Nordmenn i Latin-Amerika

Migrantstrømmen fra Norge til Latin-Amerika tok aldri av. Hvorfor?

Vi har samlet inn masse nytt materiale om nordmenn som oppholdt seg i Latin-Amerika mellom 1820 og 1940. Et sentralt mål i prosjektet er å forklare hvorfor migrantstrømmen fra Norge til Latin-Amerika ikke ”tok av”, slik flyttingene fra Norge til USA gjorde.   

Les også: Nordmenn i Latin-Amerika

Flere forhold lå til rette for det: Fra tidlig på 1800-tallet var det etablert nettverk av nordmenn nesten over hele kontinentet som kunne gi informasjon om arbeidsmuligheter og lønnsforhold. Og allerede fra 1840-tallet gitt det jevnlig skip mellom norske og latinamerikanske havner, blant annet med klippfisk fra Kristiansund til Habana, Santos og Buenos Aires. Og gjennom hele seilskuteperioden det gikk hundrevis av norske skip i trampfart mellom latinamerikanske havner. Norske sjømenn hadde derfor god anledning til å informere venner og slektninger om arbeidsforhold og muligheter for utflytting til Latin-Amerika. Økonomisk sett lå også forholdene til rette for migrasjon i lange perioder. Deler av Latin-Amerika hadde mellom 1870 og 1930 en betydelig økonomisk vekst og stor innvandring fra en rekke land i Europa og Asia.

At migrasjonen mellom Norge og Latin-Amerika likevel ble begrenset, har flere årsaker: Det ene er at den norske utvandringen og innvandringen til Latin-Amerika ikke treffer hverandre i tid. De fleste latinamerikanske land har en betydelig innvandring fra 1870-og 1880-tallet. Da har den store norske utvandringen til USA allerede startet. Den norske utvandringen var dessuten konservativ og rural. Det var enklere å flytte norske bygder til den amerikanske midtvesten enn til noe sted i Latin-Amerika, der innvandringen har en mer urban karakter. Når infrastrukturen for mottak av massiv innvandring var på plass i Latin-Amerika fra 1880-tallet og utover, er det den nord-atlantiske ruten allerede så godt befestet og mulighetene her fortsatt så store for nordmenn, at det er kun svært unntaksvis at norske migranter søker lykken noe annet sted enn i USA. 

Av førsteamanuensis i latinamerikanske områdestudier, Steinar Sæther, UiO
Publisert 5. feb. 2014 11:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere