Svigermor påvirker sexlivet

Fattige svigermødre på landsbygda i Nord-India påvirker i stor grad sexlivet til svigerdøtrene sine. De unge kvinnene bestemmer lite over egen kropp. Verdien deres øker om de føder gutter.

RESPEKT: De tre unge kvinnene på bildet viser hvordan de må kle seg for å vise respekt for svigerforeldrene sine. Foto: Dagrun Kyte Gjøstein

Svigermødre har mye makt og presser sine unge svigerdøtre til å få barn. De unge kvinnene bestemmer i liten grad over egen kropp, forteller Manmeet Kaur .

Hun har nylig avlagt mastergraden ved Institutt for samfunnsmedisin på Universitetet i Oslo i forbindelse med et seks måneders langt opphold i Shivgarh i den fattige, indiske delstaten Uttar Pradesh, som grenser mot Nepal helt nord i India. Hun studerte forholdene og helsetilbudet til de unge, gifte kvinnene. Kvinnene hun snakket med, var stort sett hinduer fra lav kaste.

Gift som 14-åring

Selv om den indiske loven sier at kvinner må være 18 år for å gifte seg, er det både sosialt og kulturelt akseptert å gifte seg tidligere i Shivgarh.

– Tre av fem jenter gifter seg før de er atten. Mange blir presset til å gifte seg allerede i 14–15-årsalderen.

Ekteskap er en allianse mellom to familier. Arrangerte ekteskap er vanlig.

Når familier gifter bort døtrene sine, tar de hensyn til kasten, økonomien og landområdet til ektemannen.

– Det positive er at foreldrene tenker på økonomien til barna.

De nøler med å gifte bort datteren til en familie med mange sønner, ettersom sønnene må dele landområdet mellom
seg. Da blir det mindre på hver.

De unge kvinnene gifter seg ikke bare med en mann, men med hele familien hans. De flytter rett inn i husholdningen til svigermor.

Hushjelp og idealkone

Rollen til svigerdøtrene er å lage mat, vaske og være hushjelp.

– De unge kvinnene streber etter å være idealkoner. Både svigermor og ektemannen, men aller mest svigermor, presser veldig på for at svigerdatteren skal få barn i løpet av det første eller andre året i ekteskapet.

MAKT: – Makten til svigermor øker jo eldre hun blir, forteller Manmeet Kaur. Foto: Yngve Vogt

Sønner viktigst

Makten til svigermor øker jo eldre hun blir.

– Unge svigerdøtre, og særlig de som ikke har fått guttebarn, har ikke mye makt i husholdningen. Jo flere gutter, desto mer makt. Hvis svigerdatteren får en gutt, kan hun bli yndlingen i familien, særlig hvis de andre svigerdøtrene i husholdningen ikke har fått sønner. Hvis hun ikke får barn, kan hun bli kastet ut og erstattet med en ny kone. Skilsmisse er en skam.

Manmeet Kaur beskriver rollen til svigerdøtrene som maskiner som bare er skapt for å få barn.

– Dette er en utrolig fjern tanke for moderne, indiske kvinner andre steder i landet. Svigermødrene vet ikke bedre. Dette er en trang og naivistisk kultur som de ikke klarer å komme ut av.

Til familiens beste

Når de unge kvinnene skal føde, er det svigermor som bestemmer om hun skal føde hjemme eller på sykehus.

Manmeet Kaur sier det blir for sterkt å si at svigermødre undertrykker svigerdøtrene. Hun ønsker ikke å generalisere bildet av svigermor.

– Det fins mange nyanser, men svigermødrene er ikke særlig utdannet og ble selv giftet bort unge. De gjør det som de mener er til familiens beste.

Sexundervisning

I avhandlingen har Manmeet Kaur sett på hvordan myndighetene kan nå frem med informasjon om sex og helse til de unge kvinnene.

– Ikke alle vet hva sex innebærer når de blir gift. Ingen snakker om det. Sexundervisningen på skolen er minimal.

For å informere svigerdøtrene om sex, mener Manmeet Kaur det er viktig å få inn svigermor.

– Vi må ta hensyn til tradisjonen. Effekten er størst om svigermor informeres. Alle er mottakelige for informasjon så lenge det skjer på den riktige måten. Da må man informere innenfor de kulturelle rammene deres, forteller Manmeet Kaur, som sier det var en fordel for forskningsarbeidet at hun er en ung kvinne, snakker hindi og ganske raskt lærte seg den lokale dialekten.

Emneord: Medisinske fag, Klinisk medisinske fag Av Yngve Vogt
Publisert 1. feb. 2012 11:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere