Yoga kan påvirke immunsystemet

Yoga aktiverer en rekke gener og kan påvirke immunsystemet, viser resultater fra en studie utført av professor Fahri Saatcioglu ved Institutt for biovitenskap.

YOGA VIRKER: – I studien vår ser vi at yoga forandret genuttrykket til hele 111 gener som finnes i immuncellene, forteller forsker Fahri Saatcioglu.

Flere tidligere studier indikerer at yoga gir positive effekter, både fysisk og mentalt, for friske personer, og kan også føre til forbedringer hos syke pasienter. Mekanismen bak denne effekten, altså hvordan yoga påvirker kropp og sinn på et molekylært plan, er imidlertid mer eller mindre uutforsket. Inntil nå.

– Jeg ble selv fascinert over den umiddelbare og gode følelsen yoga gir, og som molekylærbiolog med spesialisering innen kreft, ønsket jeg å undersøke hva som skjer i denne prosessen, sier Saatcioglu.

Yoga eller tur og musikk

Forskerteamet fra Universitetet i Oslo lærte dermed opp ti menn mellom 18 og 45 år i klassisk yoga kombinert med pusteøvelser som Pranayama og Sudharshan Kriya, som de deretter fikk praktisert to timer gjennom ulike dager. To andre dager, på samme tidspunkt som yogaen ble praktisert, spaserte de en tur i naturen, og hørte på klassisk musikk og avslappende jazz da de kom tilbake. Blodprøver fra forsøkspersonene ble samlet inn og analysert like før og etter øvelsene.

– Vi isolerte og analyserte RNA-er og perifere mononukleære celler, som spiller en nøkkelrolle i immunsystemet i kroppen, og benyttet en DNA-chip som gjør det mulig å registrere alle genene på samme tid, måle forandringer og se på mulige genekspresjoner. Genekspresjon handler kort fortalt om hvilke gener som er skudd på eller av, og spiller en nøkkelrolle i enhver biologisk setting.

Vi registrerte genekspresjonene etter yogaøvelsene og sammenlignet dem med hvilke genekspresjoner som fant sted etter spaserturen og musikklyttingen. Resultatene viste at gåturene med påfølgende musikk forandret genuttrykket til 38 gener i immuncellene, mens yoga påvirket hele 111 gener.

Studien indikerer dermed at den umiddelbare, positive effekten man kjenner etter en yogatime, kan ha sammenheng med de raske genekspresjon-ene forskerne målte i immuncellene.

Langtidsvirkning?

– Hvordan kan en studie på ti personer gi holdbare resultater, og hvordan vet dere at de raske genekspresjonene ikke vil gå tilbake til normal tilstand etter kort tid?

– Studien er absolutt holdbar, ellers ville den ikke blitt publisert. Det var ønskelig med flere forsøkspersoner, men vi hadde ikke midler til å involvere flere. Men resultatene er etterprøvbare og viser klart at det skjer en forandring i immuncellene. Dette har gitt oss motivasjon til å forske mer på området, og da vil vi også se nærmere på langtidseffekten, for den vet vi lite om foreløpig, forklarer Saatcioglu.

Av Camilla Smaadal
Publisert 15. okt. 2013 10:27 - Sist endret 15. okt. 2013 11:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere