Nærkontakt med filosofene

Helge Svare: Filosofiske tekster i utvalg, Pax forlag 1988. 365 sider.

«Filosofiske tekster» i utvalg ved Helge Svare har mange fellestrekk med sin tredveårsjubilerende forgjenger med samme tittel, redigert av Anfinn Stigen. Formen er den samme, skarpheten og styrken i gjenskapningene er der fortsatt, og omtrent tredelen av Svares utvalg er hentet direkte fra Stigens tekstsamling. De øvrige deler av boka er bygd opp av 12 utdrag fra tidligere publiserte oversettelser og åtte nyoversettelser. Svare har selv stått for halvparten av det nye materialet.

Hvorfor har Pax Forlag valgt å lage en ny utgave istedenfor å trykke opp Stigens gode versjon på nytt?

Jeg sammenlikner innholdsfortegnelsene med min lærebok i filosofihistorie for Examen philosophicum og ser et mønster: Svare samsvarer der Stigen avviker fra dagens ex.phil.-pensum. Så må i det minste noe av årsaken være et ønske om større presisjon i møtet med universitetets pensumorienterte rekruttmasse. Det har blant annet ført til at Spinoza, Locke, Leibniz, Berkeley, Wittgenstein og Sartre har veket plassen for Machiavelli, Hobbes, Darwin, Freud og de Beauvoir.

Jeg vender bøkene og fornemmer en nyanseforskjell mellom de to vaskesedlene på bøkenes baksider: Mens Stigens sekstiåtter-versjon henvender seg til «alle som vil stille seg lydhøre overfor de store tenkere og deres syn på fundamentale problemer vi som mennesker står overfor», retter Svare seg mot «studenter og andre filosofi-interesserte». Det kan virke som om Pax Filosofibiblioteks krigere har fått sine buer svekket i møtet med den nådeløse samtiden. Dermed tvinges de til å senke siktepunktet fra en felles offentlighet til en internt akademisk målgruppe. På den andre siden har den akademiske hær ekspandert kraftig. Hvis filosofene når fram til denne hæren med sine fornuftspiler, kan slagmarken kanskje likevel bli et fredeligere sted å være.

Hvilken rolle kan så et utvalg filosofiske tekster spille for en begynnerstudent?

Ved examen philosophicum møtte jeg filosofihistorien gjennom lærebøker og forelesninger. Jeg fikk en oppfatning av at filosofenes egne skrifter var utilnærmelige for det utrenede øye. Svares tekstsamling kan fungere som et korrektiv til denne oppfatningen. Her slipper filosofene selv til på dagens filosofiscene med sentrale replikker fra egne forestillinger. Det blir forløsende å se inn i øynene til den talende tenker og oppleve hvor lite avstand i tid og sted tilslører innblikket i ordets rom. For en debutant i filosofien - tankens elskov - kan en slik nærkontakt gi en riktig innstilling til de videre studier.

Emneord: Språk og kultur, Filosofiske fag, Filosofi Av Kristoffer Lidén, begynnerstudent
Publisert 1. apr. 1998 00:00