Kina satser stort på smarte byer: Skal skyte fart i økonomien

Nye apper forandrer livene til kineserne. Tettere samarbeid mellom myndighetene og innbyggerne skal få kineserne til å trives bedre i storbyene – for å sette fart i økonomien. 

VEKST OVER MILJØ: Myndighetene bruker konseptet smarte byer som et mål for å skape vekst i økonomien, men ser ikke på om løsningene kan forbedre klimaet i det lange løp, kommer fram i et forskningsprosjekt. Foto: Getty Images

– I den historiske byen Hangzhou i Kina kan innbyggerne avtale legetime, finne offentlig tilgjengelig el-bil eller sykkel, sjekke når neste buss kommer, eller se hvordan luftkvaliteten er akkurat nå – alt via forskjellige applikasjon på mobilen, sier Yongdong Shen, postdoktor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk på Universitetet i Oslo.

Han er del av Airborne – et stort, tverrfaglig prosjekt som undersøker hvordan frykten for klimaforandringer og forurensning fører til nye visjoner og konkrete handlinger i det kinesiske samfunnet. Forskerne prøver å finne ut hvordan myndigheter, vitenskapsfolk, medier og befolkningen jobber sammen, og noen ganger mot hverandre, for å forstå og løse problemene.

Del av en større strategi

SETTE FART: – For at kineserne skal fortsette å bo i byene, må de føle at de har et bra liv. Smarte byer-prosjekter med nye teknologier og medier, skal gjøre innbyggerne i byene tilfredse, sier Yongdong Shen. Foto:Trine Nickelsen

Sammen med andre forskere i Airborne ser Shen blant annet på hvordan applikasjoner på mobilen blir tatt i bruk for at innbyggerne skal føle seg inkludert, ta mer ansvar selv og få bedre kontakt med myndighetene.

– I byen Hangzhou skal innbyggerne kunne melde ifra til myndighetene om dårlig luft- og vannkvalitet. Dersom det er mye forurensning fra fabrikkene en dag, kan kineserne ta frem mobilen sin og sende bilde og koordinatene direkte til myndighetene. Det gjør det lettere for innbyggerne å sikre bevis, og det vil da være mulig å sjekke luftkvaliteten og se om det stemmer.

For bare noen få år siden tok det lang tid å komme i kontakt med myndighetene, og det førte sjelden til handlinger. Nå samarbeider ikke-statlige organisasjoner og myndighetene i høyere grad om å følge opp sakene, for å se om det er nødvendig med videre tiltak. Innbyggerne vi har intervjuet, er veldig fornøyde med denne løsningen. De tar mer ansvar selv for at luftkvaliteten skal bli bedre, samtidig er myndighetene forpliktet til å følge opp, sier Shen.

Samarbeidet gjør både kinesiske myndigheter mer åpne og tilgjengelige og innbyggerne mer aktive og ansvarlige. Det gir inntrykk av et mer gjennomsiktig samfunn, mener forskeren. Innbyggere som bruker apper, og også lokale myndigheter og ledere, ble dybdeintervjuet.

– Det er særlig den yngre generasjonen i byene som bruker appene. Vi spurte hvor ofte de brukte dem, hvordan og på hvilken måte, sier Shen og supplerer:

– Analysene våre viser at både myndighetene og innbyggere i Hangzhou synes de nye mediene fungerer bra og er nyttige. Vi ser at flere blir aktive og engasjerer seg, også de som ikke har utdanning eller som vanligvis ikke uttaler seg. Prosjektene er designet for å gjøre innbyggerne glade og fornøyde. Alt er en del av en større strategi: Å sette fart på den kinesiske økonomien. 

Fra ruralt til urbant

Etter at informasjons- og teknologiselskapet IBM brakte konseptet “Smarter planet” på banen i 2009, hvor over 200 borgermestere i Kina ble involvert, har smarte byer blitt en populær satsing i Kina. I 2015 var det over 300 godkjente pilotprosjekter av smarte byer i det store landet.

– Smarte byer-konseptet blir sett på som en viktig strategi for å sette fart på industrialiseringen, øke antallet som flytter fra rurale til urbane strøk, og modernisere det gamle landbruks-Kina. Det er også en viktig satsing for å utnytte moderne forskning og teknologi, sier Shen.

Kina har opplevd en noe svakere økonomisk vekst den siste tiden. Sentrale kinesiske myndigheter forsøker hardt å transformere Kina – fra verdens største eksportleverandør til en  moderne, serviceorientert økonomi. Smarte, teknologiske løsninger ser ut til å være en god investering for å fremme etterspørselen i landet.

– Kinesiske myndigheter satser på videre urbanisering for å støtte den økonomiske utviklingen. De ønsker ikke lenger å være “verdens fabrikk”, men vil heller styrke økonomien gjennom økt forbruk i byene. Det er behov for arbeidere fra landsbyene til å jobbe med omveltningen i byene. Det vil også heve levestandarden til folket, mener mange, da det er bedre forhold i byene.

Vil holde innbyggerne fornøyde

Men mange er likevel bekymret: Vil de allerede overfylte byene kunne ta imot enda flere innbyggere? Forurensning, mangel på leiligheter og et kaotisk trafikkbilde gjør at myndighetene må finne nye måter å tilfredsstille innbyggerne i storbyene på.

– For at kineserne skal fortsette å bo i byene, må de føle at de har et bra liv. Smarte byer-prosjekter med nye teknologier og medier blir sett på som en god investering for å gjøre innbyggerne i byene tilfredse, slik at de blir boende der lenger og kan konsumere mer, forteller Shen.

200 millioner til sykkelprosjekt

Shen understreker at det også er viktig med smarte byer-prosjekter for å bedre miljøet.

– Forurensningen er skyhøy i storbyene, og det er behov for nye løsninger. Byen Hangzhou har for eksempel investert i flere teknologiske løsninger for å forbedre luftkvaliteten. Over 60 prosent av bussene er el- eller hybrid-busser. Et offentlig delesystem for el-biler og sykler er i tillegg blitt en stor satsing. Over 200 millioner kroner er blitt investert i prosjektet som skal koble sykler til det offentlige transporttilbudet, sier Shen og fortsetter:

– Den offisielle planen er å få tilgjengelig 175 000 sykler i byen innen 2020. Hangzhou har kommet langt sammenliknet med mange andre byer i Kina, men problemene er langt fra løst.

Følger byplanleggingen live

I Kina blir smarte byer særlig forbundet med omformingen av industrien, urbaniseringen, tilbudet av offentlig transport og bruk av moderne medier til kommunikasjon med borgerne. Det er imidlertid mange utfordringer med utviklingen. Det økonomiske perspektivet tar mye plass og overskygger ofte tanken om å forbedre miljøet.

Myndighetene bruker konseptet smarte byer som et mål for å skape vekst i økonomien, men ser ikke på om løsningene kan forbedre klimaet i det lange løp. Det tar tid å omgjøre samfunnet til å bli mer bærekraftig, mens kinesiske myndigheter leter etter de raske løsningene. De vil se resultater etter to år, men så stopper det gjerne opp. Det ville vært bedre med et mer langsiktig perspektiv, mener Shen.

– Myndighetene over hele landet burde også involvere innbyggerne mer i byplanleggingen, slik de gjør i byen Hangzhou, fremholder han.

– I Hangzhou har de startet et prosjekt hvor avgjørelser om byplanleggingen er blitt mer gjennomsiktige. Innbyggere kan besøke en offisiell nettside når byplanleggingsmøtene foregår, og kan klikke seg inn og se konferanser live. Da kan de også ta kontakt med myndighetene selv, og gi sin mening direkte under konferansen.

– Det blir som et stort skypemøte og krever mye koordineringsarbeid. Men de gjør det for å holde innbyggerne tilfredse og for å skape et inntrykk av et mer åpent samfunn. Dette er bare et pilotprosjekt, men blir det vellykket, kommer vi nok til å se flere slike løsninger i fremtiden, tror Yongdong Shen.

Av Camilla Smaadal
Publisert 20. juli 2016 15:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere