Vitenskap og politikk

Lærerne og forskerne ved Institutt for statsvitenskap gjennomførte en dugnad ved årtusenskiftet. Resultatet er blitt artikkelsamlingen

Statsviterne står med begge beina plantet i den aktuelle politiske situasjonen. Faget må nødvendigvis preges av samtidas omveltninger. Bokas redaktører, Harald Baldersheim, Bernt Hagtvet og Knut Heidar, konkluderer med at: ”Det er åpenbart at våre konvensjonelle forestillinger om den politiske sfære stadig må omprøves, nasjonalt så vel som internasjonalt. Vi ønsker å gi noen prinsipielle innspill til nettopp en slik samtale.”

Bakteppet for boka er særlig tre tema som har preget samfunnsdebatten de siste årene: En ny verdens(u)orden etter Den kalde krigens slutt, forvitring av velferdsstaten og konfliktene rundt det kunnskapsdrevne samfunn. Artikkelsamlingen tar også opp metodiske problemstillinger.

Boka springer ut av en offentlig forelesningsrekke som Institutt for statsvitenskap holdt våren 2000. En del av de over 30 bidragene er tidligere publisert på kronikkplass i Dagbladet eller i avisas nettutgave. Artiklene ledsages av Finn Graffs spissfindige tegninger.

Emneord: Samfunnsvitenskap, Statsvitenskap
Publisert 1. jan. 2001 00:00