Russefeiringen i Norge: Ikke så unik som vi tror

Hva er likheten mellom en norsk russ på Tryvann, en danske på Ibiza og en svenske på Roskildefestivalen? Ifølge ny forskning er det klare fellestrekk.

TRYVANN OG ROSKILDE: Russefeiring og musikkfestivaler har mye til felles, påpeker forsker. Foto: NTB Scanpix

Russefeiringen i Norge er noe helt unikt, liker vi å tro. Den skiller seg ut fra andre typer fester, som for eksempel den vanlige helgefylla. Men den har likevel mange fellestrekk med andre internasjonale festligheter.

– Russefeiringen har mange fellestrekk med Spring Break i USA, festing på Sunny Beach, Ibiza eller langvarige ravefester og festivaler som Roskilde. Det er en del ingredienser som gjør disse festene spesielle og attraktive for vestlige ungdommer år etter år, sier stipendiat Eivind Grip Fjær ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo.

DRIKKE, DANSE, "HOOKE": – Ungdommen blir møtt med moralske krav om å oppføre seg på visse overskridende måter, sier Eivind Grip Fjær. Foto: Ola Sæther

Rus og sex

Ifølge Fjær er de nevnte festene en del av et større fenomen av langvarige ungdomsfester som han, i lag med sin danske kollega Sébastien Tutenges, kaller “departies” – en sammentrekning av “departure” og “party”. Det er nemlig ikke noe spesielt med norske ungdommer som gjør at russefeiringen er så populær. Russebussen er en ting, men ungdommer andre steder i verden oppnår det samme – bare med andre midler og i andre settinger.

– Det spesielle med russefeiringen er at russen ruller og kler seg ut i bestemte klær. Men med en gang vi prøver oss på en mer generell beskrivelse: at de bryter med det hverdagslige med hensyn til rom og tid, at de fører en annen stil og moral og kan oppleve festen som særlig intens – ja, så ser vi at russefeiringen har flere fellestrekk med hvordan danske og britiske ungdommer fester på Sunny Beach eller Ibiza. Russefeiringen er en del av et større vestlig, kulturelt fenomen, konsentrert rundt rus og sex, som mobiliserer millioner av ungdommer årlig, sier han.

Vil bruke sjansen

Ett kjennetegn ved festene er at de er langvarige, fra én uke til flere. Men samtidig er de begrenset i tid.

– Det gjør at mange føler at de må benytte anledningen fullt ut. Det er ikke slik som med helgefylla, at man kan ta den igjen neste helg og gjøre det samme helgen etter. Til russefeiringen er det ikke mulig å komme tilbake – man har kun én mulighet. Det kan derfor gi en følelse av umiddelbarhet og dårlig tid. Man må prøve ting nå, mens man har sjansen. Dette vet også kommersielle aktører å utnytte. Alle som ønsker å selge noe til russen, fremhever at dette er festen i ditt liv, og at du derfor må ha de spesielle produktene og klærne for å få mest mulig ut av den.

Et annet kjennetegn er at ‘departies’ også bryter med den vanlige måten å bruke rom på.

– En vanlig fest er gjerne hjemme eller på byen. Men i russefeiring eller på en festival drar de unge til et annet, nytt sted som oppleves som gjemt unna institusjoner og folk som ellers ville kontrollert oppførselen deres. I russefeiringen lager ungdommen sin egen buss, sin egen nattklubb hvor de fester på veinettet og på parkeringsplasser. De omdefinerer parkeringsplasser til festrom. Festivaler kan for eksempel gjøre om en park eller et jorde til festrom.

Stedene blir ofte tillagt en slags mytisk karakter, særlig gjennom medieomtale og ved at deltakerne forteller hverandre historier om festene lenge før de selv har vært der.

– Russen snakker for eksempel om at de har gledet seg til russefeiringen helt siden de var barn. Alle vet også noe om Ibiza eller Roskilde før de har vært der. Det er en fortelling om hva man kan forvente seg. En fortelling om hvilke uvanlige aktiviteter man kan delta i, som også unnskylder normbrudd etterpå, sier sosiologen.

Normbrudd og ekstase

Ved å omdefinere et rom eller sted, blir altså en frihetsfølelse fra vanlige normer skapt. Det gir en følelse av å være gjemt fra verden man ellers lever i. På alle ‘departies’ dukker det opp en variant av uttrykket “What happens in Vegas stays in Vegas”.

– Det mest slående med departies-fenomenet er at det virker som det er lov å gjøre en del ting som man ellers ikke kan gjøre. Det gir også en forventning om at man skal bryte en del regler. De unge kan ikke plassere seg utenfor disse forventningene, da er man helt utenfor. Dette gir også ungdommene muligheter til å prøve ut ting de ellers kanskje ikke ville turt.

Det er derfor mange som har en førstegangserfaring i russefeiringen – med både rusmidler og sex. På Ibiza er det ofte hardere rusmidler, som MDMA, og flere danske, mannlige ungdommer oppgir at de benytter seg av prostituerte for første gang.

FØLELSE AV FRIHET: I russefeiring eller på en festival, drar de unge til et annet, nytt sted langt unna institusjoner og folk som ellers ville kontrollert oppførselen deres. En parkeringsplass, en park eller et jorde blir omdefinert til festrom. Slik blir en frihetsfølelse fra vanlige normer skapt. Her fra Roskildefestivalen utenfor København. Foto: NTB Scanpix

– Det ligger en forventning om at man skal krysse noen grenser. Man kan ikke være en passiv deltaker, for eksempel dukke opp på russefeiring og ikke kle seg ut, ikke drikke, danse eller “hooke”. Det er moralske krav om at en skal oppføre seg på visse overskridende måter.

Sammen gir disse bruddene med hverdagslivet en særlig intens opplevelse, mener forskeren.

– Deltakerne er ofte trykket sammen i trange rom, med høy musikk, de danser til en klar rytme, er ruset, deltar i de samme overskridelsene, og ofte går de i liknende klær. Dette er ingredienser som stemmer bra med kjente ritualteorier, som forklarer en intens, sitrende opplevelse av fellesskap som på engelsk kalles “effervescence”. Da er det heller ikke overraskende at en del russ beskriver russe-feiringen som det beste de har opplevd, og drar frem opplevelsen av å være del av et fellesskap som de har vært med på å skape selv, sier Fjær.

Fadderuken, til sammenlikning

Det særegne med departies blir klarere om man sammenlikner den med en annen, liknende feiring, som fadderuken. Fjær mener fadderuken på Universitetet i Oslo er svært konform sammenliknet med russefeiringen. Han har vært observatør både under russefeiringen og fadderuken og analysert dybdeintervjuer med deltakere.

 – Man hører jo om ekstreme tilfeller i fadderuken også. BI har kanskje et litt annet opplegg, men vi fulgte studenter fra Blindern innenfor ulike fagretninger, sier han, og legger til:

 – På overflaten kan russefeiringen og fadderuken virke like, siden det å drikke alkohol er sentralt i begge tilstellingene, og de er begrenset i tid. Men i fadderuken skal en integreres i en gruppe. Deltakerne forsøker å passe inn og er derfor veldig opptatt av hvordan de oppfører seg. Normbrudd er nesten fraværende, og de drikker mer moderat. Hvis noen ble synlig fulle og måtte kaste opp, ble det gjerne kommentert langt ut i semesteret som en flau erfaring, mens det var helt vanlig under russefeiringen bare noen måneder tidligere.

 Det er også få følelsesmessige høydepunkter i fadderuken, i motsetningen til russefeiringen.

 – De vi snakket med, virket mer nervøse og glade for endelig å ha kommet inn på studiene, og de var nysgjerrige på andre. Det er ikke hedonisme og ekstase på samme måte som i russefeiringen. Russefeiringen er overskridende, mens fadderuken er konform. I russefeiringen er de ferdige med noe, de føler seg frie og skal endelig få utløp for noe i et rom hvor de føler de er gjemt bort fra andre i verden. Under fadderuken vet de at de blir observert og dømt av medstudenter og mulige venner.

Grunnleggende fellestrekk

Fjær mener denne typen forskning kan gi oss en bedre forståelse av hvorfor det er tiltrekkende for ungdommer å være med på slike ‘departies’.

 – Forskningen kan bli veldig partikulær. Det er ofte vanlig bare å se på bestemte former for risiko-atferd, for eksempel hvor mye man drikker eller bruk av kondomer. Det kan være nyttig å se om slik atferd er en del av mer generelle fenomener, for da å få en mer kulturell forståelse av fenomenet. Da kan vi se at det er sammenhenger mellom hvordan festrommene er bygd og blir brukt, mytene om disse og hvilke normbrudd deltakerne er villige til å delta i. Det Tutenges og jeg fant, var at det finnes en del grunnleggende fellestrekk ved langvarige ungdomsfester, selv om det blir uttrykt forskjellig i ulike land. I tillegg kan denne forskningen gi en forståelse av hvorfor fenomenet mobiliserer så mange ungdommer – nettopp fordi vi også trekker frem det de opplever som positivt, ikke bare det farlige og negative.

Av Camilla Smaadal
Publisert 14. nov. 2016 08:43 - Sist endret 14. nov. 2016 08:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere