Tarmsjekk avslører intelligensen din (aprilsnarr)

Gensjekk av tarmen din gjør det mulig å teste intelligensen din. UiO inviterer fremtidige studenter og andre interesserte på intelligent tarmsjekk på Blindern i dag. De som vil bli smartere kan få en dose professorfeses.

INTELLIGENSSJEKK: Pål Trosvik (t.v.) og Eric de Muinck inviterer nye studenter og andre interesserte til Blindern i dag for at de kan sammenligne intelligensen med en genprofil av tarmen.  Foto: Yngve Vogt

Forskere ved UiO har funnet en klar sammenheng mellom intelligens og bakteriesammensetningen i tarmen. Dette er tidenes største undersøkelse av sitt slag.

Tarmen er et økosystem med ti tusen milliarder bakterier. Det er ti ganger mer enn antall menneskeceller i kroppen din. Tarmen inneholder flere tusen ulike bakterier. Sammensetningen av bakterier er et unikt fingeravtrykk for hvert enkelt menneske. De siste årene har medisinere funnet en klar sammenheng mellom sammensetningen av bakteriefloraen i tarmen og en rekke sykdommer.

Det er allerede kjent at fremtidens medisinering kan være feses-transplantasjon med en veldefinert avføringsmiks. Feses er et penere ord for avføring. I en feses-transplantasjon får du feses fra en frisk person. Da endres bakterie-floraen i tarmen din.

Intelligenssjekken

Nå har forskere på CEES (Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis) ved UiO funnet sammenhengen mellom intelligens og tarmbakterier.

Mer enn tusen studenter fra en rekke ulike fagområder har stilt opp på tidenes største tarmintelligens-sjekk. Rett etter heldagseksamen i så ulike fag som medisin, matematikk, litteratur og teologi har studentene levert inn hver sin feses-prøve.

Tarmprøvene ble analysert genetisk.  For hver av studentene ble det laget en tarmprofil med den prosentvise fordelingen av de mange tusen ulike bakteriene. Bakterieprofilene ble sammenlignet med den karakteren studentene fikk på eksamen,

– Resultatet var forbløffende. En viss sammensetning av bakteriefloraen økte sannsynligheten for toppkarakter på eksamen. Studenter med en mer uheldig sammenblanding av tarmbakterier hadde økt risiko til å dumpe, forteller forskerne Pål Trosvik og Eric de Muinck på CEES.

Klar statistisk sammenheng

Forskerne fant også en klar statistisk sammenheng mellom tarmøkosystemet og hvilket fag den enkelte student var god i, og om vedkommende var analytisk, kreativ eller mer statisk i sin tankegang.

De to forskerne etterlyser nå enda flere forsøkspersoner for å kunne finne en klarere sammenheng mellom tarmflora og faglige interesser.

Trosvik og de Muinck inviterer derfor nye studenter og andre interesserte til Blindern i morgen, mellom 11.00 og 14.00, nærmere bestemt til Frederikkeplassen, som er den store åpne plassen midt på Campus.

– Her kan vi med en enkelt tarmsjekk avsløre om du er smart nok til å studere og hvilke fag du er egnet deg til. Alle får tildelt utstyr for prøvetaking, samt instruksjoner. Svarene blir klare i løpet av noen uker.

I et nederlandsk eksperiment er feses overført fra tynne til tykke mennesker. De tykke menneskene ble da tynne. Trosvik forteller også om et lignende eksperiment der moren fikk feses fra datteren. Moren var slank, men ble tykkere etter feses-overføringen. Forklaringen var at datteren var overvektig.

Poenget er derfor å få feses fra noen man har lyst til å ligne på.

Fremtidens medisin kan være feses-transplantasjon med en veldefinert avføringsmiks. Medisinsk sett er transplantasjonen en ganske enkel affære: Avføringen sendes ned med en sonde gjennom halsen og magesekken og et stykke ned i tynntarmen. Metoden er allerede brukt på pasienter som lider av en bestemt type tykktarmsbetennelse.

Finland har allerede testet ut et system der barn, som har lyst til å ligne på Isaac Elliot, tar en dose feses fra ham.

Kapsel med professorfeses

De to forskerne startet i fjor sommer uttestingen om feses-transplantasjon fra professorer kan øke intelligensen til dårlige studenter.

– Resultatene er tvetydige, men tilsynelatende interessante. Vi ønsker nå flere forsøkspersoner for å teste ut hypotesen vår.

Forsøkspersonene på Frederikkeplassen får en kapsel med professorfeses fra et valgt fagområde og må ta en IQ-test rett før kapselen og en ny IQ-test i begynnelsen av neste uke.

Forskerne har bare kapasitet til to hundre forsøkspersoner. Her gjelder førstemann til mølla. For dem som ønsker å sikre seg plass i køen, er det mulig å reservere plass ved å ringe Universitetets telefon, 22 85 50 50, i formiddag.

Av Yngve Vogt
Publisert 1. apr. 2016 06:00 - Sist endret 2. apr. 2016 08:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere