Bidrag til et dramatisk kapittel av norsk universitetshistorie

Laurits Saltveit: Bortskjemt av Vår Herre. Trekk fra eget liv og fra en annerledes krig. Ludvig Eriksens Trykkeri, Haugesund 1994.

De siste tjue år av sin akademiske karriere (196383) var Laurits Saltveit knyttet til Germanistisk institutt ved vårt universitet, som professor i tysk filologi. Før den tid hadde han vært med på å bygge opp tyskfaget i universitetsmiljøet i Bergen.

Den mest spennende og interessante del av den erindringsboken Saltveit har skrevet, er imidlertid den som handler om krigstiden, en periode hvor norsk universitetshistorie fortsatt var identisk med Universitetet i Oslos historie. Våren 1940 befant Saltveit seg som Humboldt-stipendiat ved Universitetet i Hamburg. Etter å ha fullført sin historisk-filosofiske embetseksamen i 1941, reiste han, i forståelse med motstandsfolk i Oslo, tilbake til Universitetet i Hamburg i 1942 for å overta det ledige lektoratet i norsk der.

Saltveits beretning om krigsårene og om arbeidet for å etablere kontakt med de norske fangene og formidle opplysninger mellom fangene og deres pårørende hjemme i Norge, utfyller bildet av krigshistorien med interessante trekk. Vel ikke fra «en annerledes krig», slik undertittelen annonserer, men fra en krigsvirkelighet som måtte oppleves på en helt spesiell måte med det utsiktspunkt posten som norsk lektor ved et tysk universitet kunne gi under så ekstraordinære politiske og kulturelle omstendigheter.

Fra februar 1943 og frem til krigens slutt hadde Saltveit jevnlig kontakt med daværende rektor, Didrik Arup Seip, som i denne perioden ikke lenger var i konsentrasjonsleir, men fortsatt under streng bevoktning. Utdrag av korrespondansen med Seip er gjengitt i boken og gir nerve og tidskoloritt til beretningen.

Saltveits erindringsbok er et verdifullt bidrag til markeringen av femtiårsminnet for frigjøringen i 1945. Den føyer nye trekk til bildet av de mest dramatiske årene i nyere norsk universitetshistorie.

Emneord: Språk og kultur, Historie, Moderne historie (etter 1800) Av Inge Lønning
Publisert 1. feb. 1995 00:00