Lungekreft oppdages sjelden med dagens røntgen

Dagens røntgensjekk fanger bare opp 20 prosent av tilfellene. Med moderne ultralavdose CT treffer radiologene 90 prosent blink.

OPPDAGER KREFT: Joanna Kristiansen (f.v.), Trond Mogens Aaløkken og Anne Catrine Trægde Martinsen har utviklet en ny metode som fanger opp lungekreft langt bedre enn med dagens gammeldagse røntgensjekk. Foto: Yngve Vogt

Lungekreft er den kreftsykdommen i Norge som tar flest liv. Hvert år får 2800 nordmenn den fryktede sykdommen. Prognosene er dårlige. Seks av sju dør innen fem år.

Det uheldige med lungekreft er at svulsten har stor plass å vokse på. Svulsten kan derfor vokse lenge før den blir oppdaget.

De fleste starter den første diagnostiseringen med røntgenbilder. Hvert år tas 30 000 røntgenbilder av lungene bare på Rikshospitalet i Oslo. På landsbasis er antallet vel én million.

Ingen har tidligere undersøkt hvor godt røntgenbildene fungerer for å avsløre lungekreft og andre sykdommer i brystregionen.

– Røntgenteknologien er omtrent den samme som for hundre år siden, forteller overlege Trond Mogens Aaløkken ved Avdeling for radiologi og nukleærmedisin på Oslo universitetssykehus. Sammen med fysikere på Intervensjonssenteret ved Universitetet i Oslo har han sammenlignet hvor mange som får rett diagnose ved røntgenbilder med hvor mange som kunne ha fått rett diagnose med den langt mer moderne bildeteknologien computertomografi (CT).

Mens røntgenbilder er todimensjonale, er CT-bildene tredimensjonale. CT-bilder kan derfor angi nøyaktig hvor kreften sitter.

Før: for mye stråling

Frem til i dag har stråledosen fra undersøkelser av lunger med CT vært hundre ganger kraftigere enn med vanlig røntgen. En CT-undersøkelse tilsvarer den naturlige bakgrunnsstrålingen over fem år.

Legene har derfor vært forsiktige med å bruke CT til å diagnostisere lungekreft i første runde.

Hvis røntgensvaret er negativt, kan det ta noen måneder før pasienten blir henvist til CT. Da kan det allerede være for sent.

– Det er trist at så mange kommer for sent til behandling fordi sykehusene nøler med å bruke CT. Overlevelsen kan økes betydelig hvis lungekreften sjekkes med CT i første runde, påpeker Aaløkken.

CT-detektorene er de siste årene blitt langt mer effektive. Den matematiske metoden for å rekonstruere bildene er blitt en helt annen. Det betyr at bildene nå inneholder mer informasjon samtidig som stråledosen blir mindre.

Nå: lite stråling

Forskerne på Intervensjonssenteret har nå klart å ta CT-bilder med like lav stråling som et vanlig røntgenbilde.

– Det er fortsatt ikke mulig å få like god bildekvalitet ved å erstatte standard fulldose CT med ultralavdose CT, men vi har lurt på om det er mulig å erstatte gamle, dårlige røntgenundersøkelser med ultralavdose CT. Samtidig som CT-dosen er omtrent like lav som for lungerøntgen, får vi ekstremt mye mer informasjon ut av bildene, forteller førsteamanuensis Anne Catrine Trægde Martinsen, som både holder til på Intervensjonssenteret og på Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo.

For å teste hva som fungerer best, har forskerne gjennomført en pilotstudie der de både tok røntgenbilder og ultralavdose CT-bilder av et lite utvalg representative pasienter, der forskerne hadde fasiten på forhånd. Radiologene som undersøkte bildene, visste ikke hva som feilte pasientene, men de var klar over at de var med på et forskningsprosjekt og fikk beskjed om å lete etter alle mulige sykdommer i brystregionen.

Fra 18 til 89 prosent napp

Resultatene er tankevekkende. Ved å studere røntgenbildene klarte radiologene bare 18  prosent blink. Det betyr at de bommet på 82 prosent av diagnosene. Med ultralavdose CT fikk radiologene 89 prosent napp.

– Røntgen tas av gammel vane, men med røntgen oppdages kreften ofte for sent. Det er derfor lurt å bruke ultralavdose CT for å kunne påvise kreftsykdommen i tide, sier Aaløkken.

Radiologene fant dessuten femten ganger flere falske funn med røntgenbilder. Et falskt funn betyr at pasienten får beskjed om at han er syk selv om han er frisk som en fisk.

– Falske funn er en belastning for pasienten. De fører også til unødig kontroll. Det koster samfunnet dyrt, sier Aaløkken og oppsummerer:

– Med røntgenundersøkelser er sannsynligheten høy både for at du ikke får svar på om du er syk og svar som sier at du er syk selv om du er frisk. Mange får stilt diagnosen for sent. Dette er en dramatisk konsekvens av at helsevesenet prioriterer røntgenbilder fremfor CT-bilder.

Forskningen deres vakte oppsikt på verdens største medisinske konferanse i radiologi, RSNA, i 2012. Den vitenskapelige artikkelen deres ble nominert som en av konferansens ti beste.

– Selv om resultatene våre er ekstremt overbevisende, må vi gjennomføre en fullskalatest for å være sikre.

Økonomisk spørsmål

Før diagnostiseringen blir endret, må forskerne beregne hvor mye dette koster samfunnet.

– En CT-maskin er ti ganger så dyr som en røntgenmaskin, men det er også dyrt å behandle pasienter med langt fremskreden lungekreft.

Folk flest tror det er raskere å ta røntgen enn CT. Det er feil.

– En røntgensjekk tar fem minutter. En lavdose CT-sjekk er nesten like kjapp. Den tar sju minutter. Derimot trenger radiologene to til tre ganger lengre tid for å tolke et CT-bilde, poengterer Aaløkken og Martinsen.

Odd Terje Brustugun, overlege ved Lungekreftenheten, Avdeling for kreftbehandling på OUS og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin på UiO, bekrefter at Aaløkken og Martinsen er på rett vei.

– Så vidt jeg har forstått kan metoden allerede benyttes på moderne CT-maskiner i dag. Før den kan erstatte vanlig lungerøntgen, må det nok jobbes både med ressurssituasjonen og opplæring av radiografer og radiologer. Metoden bør også testes ut på flere pasienter og sammenlignes med annen teknikk i større skala, før vi kan konkludere hvor bra den er, påpeker Brustugun.

Av Yngve Vogt
Publisert 19. aug. 2014 13:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere