Mikroskopimetode ubrukelig for å påvise borrelia

Mikroskopimetoden til UiO-forskerne Morten Laane og Ivar Mysterud finner ikke forskjell i blod fra pasienter med borreliose-lignende plager etter flåttbitt og blod hos friske kontrollpersoner. Det er konklusjonen i en studie fra Folkehelseinstituttet.

IKKE EGNET: Mikroskopimetoden til de pensjonerte professorene Morten Laane (t.v.)og Ivar Mysterud er ikke egnet til å påvise borreliose hos pasienter som er bitt av flått. Det er konklusjonen i en studie fra Folkehelseinstituttet. (Arkivfoto) Foto: Ola Sæther

Av Martin Toft - Uniforum

 

For ett år siden Helsetilsynet gav UiO formelt pålegg om å stanse forskningsprosjektet til de pensjonerte professorene Ivar Mysterud og Morten Laane på Institutt for biovientskap. De hadde forsket på flått som bærer av borrelia-bakterien. UiO måtte også legge ned forskningsbiobanken forskerne hadde opprettet. Da hadde funnene deres allerede skapt masse støy i det medisinske forskningsmiljøet.

Det hele startet med en artikkel i Nr. 1/2013 av det vitenskaplige tidsskriftet Biological and Biomedical Reports, hvor de to forskerne først presenterte funn som de mener beviser at det er mulig å bruke en helt ny metode for å oppdage borreliabakterien.

Kort fortalt går det ut på å bruke mikroskop for å se på innholdet i blodprøver fra pasienter som er blitt bitt av flått. De mener at strukturene de ser på bildene gjennom mikroskop, er borreliabakterier. På den måten har de funnet borreliose i blodet til mellom andre TV-kjendisen og eventyreren Lars Monsen.

Etter at forskningsmagasinet Apollon fortalte om funnet i mai 2013, har det medisinske forskningsmiljøet tatt kraftig til motmæle mot funnene til de to biologene.

Nå har Folkehelseinstituttet i samarbeid med UiO og fire andre laboratorier gått grundig gjennom mikrokopimetoden til Ivar Mysterud og Morten Laane. Funnene gir det medisinske forskningsmiljøet rett.

Undersøkte blod fra syke og friske

I en blindet studie ble det undersøkt blod fra en pasientgruppe med borreliose-lignende plager, som tidligere har fått påvist Borrelia og/eller Babesia ved mikroskopi, og blod fra en kontrollgruppe av friske personer, melder Folkehelseinstituttet. En blindet studie vil si at de som undersøker prøvene ikke vet om de kommer fra pasientgruppen eller fra friske kontroller. Dette blir først kjent etter at analysene i studien er avsluttet.

UiO-forskerne Morten Laane og Ivar Mysterud utførte mikroskopi og fire mikrobiologiske laboratorier i Norge og utlandet utførte påvisning av Borrelia og Babesia med DNA-påvisning (PCR-metode).

Det ble ved mikroskopi påvist flere Borrelia- og Babesia-lignende strukturer i blod fra friske enn i blod fra pasienter. Alle pasientprøver som var positive for Borrelia og/eller Babesia var negative med PCR-metode, noe som tyder på at det man ser i mikroskopet ikke er Borrelia eller Babesia.

– Metoden egner seg ikke til påvisning av borreliose

– Denne mikroskopimetoden egner seg dermed ikke til å diagnostisere pasienter med borreliose eller babesiose, eller til å identifisere pasienter som trenger behandling for disse lidelsene, sier avdelingsdirektør Ingeborg Aaberge i Avdeling for mikrobiologi og infeksjonsimmunologi ved Folkehelseinstituttet.

Av Martin Toft, Uniforum
Publisert 6. mars 2015 13:30 - Sist endret 9. mars 2015 09:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere