mest moderne IT-campus

Institutt for informatikk er et av de sterkeste IT-miljøene i Europa. Nå flytter informatikerne inn i landets mest moderne universitetsbygning.

NY INFORMATIKKBYGNING: For første gang på 25 år kan alle forskerne og studentene samles i en og samme bygning. – Da kan vi i større grad inkludere studenter i forskningen vår, forteller instituttleder Morten Dæhlen. Foto: Yngve Vogt

Etter fire års byggearbeid er den nye informatikkbygningen ved Universitetet i Oslo klar til bruk. Nå får informatikerne fire ganger så stor plass å boltre seg på. Prislapp: 1,6 milliarder kroner.

– UiO har et av de sterkeste IT-miljøene i Europa. Vi dekker hele informatikkfaget under ett institutt. Det er unikt, også internasjonalt. Med det nye bygget blir vi enda mer synlige. Vi vil også i større grad enn tidligere kunne inkludere studenter på alle nivåer i forskningen, forteller professor Morten Dæhlen , instituttleder på Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.

For første gang på 25 år kan instituttet samle alle IT-forskerne og studentene i ett og samme bygg. Nærmere 2000 mennesker får sitt daglige virke i den 160 meter lange bygningen. Frem til i dag har studentene vært spredt over hele Blindern.

Yrende liv

Morten Dæhlen håper på et yrende liv. Mens de gamle bygningene på Blindern er spekket med tunnelaktige korridorer og bortgjemte forskere, blir møteplasser og fellesarealer en viktig del av den nye informatikkbygningen.

I et eget formidlingsområde i første etasje kan forskerne vise frem forskningen sin og gjøre “live”-forskning.

– Vi har også lagt opp til møteplasser for eksterne aktører, slik at forskningsgruppene våre kan bygge ut et tettere samarbeid med næringslivet.

Studentliv

Studenthverdagen blir annerledes. Den klassiske lesesalen er byttet ut med åpne arbeidsarealer og mange små grupperom.

Tredje etasje er skreddersydd til laveregradsstudentene. De fem studieprogrammene i informatikk får hver sin del av etasjen. Masterstudentene skal sitte sammen med forskergruppene. Det er første gang på 20 år.

Nyskapende studenter som ønsker å etablere sin egen bedrift, får eget mingleområde.

Tidenes nett

Kanskje ikke akkurat så overraskende får bygningen et meget raskt, trådløst nett. Der fins en elegant finesse for distré professorer: Nettet kan brukes til å søke opp teknisk utstyr.

En 10 Gb bredbåndskabel sikrer kontakten med omverdenen. Kapasiteten er ti ganger raskere enn det profesjonelle bredbåndsoperatører kan tilby bedrifter i dag.

Smarte auditorier

Undervisningslokalene blir landets mest moderne.

– Auditoriene får store elektroniske visningsvegger med svært høy oppløsning, forteller primus motor for utbyggingen, Terje Knudsen , leder av IT-seksjonen ved Institutt for informatikk.

Forsvarets kommandosentral i Bodø har, som nummer to i Norge, valgt den samme løsningen. De samarbeider nå med informatikerne om hvordan teknologien kan utnyttes best mulig.

Både auditoriene og grupperommene kan brukes til videokonferanser.

– Det letter hverdagen vår. Nå slipper vi å fly inn sensorer på eksamensdagen og kan gjennomføre eksamen selv om sensorene sitter i et annet land.

Laboratorier

Informatikkbygningen får laboratorier, der forskerne kan teste ut roboter, musikk og bevegelse, design av digitale omgivelser og studier av lyd i vann. De får også et av verdens mest moderne laboratorier for utvikling av nanoelektronikksystemer.

Står på 400 påler

Grunnarbeidene til bygningen var svært vanskelige.

– Tomten var et gjørmehull, full av kvikkleire. Det er 45 meter ned til fast fjell. Bygningen står på 400 påler.

Arkitektene lot seg inspirere av universitetsområdet. De høye og lave etasjene gjenspeiler de høye og lave bygningene på Blindern. Veggpryden er også den samme: sort sink, glass og murstein. Den offentlige gangveien fra Gaustadbekkdalen til T-banen er lagt gjennom et hull i annen etasje. Det var krav fra Oslo kommune. Fotgjengerne skulle slippe omveien rundt huset.

Moderne kunst

Bygningen er krydret med kunst. Det mest avanserte kunstverket, i informatikernes ånd, er den elektroniske installasjonskunsten til Vibeke Jensen .

– Kunsten kan endres via nett eller kameraer i bygningen eller ved å berøre en kube i vestibylen, forteller Terje
Knudsen.

Institutt for informatikk

• Instituttet flytter inn i et moderne bygg i Gaustadbekkdalen, rett ved Blindern campus.

• Instituttet har tolv forskningsgrupper, som dekker alt fra nanoelektronikk og biomedisin til datadesign og intelligente systemer.

• Instituttet har 230 forskere, 1000 bachelorstudenter, 400 mastergradsstudenter og over 200 doktorgradsstudenter.

• Informatikkens nobelpris, Turingprisen , ble i 2001 tildelt professorene Ole Johan Dahl og Kristen Nygård . De utviklet objektorientert programmering, som er den mest brukte teknikk for utvikling av dagens programvare. Den nye informatikkbygningen er oppkalt etter professor Ole Johan Dahl.

Emneord: Matematikk og naturvitenskap, Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap Av Yngve Vogt
Publisert 1. feb. 2012 11:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere