Overvektig? Lurt å ha vært radikal i ungdommen!

Tenåringsjenter som blir overvektige i tjueårene, er langt mer tilfredse med kroppsbildet sitt hvis de sympatiserte med Arbeiderpartiet, SV eller Rødt i ungdomstiden sin.

NEGATIVT KROPPSBILDE: Unge, overvektige kvinner har et mer negativt kroppsbilde hvis de sympatiserte med høyresiden i ungdommen, forteller Ingela Lundin Kvalem. Foto: Francesco Saggio

Andelen overvektige jenter øker med alderen. Hver nittende jente er overvektig som trettenåring. Andelen overvektige øker til nesten 30 prosent når de samme jentene er 26 år gamle. Halvparten av de overvektige jentene er misfornøyde med kroppsbildet sitt.

– De som er misfornøyde, sliter med dårlig kroppsbilde, usunn slanking og har oftere spiseproblemer, forteller førsteamanuensis Ingela Lundin Kvalem på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Sammen med masterstudent Nina Finstad har Kvalem undersøkt hvorfor de overvektige jentene var mindre fornøyde med utseendet sitt og om det fantes noen muligheter til å vaksinere dem mot den negative holdningen til seg selv.

Verst for konservative.

Forskerne fant en klar sammenheng mellom hvordan overvektige kvinner i tjueårene så på seg selv, og den politiske interessen de hadde den gangen de var slanke tenåringer.

I undersøkelsen ble tenåringene spurt hva de ville ha stemt på om de hadde hatt stemmerett.

Tenåringene ble delt inn i tre lag; blått (H og Frp), sentrum (V, Sp og KrF) og rødt (A, SV og Rødt). Det var like mange normalvektige som overvektige i hver gruppe.

– Jo mer høyreorienterte jentene var, desto mer hadde kroppsbildet endret seg i negativ retning. Den negative effekten var mindre hos dem som ville ha stemt rødt som unge, forteller Kvalem.

For dem som sympatiserte med blått, var det negative kroppsbildet doblet på tretten år. For dem som stemte sentrum, var kroppsbildet økt med en tredjedel. Derimot var det nesten ingen endringer for dem som sympatiserte med rødt.

– De som sympatiserte med blått, ble mer lei seg for overvekten sin. Det er kanskje mer konkurranse i livet deres, og de kan ha oppfattet det som deres egen feil at de ble for tykke. De som støttet rødt, synes kanskje overvekten var samfunnets skyld. Men dette vet vi ikke.

Bra med oppbacking.

De to forskerne undersøkte også betydningen av sosial støtte, det vil si oppbacking fra foreldre og venner.

– Her fant vi den samme tendensen. De som fikk sosial støtte som slank ungdom, var mindre misfornøyde med overvekten som voksen.

Forskerne fant derimot ingen sammenheng mellom musikksmak og fritidsaktiviteter og eget kroppsbilde.

Feministisk motvekt.

Internasjonale forskere har sett på sammenhengen mellom feminisme og kroppsbilde. Feminister var som regel mer fornøyde med egen kropp enn andre kvinner.

– Det kan bety: Hvis kvinnen har identifisert seg med venstresiden eller feminisme som ung, og kanskje skiftet parti senere, beholder hun likevel den grunnleggende tankegangen videre.

Forskerne studerte også kroppsbildet til gutter. Halvparten av alle voksne gutter er overvektige. Forskerne fant ingen sammenheng mellom guttenes negative kroppsbilde i voksen alder og den politiske interessen deres som unge.

Datamaterialet er hentet fra ungdomsundersøkelsen Ung i Norge, gjort av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Emneord: Samfunnsvitenskap, Psykologi Av Yngve Vogt
Publisert 1. feb. 2012 11:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere