Fagfilosofi og vanlige folks tanker

Tankebaner 15 samtaler om det å filosofere i 90-årene Spartacus Forlag

Før jeg begynte å studere, arbeidet jeg som bonde og tømmerhugger, og livet på bygda innga meg en dyp respekt for vanlige folks tanker. Ofte kan kontakten med det moralske imperativ være større blant folk flest enn den man finner hos profesjonelle fagfilosofer. Svært mye fagfilosofi er preget av manglende lidenskap, og er forfalt til profesjonalitet løsrevet fra personenes eksistens.

Av Camilla Serck-Hanssen
Publisert 1. juni 1995 00:00