Artikler - Side 15

Publisert 7. des. 2012 07:26

Universet bugner av mørk materie. Ingen vet hva den består av. Nå har UiO-fysikere lansert en grusom, matematisk forklaring som kan løse gåten en gang for alle.

 

 

Publisert 29. nov. 2012 15:57

Norge har de siste årene vært et land i krig. Men hvilke regler gjelder for soldatene våre når de slåss i Afghanistan eller Libya?

Publisert 28. nov. 2012 10:06

Om tre år skal ekstrem fattigdom og sult i verden være halvert og alle barn sikret skolegang, ifølge FNs tusenårsmål. Væpnede konflikter er en alvorlig hindring for å nå disse målene.  

Publisert 27. nov. 2012 09:02

Britane ’lånte’ ikkje ord og omgrep frå dei norske og danske vikingane og deira etterkommarar, slik vi gjerne trur. Nei, det språket som no går under namnet engelsk, er faktisk skandinavisk.  

Publisert 21. nov. 2012 14:19

Opium bidrar trolig til å øke de voldelige sammenstøtene i Afghanistan. Men hvordan konfliktene i seg selv fører til mer opiumsdyrking, har ingen greid å påvise – før nå.  

Publisert 19. nov. 2012 06:36

Statistiske analyser viser at verden blir fredeligere i fremtiden. Om 40 år er bare halvparten så mange land i konflikt. Nedgangen blir størst i Midtøsten.

Publisert 12. nov. 2012 15:58

Det er snart ti år siden de tre første Sentrene for fremragende forskning (SFF) startet opp ved Universitetet i Oslo. Ved årsskiftet stopper den rause finansieringen og sentrene legges ned. Hva har de fått til i løpet av decenniet?  

Publisert 12. nov. 2012 09:39

Solatmosfæren er en million grader varmere enn solens overflate. Ny matematisk modell viser at magnetisme har skylden. Modellen kan føre til bedre romværvarsler for når solstormer kan ødelegge elektriske installasjoner på jorda.

Publisert 8. nov. 2012 10:05

Ressurssterke land kan ta skade av ressursene sine. Kampen om ressursene kan føre til at landene blir fattigere enn land med små ressurser.

Publisert 6. nov. 2012 07:46

Enzymjegere ved UiO har funnet funksjonen til et enzym som er viktig for kreftspredning. Kreftforskere håper nå å kunne hemme enzymet.

Publisert 2. nov. 2012 08:35

Fremtidens behandling mot kreft og diabetes kan være en epigenetisk medisin som skrur av og på helt bestemte gener. Med epigenetikk kan man også bedre forstå hvordan stamceller omdannes til andre celler.

Publisert 1. nov. 2012 10:53

I 1912 – ett år før kvinner fikk allmenn stemmerett – ble den første norske kvinnen utnevnt til professor. Hundre år senere er hver fjerde professor på Universitetet i Oslo kvinne.  

Publisert 19. okt. 2012 07:47

Fysikere og kjemikere har egne show. Nå vil informatikere inn i manesjen med et eget show om abstrakt matematikk.

Publisert 19. okt. 2012 07:46

Dagens behandling mot tuberkulose er ikke god nok. Nå kan tuberkulose knuses med nanopartikler. Behandlingen blir testet ut på sebrafisk. 

Publisert 19. okt. 2012 07:46

Realister fra så forskjellige fagområder som molekylærbiologi, informatikk, matematikk, kjemi og fysikk har gått i kompaniskap med medisinere om å oppdage og behandle sykdommer på en ny og bedre måte.

Publisert 19. okt. 2012 07:46

På attenhundretallet var det svært nære forbindelser mellom medisin og realfag. Datidens leger ble også lært opp av kjemikere, botanikere og zoologer.

Publisert 13. sep. 2012 07:19

Signalkaos mellom hjernecellene kan føre til alvorlige skader. Medisinerne vet ikke nok. Nå har de bedt matematikere om hjelp.

Publisert 11. sep. 2012 07:49

De norske embetsmennene var mer tilbøyelige til å snyte den eneveldige kongen i København for inntekter, enn de var til å forbryte seg mot den nye, norske staten etter 1814. Skulle man tro. Den første grundige undersøkelsen av saken tyder imidlertid på noe annet.

Publisert 7. sep. 2012 07:14

Matematiske modeller viser at vaksineringen mot svineinfluensaen hadde liten effekt. Hvis vaksineringen hadde startet noen uker tidligere, og hvis barn hadde blitt prioritert fremfor dem som trengte vaksinen mest, ville langt færre ha blitt smittet. 

Publisert 30. aug. 2012 11:39

Nesten ett tusen underverk på jord – skapt av mennesker og naturen selv – har fått status som verdensarv. Ny forskning viser at folk flest verken forstår begrepet verdensarv eller er klar over hvorfor steder får en slik status.  

Publisert 27. aug. 2012 08:42

Sannsynligheten for å bli alvorlig syk av kolera er avhengig av blodtypen. Ved å studere molekylstrukturen i giftstoffet til kolerabakterien, er det mulig å finne et nytt botemiddel mot den fryktede sykdommen.

Publisert 23. aug. 2012 12:22

Nå er det mulig å identifisere hissig brystkreft ved å tolke det matematiske mønsteret i kreftgenomet.

Publisert 20. aug. 2012 07:31

Partikkelfysikere har utviklet ny medisinsk teknologi som kombinerer PET og MR i en jafs. Gevinst: Bedre bildekvalitet og mindre stråling.

Publisert 17. aug. 2012 09:59

Hjernen er ikke stabil. De mikrosmå kontaktpunktene på tentaklene til hjernecellene endrer seg mens man lærer. 

Publisert 7. aug. 2012 12:14

– Når så mange mennesker i verden lider under fattigdom, har vi som forskere en plikt til å bidra. Jeg kan ikke tenke meg noe som er mer presserende å forske på enn nettopp fattigdom og fattigdomsbekjempelse.