Studentopprøret i bokform

Guri Hjeltnes, tidligere prosjektkoordinator i Forum for universitetshistorie, har redigert boka Universitetet og studentene. Opprør og identitet. Den er utgitt på skriftserien til Forum for universitetshistorie (nr 4/1998).

Den første delen av boka setter studentaktivitetene i Danmark, Finland, Sverige og Norge inn i større politiske og samfunnsmessige sammenhenger. Tidsperspektivet er etterkrigstiden, med vekt på årene like før og like etter 1970.

Den første delen av boka setter studentaktivitetene i Danmark, Finland, Sverige og Norge inn i større politiske og samfunnsmessige sammenhenger. Tidsperspektivet er etterkrigstiden, med vekt på årene like før og like etter 1970.

Den andre delen av boka tar opp norske erfaringer fra 68-opprøret. Den inkluderer flere bidrag fra et studenthistorisk prosjekt ved Universitetet i Bergen.

Bidragene i del tre belyser spesielt studentidentiteter. Den avsluttende artikkelen går helt tilbake til middelalderen.

I boka drøfter forskjellige forskere temaer som om studentopprøret er et nytt fenomen, eller om det har vært studentopprør tidligere i universitetshistorien. De ser på forskjeller mellom studentopprørene i de ulike nordiske landene.

De fleste av bidragene er holdt som foredrag på en nordisk konferanse med samme navn som boka. Konferansen ble arrangert i Oslo i fjor vår.

Emneord: Historie, Samtidshistorie (etter 1945), Språk og kultur Av Guri Hjeltnes
Publisert 1. feb. 2012 12:15