Dør av forsinket behandling og vanstyre

For sene eller gale avgjørelser på sykehusene er noen av årsakene til den høye mødredødeligheten i Malawi.

Marginaliserte kvinner i fattige deler av verden bør gis en stemme. I Malawi dør rundt 15 kvinner i forbindelse med fødsel hver dag, forteller PhD Viva Combs Thorsen.  Foto: Andrew Hubbard, St Peter's Aided School

I tillegg til Gambia er Malawi et av landene i verden hvor flest kvinner dør i forbindelse med graviditeten. 1 av 36 malawiske kvinner risikerer å dø under fødselen eller når de går gravide, mens tallet er 1 av 14 900 i Norge.

– Malawi er et ressurssvakt land, men det er likevel uventet at tallet er så høyt i et land uten langvarige borgerkriger eller væpnede konflikter. Vi vet at de fleste årsakene er mulig å forebygge eller gjøre noe med, så hvorfor er dødeligheten fortsatt så høy, når vi har internasjonale og kostnadseffektive prosedyrer som skal forhindre dette? spør doktorgradsstipendiat Viva Combs Thorsen ved Avdeling for samfunnsmedisin på Universitetet i Oslo.

Ved å bruke retrospektive metoder, undersøkte Thorsen legejournalene til 32 kvinner som døde i perioden januar til juni i 2012, snakket med helsepersonellet som var til stede, og undersøkte sykehusene og kvaliteten på tjenestene ved de største sykehusene i hovedstaden Lilongwe.

– Jeg dro deretter til landsbyen de kom fra, pratet med familiene til de avdøde og ønsket å finne ut om det var noen lokale forhold som hadde bidratt til dødsfallet, som for eksempel dårlig infrastruktur. Målet med studien var å se på årsakene til dødsfallene, slik at dette i større grad kan forhindres i fremtiden. Marginaliserte kvinner i fattige deler av verden bør gis en stemme og vise at de blir hørt. Hvis en kvinne dør under fødselen i Norge, vekker dette stor oppmerksomhet. I Malawi dør rundt 15 kvinner i forbindelse med fødsel hver dag.

Komplekst samspill

Sykehuset som var gjenstand for undersøkelsen, var nyrenovert, med nytt utstyr og god infrastruktur, men det var mangel på leger, og helsepersonellet hadde i mange tilfeller ikke fått god nok opplæring til å ta de viktige og riktige beslutningene i krisesituasjoner.

– De vanligste direkte dødsårsakene var blødninger, blodforgiftning og blodmangel. Funnene viste også at flertallet av kvinnene opplevde en eller annen form for forsinkelse av behandlingen på grunn av mangelfull diagnostisering, mangel på blod, mangel på medisiner, utilstrekkelig pleie eller alvorlig vanstyre ved sykehuset. Barnet til kvinnene overlevde sjelden fødselen.

Det er imidlertid ikke nok å se på disse resultatene som isolerte årsaker til den høye mødredødeligheten i Malawi, mener Thorsen.

– Det er viktig å se på hvordan hele systemet i landet virker, og ikke klandre helsepersonellet, men heller få til en fungerende ledelse ved sykehusene og bedre helsepolitikken, heve kvinnens status og investere i helsestasjoner i de rurale områdene av landet, hvor majoriteten av kvinnene bor. Men slike krav må komme fra de lokale – og da særlig fra kvinnene selv – noe som er vanskelig i deres situasjon. Det viser oss nettopp hvor sammensatt og vanskelig mødrehelseproblematikken er, forteller Thorsen.

Av Camilla Smaadal
Publisert 10. okt. 2014 12:52 - Sist endret 10. okt. 2014 13:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere