Mindre lykkelige i storbyen

Folk er fattigere, men lykkeligere i Andesfjellene enn i hovedstaden Lima i Peru. Aller verst er det i slummen utenfor Lima, hvor graden av lykke sammenlignes med tilstandene i et fengsel. 

VONDT VERRE: Mennesker som bor i slummen, er rikere enn mange i Andesfjellene, men den brutale og usikre konteksten gjør dem likevel mindre lykkelige.  Foto: Monica Guillen-Roya

Innen psykologiforskning er det vanlig å knytte visse verdier til lykke. De som verdsetter familie og venner, ønsker å oppnå god helse og realisere seg selv, er vanligvis lykkeligere enn dem som setter penger, status og utseende høyest. Verdiene våre påvirker altså hvordan vi føler oss, og også hvordan vi virker inn på miljøet rundt.

Det forteller postdoktor Monica Guillen-Royo på Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo: Hun har samarbeidet med psykologiprofessor Tim Kasser ved Knox College i USA i en fersk studie. Til sammen har hun intervjuet 500 peruanere; både de ekstremt fattige og de rike i Andesfjellene, middelklassen og de rike og fattige i storbyen Lima. Målet med forskningen er å undersøke sammenhengen mellom verdier og lykke blant folk i Peru – et land med store økonomiske forskjeller.

Materialistisk orientert

Menneskene som var involverte i studien, fortalte hvilke verdier de satte høyest. De oppga også hvor lykkelige de var, på en skala fra null til ti. Kontrollspørsmål ble gitt, slik at forskerne visste at lykke var knyttet til en positiv følelse.

– I Peru fant vi, som forventet, at de fleste fattige menneskene både i Andesregionen og i Lima er mer opptatt av materialistiske verdier som penger og popularitet enn de mer velstående menneskene. Det kan forklares med at de alltid har hatt en økonomisk usikkerhet i livet, helt siden de var små, og at de derfor anser dette som viktig. Hvis man mangler noe, vil man så klart jobbe mer for å få det. At de ønsker å bli godt likt blant andre, kan forklares med at de er mer avhengige av å få hjelp til å skaffe seg jobb. Tidligere forskning viser at fattige ofte besitter disse verdiene, noe som øker sannsynligheten for at de er mindre lykkelige enn middelklassen og rikere mennesker, sier Guillen-Royo.

Selv om det ofte er en sammenheng mellom lykke og verdier som kommer innenfra, var dette ikke tilfellet i Huaycan, en slum utenfor Lima. Enkelte personer som bodde der, hadde ikke-materialistiske verdier, men var mer ulykkelige enn dem som verdsatte materialistiske verdier. Det er mulig å tjene penger og oppnå suksess i slummen, men det er vanskelig å leve sunt, passe på familien som bor på landet eller stole på naboene, forklarer Guillen-Royo:

– I slummen er det vanskelig å finne sikre, stabile jobber, det er mangel på grunnleggende fasiliteter, mye kriminalitet, høy mistillit og store avstander, noe som gjør det vanskelig å holde kontakten med familien. Forholdene ligger med andre ord ikke til rette for at innbyggerne kan realisere de ikke-materialistiske verdiene, og det gjør dem mer frustrerte. Dette har bare vært funnet i tidligere studier av fanger som også verdsetter familie, samhold og selvrealisering høyt. Disse fangene var også mer ulykkelige enn dem med materialistiske holdninger, siden verdiene deres vanskelig lar seg realisere i et fengsel.

Slummen verre

Resultatene viser at slummen er verre enn antatt, ifølge Guillen-Royo, som ønsker at forskningen kan brukes til å forbedre forholdene i Limas slummer.

– Konsekvensene av at slummen stadig vokser i omfang, får lite negativ oppmerksomhet. Holdninger som vanligvis er bra for en selv, gjør vondt verre i slummen. Mennesker som bor i slummen, er rikere enn mange i Andesfjellene, men den brutale og usikre konteksten gjør dem likevel mindre lykkelige. Forholdene i slummen må forbedres, og det er derfor viktig at myndighetene investerer i sikre bo- og sanitærforhold, legger til rette for grunnleggende helsetjenester, gir informajon om jobbtilbud og forsterker tradisjonen om kollektivt arbeid.

Sammenhengen mellom verdier og lykke var imidlertid sterkere i en by i Andesfjellene. De som holdt de ikke-materialistiske verdiene høyt, var også mer lykkelige enn dem som hadde mer materialistiske verdier. Dette var tilfellet hos både de rike, middelklassen og de fattige.

– Dette forteller oss at det er lettere å realisere de gode verdiene utenfor storbyen Lima. Der finner vi også en større miks av ulike klasser; de rike og fattige er ikke like adskilt som i Lima. Det er lettere for menneskene i fjellbyene å realisere verdiene sine og føle seg som en del av en kultur og et fellesskap, sier Guillen-Royo. 

Av Camilla Smaadal
Publisert 5. feb. 2014 12:39 - Sist endret 5. feb. 2014 12:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere