Abelprisen til amerikaner og israeler

Abelprisen for 2020 er i år tildelt Hillel Furstenberg ved det hebraiske universitetet og Gregory Margulis ved Yale.  De får prisen for deres banebrytende metoder i  sannsynlighetsteori, tallteori og kombinatorikk.

ABELPRISVINNERNE: Selv om de to Abelprisvinnerne, Gregory Margulis (t.v) og Hillel Furstenberg, formelt sett ikke har samarbeidet, har de gjensidig påvirket hverandres arbeid. Foto: Dan Rezetti (t.v) og Yosef Adest (t.h.)

Hillel Furstenberg og Gregory Margulis har utviklet random walk-teknikker for å undersøke matematiske objekter som grupper og grafer og introdusert sannsynlighetsmetoder for å løse mange åpne problemer innen gruppeteori, tallteori, kombinatorikk og grafteori. En random walk, eller virrevandring på godt norsk, er en bane som består av en rekke tilfeldige steg etter hverandre. Studiet av virrevandring er en sentral gren innen sannsynlighetsteorien.

- Arbeidet til Furstenberg og Margulis har demonstrert hvor effektivt det er å krysse grenser mellom atskilte matematiske disipliner. De har revet ned det tradisjonelle skillet mellom ren og anvendt matematikk,” skriver lederen i Abelkomiteen, matematikk-professor Hans Munthe-Kaas i en pressemelding.

Han poengterer: Furstenberg og Margulis har forbløffet den matematiske verden ved sin innsiktsfulle bruk av sannsynlighetsmetoder og virrevandringer for å løse dype problemer på forskjellige områder i matematikken. Dette har åpnet opp for et vell av nye resultater, slik som eksistensen av lange aritmetiske følger av primtall, forståelse av gitterstrukturen i Lie-grupper og konstruksjonen av ekspandergrafer med anvendelser innenfor kommunikasjonsteknologi og informatikk, for å nevne noe.

Hillel Furstenberg

Hillel Furstenberg ble født i Berlin i 1935. Familien hans var jødisk. De klarte å flykte fra NaziTyskland til USA i 1939. Tragisk nok overlevde ikke faren hans reisen. Furstenberg vokste opp sammen med mor og søster i et ortodoks jødisk samfunn i New York.

Da han publiserte en av sine første artikler, gikk det et rykte om at han ikke var en person, men i stedet et pseudonym for en hel gruppe matematikere. Artikkelen inneholdt ideer fra så mange forskjellige områder at noen tenkte at dette ikke kunne være en manns verk.

Etter en karriere som matematiker ved flere universiteter i USA, forlot han landet i 1965 for å arbeide ved det hebraiske universitetet i Jerusalem, der han ble frem til han pensjonerte seg i 2003. Ved å tilbringe mesteparten av karrieres sin i Israel bidro han til å etablere landet som et globalt senter for matematikk.

Gregory Margulis

Gregory Margulis ble født i Moskva i 1946. Fra tidlig av viste han et unikt talent for matematikk.  I 1978 vant han Fieldsmedaljen, bare 32 år gammel, men de sovjetiske myndighetene nektet ham visum for å motta medaljen i Helsinki.

Han ble en av de fremste unge matematikerne i Sovjetunionen, men grunnet sin jødiske bakgrunn fikk han ikke jobb ved Universitetet i Moskva. I stedet ble han ansatt ved Institutt for problemer i informasjonsoverføring. Han fikk først lov til å reise til utlandet i 1979. I løpet av 1980-årene besøkte han akademiske institusjoner i Europa og USA. I 1991 slo han seg ned i Yale. Der har han vært siden.

Grunnet aldersforskjellen på ti år og reiserestriksjonene til de sovjetiske myndighetene har prisvinnerne ikke formelt samarbeidet, men de har gjensidig påvirket hverandres arbeid.

Seremonien er utsatt

Abelprisen er på 7.5 millioner kroner og deles ut av Det Norske Videnskapsakademi

Den fysiske overrekkelsen av Abelprisen skulle egentlig ha skjedd 19. mai, men grunnet korono-pandemien er seremonien utsatt.

Les mer på www.abelprisen.no

Publisert 18. mars 2020 12:00 - Sist endret 18. mars 2020 14:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere