2013 - Side 3

Publisert 14. mars 2013 09:28

Idealet for den gode borger – eller den gode gutt – er den gode soldat.

Publisert 11. mars 2013 07:25

Solcellene på robotbilen på Mars er dobbelt så bra som solcellene på Jorda. Hemmeligheten er rådyre materialer. Fremtidens solceller kan bli like effektive med superbillig sink.  

Publisert 6. mars 2013 10:08

Hvis du leste på strømregningen at du bruker mer strøm enn naboene dine, ville du skjerpe deg og bruke mindre? Og ville du kjøpt grønn strøm dersom du fikk informasjon om at den strømmen du fikk i dag, ikke var så grønn som du trodde? Med andre ord: Blir vi mer miljøbevisste om vi får god informasjon? 

Publisert 4. mars 2013 06:58

Vindkraften gir mer usikre strømpriser i det tyske og det norske markedet. Prisene blir enda mer ustabile med ny strømkabel mellom Norge og Tyskland.

Publisert 26. feb. 2013 07:33

Mellomstore bølger kan ødelegge vindturbinene på havet. De kan knekke som fyrstikker. Matematikere prøver nå å forklare hvorfor.

Publisert 21. feb. 2013 13:41

Norge bruker årlig nesten en halv milliard kroner til å forske på fornybare energikilder. Likevel vil ikke politikerne legge til rette for at den nye teknologien kommer i bruk.

 

Publisert 21. feb. 2013 13:34

Sjefen for Botanisk hage ved Universitetet i Oslo leter etter ingefær i skoger på tropiske øyer og i botaniske samlinger verden rundt. Til nå har han funnet og beskrevet mer enn 60 nye arter av ingefær.  

Publisert 21. feb. 2013 12:46

Som alltid er det bra at nye teoriar blir møtte med sunn skepsis, men han bør helst vera bygd på gode argument, og ikkje vanetenking.  

Publisert 12. feb. 2013 06:22

USA bruker uran fra russiske atomvåpen som brensel i sivil kjernekraft. Hvis våpenuranet blandes med det norske grunnstoffet thorium, blir avfallet 95 prosent mindre radioaktivt.

Publisert 11. feb. 2013 15:45

Jan Terje Faarlund la frem påstand i Apollon sist høst – som ble fanget opp av mange andre media – om at engelsk er et skandinavisk språk. For å ”bevise” dette, legger han frem en rekke argumenter, som dessverre er enten dårlig underbygd eller ikke underbygd i det hele tatt.

Publisert 7. feb. 2013 10:31

– Fordi de globale energi- og klimautfordringene er så krevende og sammensatte, har universitetet en spesielt viktig rolle å spille, sier Arild Underdal.

Publisert 7. feb. 2013 10:23

Når den samfunnsøkonomiske kostnaden ved CO2-utslipp er tilstrekkelig stor, bør skog få stå urørt.

Publisert 6. feb. 2013 08:20

Antall gale kreftprognoser kan halveres med datastyrt bildeanalyse. Om tre år kan metoden brukes på pasienter med tarmkreft, eggstokkreft og prostatakreft.

Publisert 4. feb. 2013 11:27

Norge var det første selvstendige landet i verden som ga kvinner stemmerett på samme vilkår som menn. – I jubileumsåret setter vi stemmeretten inn i en større sammenheng: Vi studerer kvinnekamp over tid og på tvers av landegrenser, sier Hilde Sandvik.  

Publisert 4. feb. 2013 06:41

Nå skal det bli mulig å oppdage kreft ved å måle elastisiteten til svulster. Metoden er både billig, ufarlig og strålingsfri. 

Publisert 29. jan. 2013 16:22

Universitetet i Oslo vil bli store på internasjonal klimarett. Det behøves: Mange jussnøtter må knekkes om verden skal klare å stanse den globale oppvarmingen.

Publisert 29. jan. 2013 07:22

Om fem til sju år er solcellene blitt mye billigere – og bare en tjuendedel så tjukke som dagens solceller. Trikset er å lure  sollyset med  mikrokuler.