Bokanmeldelser

Publisert 28. jan. 2019 19:48

God artikkelsamling om et dystert tema, krydret med lettkjøpt optimisme.

Publisert 28. jan. 2019 19:48

En bok om masseutryddelser? Eller om livet som forsker? Om menneskehetens skjebne?  En reisebeskrivelse?

Publisert 7. sep. 2018 10:52

Fra to enkeltceller til fullt ferdig menneske.

Publisert 20. apr. 2018 11:17

En bok for den som vil lære seg å regne fort.

Publisert 20. apr. 2018 10:52

Immunologien er historia om korleis mennesket tok grep om sin eigen evolusjon. Men i naturen sitt kappløp gir ingen seg utan kamp.

Publisert 5. feb. 2018 10:52

Sammenholdt med Storbritannia og Frankrike kommer de nordiske språksamfunnene til kort når det er tale om sakprosaens og essayets litterære anseelse. Denne oversikten, som også er en interessant essaysamling, er et fortjenstfullt forsøk på å sette faglig farge på en flekk som kanskje ikke er så hvit som vi gjerne antar.

Publisert 17. jan. 2018 10:27

Boken är efterlängtad, vi har fram till nu alldeles för lite kunskap om hur människorna mitt i en mediestorm reagerar och vilka konsekvenserna blir.

Publisert 17. jan. 2018 10:26

Tesen om nationallitteraturens død er overdreven.

Publisert 17. jan. 2018 10:20

Antologien og dens mange bidragene har høj kvalitet, og fortjener læsere – også i Danmark.

Publisert 17. jan. 2018 10:15

Känslor utgörr viktiga beståndsdelar i sociala förändringsprocesser. Detta står klart i en nyutkommen bok, baserad på gedigen empiri.

Publisert 17. jan. 2018 10:14

Hvorfor skal lov- og retsmæssige logikker spille en tiltagende rolle i skolen?

Publisert 17. jan. 2018 10:12

Det er ikke selvsagt at språkhistorie kan fremstilles på en engasjerende og rent ut munter måte. Men det har Kristin Bech klart i sin bok om hvordan verdensspråket engelsk ble til.

Publisert 12. juni 2017 08:54

Det er kærlighed og ikke religion, man bliver klogere på ved at læse denne bog fra Refsums hånd.

Publisert 8. nov. 2016 15:48

Ny bok om vaksiner gir oss nødvendig kunnskap – og en god leseropplevelse. 

Publisert 21. okt. 2016 13:39

At resistente bakterier er blitt et alvorlig globalt problem, begynner å gå opp for mange av oss. Det er prisverdig at dette er gitt så stor plass i boken.

Publisert 21. okt. 2016 13:32

En inspirerende og imponerende framstilling av folkeretten som gir både nybegynner og den litt mer viderekomne noe å tenke på.

Publisert 21. juli 2016 10:37

Geologisk museums enestående samlinger smukt illustreret og indlevende beskrevet i ny bog.

Publisert 28. apr. 2016 10:55

Velskrevet syntese av 1500 års italiensk historie.

Publisert 3. feb. 2016 14:24

Den unge, livsglade legen om bord på Fram døde som narkotikavrak. Fridtjof Nansen ga ham aldri opp.  

Publisert 11. des. 2015 19:54

Er forbud mot hijab i politiet diskriminerende? Bør muslimske jenter få separat svømmeundervisning? Disse og andre aktuelle spørsmål drøftes inngående i ny bok om menneskerettigheter, likestilling og diskrimineringsvern. 

Publisert 11. des. 2015 19:44

Historien om Observatoriet i Oslo er formidlet gjennom barna til Christopher Hansteen, i en ny faktabok for barn og ungdom.

Publisert 10. nov. 2015 16:02

Is English really the language of the Vikings?

Publisert 16. okt. 2014 08:03

Varför blev Norge första självständiga land med att införa rösträtt för kvinnor? Vilken betydelse hade de offentliga tal som framfördes i frågan? Hur hänger retorik och kön ihop, då och nu?

Publisert 5. aug. 2014 14:09

Klangen av ordet fridom sit urikkande fast i vårt historiske og kollektive minne. Den som ikkje er fri, er ikkje eit heilt menneske. Denne boka er ei vakker gåve frå Universitetet i Oslo til Grunnlovsjubileet, skriv Edvard Hoem.

Publisert 24. apr. 2014 10:41