Artikler - Side 11

Publisert 5. mai 2014 08:47

Variasjonen i spermiene er mindre hos utro fuglearter. Forklaringen er den knallharde spermie-konkurransen når flere hanner parer seg med samme hunn.

Publisert 30. apr. 2014 09:49

Enkelttiltak bedrer ikke mødrehelsen. I det globale spillet om penger til spesifikke helsetiltak taper kvinner i fattige land.

Publisert 28. apr. 2014 07:20

– Vårt oppdrag er å si ifra når universitetetshistoriske verdier kan gå tapt. Dessverre er det akkurat det som nå er i ferd med å skje i Brøggers hus.

Publisert 28. apr. 2014 07:13

Bygningen har stått slik den var i hundre år. Nå legges planene for de neste hundre.

Publisert 26. apr. 2014 18:22

Det er funnet overveldende mange fossiler i campingvognstore kalkklumper på Svalbard. Oppdagelsen kan gi nye svar på hvordan livet ble til.

Publisert 24. apr. 2014 09:10

Med smarttelefonen din kan du nå se videoreportasjer av forskere mens du blar i Apollon.

Publisert 23. apr. 2014 13:28

Museumssamlingene er grunnlaget for forskningen på museet.  Her fins alt fra DNA-banker med muskelprøver og fugleblod til planter og utstoppete dyr.

Publisert 7. apr. 2014 15:58

Wergeland kjempet iherdig for å få fjernet jødeparagrafen i Grunnloven. Nå har historikere fra UiO oppdaget et upublisert manuskript som viser at Wergeland ikke var alene. Dikteren Andreas Munch var enda tidligere på banen. 

 

Publisert 7. apr. 2014 15:57

Norges kanskje mest kjente bilde ble malt som et partsinnlegg i en opphetet, politisk debatt i 1880-årene, men er i dag et nasjonalt, historisk symbol som knytter det sittende storting tilbake til 1814.

Publisert 1. apr. 2014 06:13

Forskere ved UiO, har som de første i verden, klart å klone utdødde dyr. Først ute er geirfuglen.

Publisert 18. mars 2014 13:15

Når nye grunnlover blir til, eller eksisterende grunnlover blir revidert, er det europeisk parlamentarisme som ser ut til å være forbildet. Få land henter inspirasjon fra den amerikanske modellen. 

Publisert 18. mars 2014 13:13

Riksforsamlingen på Eidsvoll slo fast at all norsk rett skulle reformeres. De første årene etter 1814 ville samfunnet ha reformer etter Grunnlovens radikale prinsipper – også i forholdet mellom kjønnene. 

Publisert 18. mars 2014 10:35

Noregs forhold til EU underminerer Grunnlova som basis for demokratiet. 

Publisert 12. mars 2014 12:05

Mennene på Eidsvoll inviterte ikke fattige, voksen ungdom eller kvinner inn som deltakere i det politiske fellesskapet.

Publisert 11. mars 2014 07:29

Helsetilsynet gir no UiO formelt pålegg om å stansa forskingsprosjektet til dei pensjonerte professorane Ivar Mysterud og Morten Laane på Institutt for biovitskap. Dei har forska på flått som berar av borrelia-bakterien. UiO må også leggja ned forskingsbiobanken forskarane har oppretta.

Publisert 6. mars 2014 08:22

Arbeidsledige i Tana, Kautokeino, Vadsø og Vardø digitaliserer nå 170 000 herbarieplanter. Det gjør det langt enklere å forske på biologisk mangfold.

Publisert 25. feb. 2014 09:06

Du kan få alvorlige forgiftninger av blåskjell. Dagens giftsjekk koster 12 000 kroner og tar en arbeidsuke. Den nye giftsjekken fra UiO kan gi svar på noen timer og koste så lite som 200 kroner.

Publisert 11. feb. 2014 10:39

Beslutninger som fattes langt utenfor helsesektoren og høyt over hodet på nasjonalstatene, har voldsom innflytelse på helsen til store deler av verdens befolkning.

Publisert 10. feb. 2014 13:28

Overraskende mange norskpakistanere med livsstilssykdommer tar medisinene sine feil. Forklaringen er misforståelser, språkproblemer, ramadan og frykten for svinegelatin i kapsler.

Publisert 5. feb. 2014 13:56

Tar globaliseringen livet av den tradisjonelle bedriftsstrukturen i Mellom-Amerika – med én familie på toppen? Forskere har samlet informasjon om tusenvis av bedrifter for å finne svar. Det har ingen gjort før. 

Publisert 5. feb. 2014 12:46

Brasil er ett av landene i Latin-Amerika som har opplevd størst fattigdomsreduksjon de siste årene. Nå vil forskere finne ut hvorfor og hvordan andre latinamerikanske land kan følge etter. 

Publisert 5. feb. 2014 12:39

Folk er fattigere, men lykkeligere i Andesfjellene enn i hovedstaden Lima i Peru. Aller verst er det i slummen utenfor Lima, hvor graden av lykke sammenlignes med tilstandene i et fengsel. 

Publisert 5. feb. 2014 11:21

Argentina – “jordas spiskammer” – dyrker i dag mest genmodifisert soya – som blant annet går til dyrefôr i Kina. Småbønder og landarbeidere er drevet bort.

Publisert 5. feb. 2014 11:14

Migrantstrømmen fra Norge til Latin-Amerika tok aldri av. Hvorfor?

Publisert 5. feb. 2014 11:02

Mulighetene for demokrati og rettferdighet er gang på gang blitt skuslet bort under byggingen av den colombianske nasjonen. Ny bok åpner for å tolke Colombia på nye måter.