Eldre kan ha tygget seg til Alzheimer

Forskere har sett på mulige sammenhenger mellom bakterier, virus og sopp fra munnen, og utviklingen av Alzheimers sykdom. Funnet overrasker dem.

FRA MUNN TIL HJERNE: Bakterier fra munnen er funnet i hjernen hos Alzheimers-pasienter. Illustrasjon: Colourbox.

Forskere er nå i gang med å undersøke hvilke bakterier, virus og sopp som finnes i hjernen hos Alzheimer pasienter. Hypotesten deres er at det kan være en sammenheng mellom mellom mikrobene munnen og utviklingen av Alzheimers sykdom.

Alzheimers sykdom er den vanligste formen for aldersdemens, som rammer nesten annenhver person over 90 år. Alzheimers er forbundet med funksjonstap i hjernen, og forskere verden rundt vet lite om dens årsaker. Sykdommen, som det ikke finnes noen behandling mot, legger beslag på store resurser i eldreomsorgen.

Alzheimers sykdom forekommer i to former: tidlig Alzheimer og sen Alzheimer. Den siste utgjør hele 98 % av tilfellene. Sen Alzheimer har trolig mange årsaker, men karakteristisk for denne varianten er blant annet betennelse i hjernen. Betennelsen kan være utløst av en infeksjon lokalt i hjernen, eller fra en infeksjon i andre deler av kroppen.

Professor Inger Olsen på Institutt for Oralbiologi ved Universitetet i Oslo har sammen med postdoktor Sim K. Singhrao sett på mulige sammenhenger mellom mikroorganismer i munnhulen, det vil si bakterier, virus og sopp, og utviklingen av den sene varianten av Alzheimers sykdom.

Fra munn til hjerne

Periodontitt er en tannløsningssykdom, hvor tannkjøttet er betent og pasienten har dype lommer rundt tennene. I disse lommene er det store mengder bakterier, virus og sopp, som har fellesbetegnelsen mikroorganismer.

Når du har periodontitt og tygger med en løs tann, kommer mikrober fra lommen rundt tannen, ut i blodbanen hver gang du tygger. Dette kan pasienter med periodontitt oppleve mange ganger daglig, og faktisk så mye som tre timer i løpet av en dag.

- Når det er sår og betennelser i tannkjøtt og tannkjøttslommene, er blodårene utvidet. Da havner mikrobene i tannkjøttslommen lett ut i blodårene. Vi har derfor tenkt oss at periodontitt kan bidra til Alzheimers, sier Ingar Olsen.

Orale bakterier er funnet i hjernen hos Alzheimer pasienter. Også virus og sopp fra munnhulen kan slå seg ned i hjernevevet. Hjernevevet beskyttes av en cellevegg, som kalles blod-hjernebarriere. Hos eldre er ikke denne barrieren en like god beskyttelse mot mikroorganismer. Det betyr at bakterier, sopp og virus fra munnen kan trenge gjennom blod-hjernebarrieren og havne i hjernen. Disse orale mikrobene kan forårsake en betennelsestilstand i hjernen over tid, og dermed bidra til utviklingen av Alzheimers sykdom.

Vaksine

En mulig løsning er å vaksinere seg mot de mikrobene som bidrar til utviklingen av Alzheimers sykdom. Det er trolig mulig å vaksinere mot gjærsopp, virus og bakterier. Virusvaksine er uheldigvis vanskelig å fremstille, ettersom virusene endrer seg hele tiden.

- For å kunne utvikle en vellykket vaksine, må det forskes mer på hvilke mikrober som er involvert i sykdomsutviklingen.

Blant de mikrobene som hyppigst settes i sammenheng med Alzheimer, er bakterier: spiroketer, Porphyromonas gingivalis, Prevotella, fusobakterier, Actinomyces og Chlamydophila pneumoniae. Blant virus er det herpes virus (Epstein-Barr virus og cytomegalo virus), og blant sopp: Candida. Bortsett fra C. pneumoniae kan alle disse opptre i munnhulen.

Ingar Olsen og Sim K. Singhrao undersøker nå hvilke bakterier, virus og sopp som finnes i hjernen hos Alzheimer pasienter. Bakteriene kan også komme fra andre steder i kroppen, som mage og tarm.

- Det er vanskelig å bevise at de orale bakteriene kan føre til Alzheimers sykdom, fordi det tar så lang tid å utvikle sykdommen. Dyreforsøk har likevel vist lovende resultater, sier Ingar Olsen.

900 bakterier i munnen

Selv om det finnes mer enn 900 ulike bakterier i munnen, har Alzheimer-forskere generelt konsentrert seg om to bakterietypene, spiroketer og Porphyromonas gingivalis. De to UiO-forskerne ønsker også å se på flere bakterier.

- Forskere kan ikke bare konsentrere seg om to typer bakterier, når det finnes så mange flere bakterier som havner ut i blodbanene, men om det skyldes andre bakterier gjenstår å bevise, sier Ingar Olsen.

Han er likevel klar på at det ser ut til å være en sammenheng mellom periodontitt og Alzheimers sykdom.

Han anbefaler derfor at personer med betennelse i tannkjøttet får ekstra oppfølging og tilrettelagt behandling, for å forebygge mot utvikling av Alzheimer senere i livet.

- Dette er spesielt viktig for eldre, som allerede har utfordringer med tannhygiene og helse, påpeker Ingar Olsen.

Av Åslaug Brynildsen, Institutt for oralbiologi, Kommunikasjonsrådgiver
Publisert 10. nov. 2015 14:09 - Sist endret 10. nov. 2015 14:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere