UiO må stansa borreliaforsking

Helsetilsynet gir no UiO formelt pålegg om å stansa forskingsprosjektet til dei pensjonerte professorane Ivar Mysterud og Morten Laane på Institutt for biovitskap. Dei har forska på flått som berar av borrelia-bakterien. UiO må også leggja ned forskingsbiobanken forskarane har oppretta.

MÅ STANSAST: Helsetilsynet gir UiO pålegg om å stansa forskingsprosjektet til dei pensjonerte biologiprofessorane Ivar Mysterud og Morten Laane. Dei prøver å finna svar på om flåttbit overfører borreliabakterien. Foto: Ola Sæther.

Pålegget kjem i eit brev Helsetilsynet sende til Universitetet i Oslo før helga, og som Uniforum har fått tilgang til. Der blir borreliaforskinga til biologane Ivar Mysterud og Morten Laane skildra som så uforsvarleg at den må stansast.

 

Les hele saken i Uniforum:

http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2014/03/uio-ma-stansa-borreliaforsking.html

Publisert 11. mars 2014 07:29 - Sist endret 11. mars 2014 07:29

Det er bra at Helsetilsynet og UiO setter foten ned i denne saken - selv om det er litt rart at prosjektet stanses pga. formalia.

Det mest kritikkverdige - sett fra et akademisk og medisinsk ståsted -  handler om at professorene 1) lanserte en diagnostisk metode for borreliainfeksjon uten å beskrive verken studiepopulasjon eller sammenligne seg med noen form for gullstandard. Vi vet derfor fortsatt ingenting om hvorvidt mikroskopimetoden deres faktisk kan påvise borreliabakterier i blod - og om pasientene hvis blod de undersøkte faktisk hadde borreliainfeksjon. Den mest offentlig kjente pasienten deres, Lars Monsen, har selv kringkastet TV-filmer der det framgår at det ikke er påvist borreliose hos ham, gjennom ordinære og vitenskapelig funderte undersøkelsesmetoder. Hva slags symptomer, nevrologiske utfall, spinalvæske- og MR-funn de andre pasientene Laane&Mysterud har forsket på - det vet vi ikke noe om. Da blir det heller ikke mulig å forholde seg til funnene deres.

2) Det andre problematiske er at professorene (i hvert fall Laane) er vist på TV idet han diagnostiserer Lars Monsen med borreliose. Aktivisten Veronica Zimmer har også fortalt til Dagbladet at Laane diagnostiserte babesia-infeksjon hos hennes sønn. I begge tilfellene har mennesker med symptomer oppsøkt Laane, han har mottatt blodprøver fra dem, analysert dem og gitt dem en forklaring på hvorfor de er syke. Både Monsen og Zimmer har fortalt til mediene at denne informasjonen ble brukt til å igangsette/kontinuere medisinsk behandling, i Monsens tilfelle ble dette brukt som grunnlag for langvarig antibiotikabehandling i regi av det nå stengte Norsk Borreliosesenter.

Poenget her er: Dette er diagnostikk av syke mennesker, mennesker som iflg. fortellingen i mediene har vært fortvilet over plagsomme symptomer, på leting etter årsaksforklaring, og derfor sårbare. Det er flott med samarbeid mellom medisinen og biologien, men det er viktig å tenke på rollefordelingen. Diagnostikk av sykdom hos mennesker, og pasientkontakt/formidling, stiller egne krav som legeutdanningen og fagmiljøet legger til rette for. Det er sterkt problematisk at det later til at Laane&Mysterud ikke ser ut til å ha forstått at det de drev med var diagnostikk av syke mennesker.

Denne saken bør også få et etterspill i Apollon. Alt ifm. det første oppslaget i Apollon kom det sterk kritikk mot dekningen, i kommentarfeltet, og utbrodert i et senere oppslag. Jeg mener Apollon, som driver vitenskapsjournalistikk og bl.a. formidler stoff til aviser som ikke selv har vitenskaplig skolerte journalister, bør ta selvkritikk i denne saken. Det burde vært klart, alt fra første stund, at denne var store svakheter ved denne forskningen. Formalfeilene er i grunnen de minst alvorlige her.

morteaho@uio.no - 13. mars 2014 00:39

Blindet utprøving av Mysterud og Laanes metode

Alt oppstyret som Mysterud & Laanes virksomhet og påstander skapte, gjorde at Folkehelseinstituttet i mai 2014 inviterte dem til en blindet utprøving av den nye metoden deres. Ifølge protokollen skulle de to mikroskopere blodprøver fra 30-40 friske personer og 20 av pasientene som de tidligere hadde påvist Borrelia hos. Mikroskoperingen skulle skje uten at de to visste hvem blodprøvene stammet fra. De samme blodprøvene skulle også undersøkes med en PCR-metode (påvisning av smittestoffenes arvestoff) ved fire uavhengige laboratorier, som heller ikke fikk vite hvem blodprøvene stammet fra.

Nå har Folkehelseinstituttet lagt ut konklusjonene fra denne utprøvingen. (En vitenskapelig artikkel er under utarbeidelse.) Resultatene er entydige:

"Det ble ved mikroskopi påvist flere Borrelia- og Babesia-lignende strukturer i blod fra friske enn i blod fra pasienter. Alle pasientprøver som var positive for Borrelia og/eller Babesia var negative med PCR-metode, noe som tyder på at det man ser i mikroskopet ikke er Borrelia eller Babesia."

Det er dermed helt klart at Mysterud & Laanes metode er verdiløs. De to "ser" smittestoffer både hos friske og syke, men funnene kan ikke verifiseres med andre, mer følsomme metoder.

Igjen får vi bekreftet at kritikken mot Mysterud og Laanes virksomhet har vært berettiget, både juridisk og faglig. Nå bør de unnskylde seg overfor pasientene. Og Universitetet i Oslo må rydde opp, be pasientene om unnskyldning og tilby dem undersøkelse og erstatning.

Preben Aavitsland

lege, epidemiolog, Epidemi

Preben@webid.uio.no - 6. mars 2015 11:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere