2018 - Side 2

Publisert 14. juni 2018 12:55

Universitetet i Oslo har landets største samling av hodeskaller og skjeletter. Den gir et dypt innblikk i livet fra steinalderen og frem til moderne tid. Kunnskapen om skjelettene betyr også mye for dagens drapsetterforskere.

Publisert 30. mai 2018 13:14

Nedgang i sur nedbør fører til endret vannkvalitet og går ut over det biologiske mangfoldet i vann og elver.

Publisert 30. mai 2018 13:14

De har eksistert i minst 400 millioner år. Jobben de gjør er livsviktig. Men miljøgifter og klimaendring utsetter dem for stress som kan endre atferden deres.  

Publisert 30. mai 2018 13:13

Har norske biologer vært for opptatt med å forske på vakker og tiltalende natur?

Publisert 30. mai 2018 13:13

Til alle tider har mennesket drept andre arter for å overleve. Nå må vi begynne å holde liv i dem med samme formål. 

Publisert 30. mai 2018 13:13

Moderne plantevernmidler skader sentralnervesystemet til bier og humler. Da mister de både retningssansen og arbeidskapasiteten.

Publisert 28. mai 2018 12:29

Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard ga Norge et gedigent forsprang på 1960-tallet – om landet bare hadde visst å satse på en egen programvare-industri. Da kunne vi kanskje hatt vårt eget Microsoft eller Apple i dag.

Publisert 23. mai 2018 12:49

220 ville norske plantearter står i fare for å bli utryddet. Brorparten blir nå reddet i den nasjonale frøbanken.

Publisert 22. mai 2018 10:26

– Går det ikke en rettslig grense for hvor elendig et forvaltningssystem kan være organisert? spør jusprofessor.

Publisert 20. mai 2018 14:17

Universitetet har hundrevis av gamle fysikkinstrumenter. Noen av dem er brukt av Nansen og Birkeland. Et av de eldste er en dvergfigur fra begynnelsen av 1800-tallet. Nå stilles de ut for første gang.

Publisert 15. mai 2018 13:21

Siden slutten av attenhundretallet er en rekke bier og humler utryddet fra den norske faunaen.

Publisert 15. mai 2018 10:20

Norske politimenn ble satt på en enorm prøve da etaten de jobbet for, ble overtatt av en fremmed okkupasjonsmakt. Hvordan klarte de seg?

Publisert 4. mai 2018 07:40

Norges første kvinnelige professor forsket på sammenhengen mellom fingeravtrykk, rase og intelligens. Nå er forskningen hennes havnet på utstilling.

Publisert 2. mai 2018 22:40

Forvaltningen er satt til å passe på miljøet. Urskoger, myrer, lakseelver. Planter i sårbar fjellnatur, dyreliv på bunnen av en fjord. Men når naturens voktere setter andre hensyn først – hva da?

Publisert 30. apr. 2018 11:46

Langs norskekysten finst kyrkjekunstskattar frå mellomalderen som til nyleg har vore oppfatta som annanrangs importkunst. Ei ny doktoravhandling fortel ei anna historie.

Publisert 1. apr. 2018 05:00

En bakterie som ødelegger fundamentale grunnstoffer i hjernen, er kommet på avveie. Resultatet er lavere IQ og dårligere eksamensresultater.

Publisert 9. mars 2018 09:55

NSB og de tyske okkupantene var enige om å bruke sovjetiske krigsfanger. Etter krigen ble fangenes arbeid definert som sivilt og ikke militært. Dermed gikk NSB fri for ansvaret.

Publisert 7. feb. 2018 11:20

Land med et innflytelsesrikt høyrepopulistisk parti og en åpen innvandringsdebatt opplever mindre høyreekstrem vold, viser ny forskning.

Publisert 7. feb. 2018 11:20

Hinduekstremismen som sto bak drapet på Gandhi for 70 år siden, har nå spredd seg til resten av verden og støtter Donald Trump og Brexit.

Publisert 7. feb. 2018 11:19

Det samme tankemønsteret ligger bak islamisters ønske om å angripe vestlige land, som høyreradikales ønske om å bruke vold for å forsvare dem

Publisert 7. feb. 2018 11:19

Ekstremismen går som en understrøm gjennom Europas historie de siste århundrene.

Publisert 7. feb. 2018 11:19

Vårt naboland i øst har over 10 ganger så mange høyreekstreme drap per innbygger som Vest-Europa.

Publisert 7. feb. 2018 11:19

Kan man tilhøre ytre høyre og være liberal på en og samme gang?

Publisert 5. feb. 2018 10:14

Verdenshavene renner ned i Jordens indre. Vanntapet er enormt.

Publisert 2. feb. 2018 14:14

Denne historien handler om idrett, dopingmistenkte, slurv i internasjonale dopinglaboratorier, dårlige vitenskapelige metoder, hemmelighold og en energisk professor i biokjemi.